Tross skadene bodaboda-bransjen har påført enkeltmennesker og samfunnet, er den fremdeles ikke regulert av myndighetene. Så lenge man har penger til å kjøpe en motorsykkel, kan man også kjøre taxi. 

Foto: Sofi Lundin

Uganda elsker og hater sine boda-bodaer

SETT FRA SØR: Motorsykkel-taxier, i Uganda bedre kjent som boda-bodaer, er transportmiddelet alle elsker og hater. De trafikkfarlige kjøretøyene kan være et must for å rekke dit du skal midt oppe i Kampalas mange trafikkorker.

Av Henry Lubega, Kampala Sist oppdatert: 02.04.2018

Men siden de ble introdusert til Uganda for mer enn 20 år siden, har de ikke bare skapt arbeidsplasser, raskere arbeidsreiser og forbedret mange menneskers liv, de har også knust menneskers liv – enten ved å gjøre dem uføre eller ved å drepe deres eneste forsørger.

Tross skadene bodaboda-bransjen har påført enkeltmennesker og samfunnet, er den fremdeles ikke regulert av myndighetene. Så lenge man har nok penger til å kjøpe en motorsykkel, kan man lære mens man arbeider.

Denne lær-mens-du-jobber-praksisen har hatt grusomme konsekvenser, ifølge statistikken ved Mulago National Hospital, landets største sykehus. Her har de opprettet en spesialavdeling for motorsykkelulykker, og hit kommer minst 30 ofre for boda-boda-ulykker hver eneste uke, og det kun fra Kampala.

Det er en enorm byrde for en institusjon innenfor en sektor som allerede er underfinansiert.

Motorsykkeltaxi-virksomheten har vokst seg så stor og sysselsetter så mange at den har fått en egen politisk kraft. Politikere, fra presidenten til kommunestyrerepresentanter, spiller på lag med sjåførene for å score billige politiske poeng. Da sivilsamfunnet og allmennheten generelt krevde regulering av boda-boda-bransjen, var politikerne raskt ute med å forsvare sjåførene med at de var fattigfolk som bare prøvde å få seg et levebrød.

Uten regulering ligger bransjen åpen for misbruk og utnytting av alle slags mennesker, mener kritikerne. 

Et nytt problem i storbyen er at boda-bodaene har blitt et hjelpemiddel for mordere. En nasjonal talsmann for politiet, en riksanklager, en general og kjente muslimske geistlige har alle vært utsatt for bakholdsangrep av overfallsmenn på motorsykkeltaxier.

Soldater måtte i januar i år gripe inn for å arrestere lederne av en motorsykkeltaxi-gjeng som kaller seg Boda Boda 2010. Dette skjedde etter at en regnskapsfører ved et privat sykehus forsvant, og senere ble funnet drept. Gjengmedlemmene tilsto i avhør at de hadde fått beskjed av lederne sine om å bortføre og drepe regnskapsføreren.

Myndighetene i Uganda sitter nå mellom barken og veden. Skal de gå så langt som å forby en bransje som sysselsetter hundretusener av mennesker for å redde Uganda fra kriminelle gjenger og det blodbadet på veiene som ryster nasjonen? Bare i hovedstaden Kampala regner myndighetene med at det nå opererer 200 000 motorsykkeltaxier.

 

Forfatteren er journalist i den ledende uavhengige dagsavisen The Daily Monitor.

 

Mening

Publisert: 02.04.2018 12.44.22 Sist oppdatert: 02.04.2018 12.44.22