Malawis tidligere president Joyce Banda på talerstolen i FNs generalforsamling for noen år tilbake.

Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras

Afrikas kvinner hører hjemme på toppen

KOMMENTAR: Da jeg var åtte år gammel, sa en venn av familien til min far at han trodde jeg var forutbestemt til å bli en leder. Min far lot meg aldri glemme denne berusende observasjonen.

Av Joyce Banda / Malawi Sist oppdatert: 18.09.2018

Som resultat av hans konstante oppmuntring grep jeg alle muligheter for at vår venns spådom skulle bli virkelighet. I dag ser jeg at jeg kan takke min nå avdøde far for det jeg har fått til. Hans tro på meg var urokkelig.

Men de fleste afrikanske jenter er dessverre ikke like heldige som jeg var. Mange jenter har lederegenskaper, men sosiale, politiske og økonomiske barrierer hemmer deres potensial. Dette gjelder særlig for jenter på landsbygda i Afrika, der gamle tradisjoner, fattigdom og misbruk sammensverger seg for å begrense jenters muligheter.

 

Stjerneeleven som droppet ut

Den hjerteskjærende historien om min barndomsvenn Chrissie illustrerer det. Chrissie var stjerneeleven i landsbyen i Malawi der jeg vokste opp. Men hun droppet ut av ungdomsskolen fordi familien ikke hadde råd til skolepengene på 6 dollar i måneden. Før hun fylte 18 var Chrissie gift og hadde fått et barn. Hun har aldri reist vekk fra landsbyen vi ble født i.

Chrissie deler skjebne med millioner andre i mitt land, i resten av Afrika og i resten av verden. I dag er det 130 millioner jenter over hele verden som uforskyldt ikke får gå på skole.

Når jenter i Afrika runder ti år, er deres skjebne allerede bestemt. Noen er ofre for skadelige kulturelle skikker, som omskjæring av jenter og barneekteskap, mens andre ikke kommer seg ut av fattigdommens kvelende grep på deres familier og lokalsamfunn.

 

Forskjellsbehandling

Økonomisk forskjellsbehandling rammer særlig jenter. Når ressursene er begrenset, må fattige familier velge hvilket barn de skal sende til skolen. Og i mange regioner blir gutter betraktet som en «tryggere» investering. Jentene blir isteden giftet bort eller sendt på arbeid på markene eller som hushjelper. Disse avgjørelsene om hvem som skal få mulighet til utdannelse er en alvorlig hindring for å utvikle kvinnelige ledere.

Ett av målene for Joyce Banda-stiftelsen er å styrke den økonomiske uavhengigheten til malawiske kvinner, og dermed legge forholdene til rette for utviklingen og framveksten av unge jenter som framtidige ledere. Undersøkelser viser at kvinner som arbeider investerer 90 prosent av inntektene sine på familien, sammenliknet med 35 prosent for menn. Kvinner som har sin egen inntekt er dessuten bedre i stand til å delta i politiske prosesser.

Endringen av inngrodde kulturelle normer om kjønn og identitet – og utviklingen av flere kvinnelige ledere – begynner i klasserommet. Jenter i skolealderen må lære seg å verdsette seg selv og hverandre, og at de har rett til utdanning, helse og myndighet. Joyce Banda-stiftelsens skole i Blantyre, Malawi, har etablert et pensum med fire hjørnesteiner: universelle verdier, global forståelse, nytte for menneskeheten, og fortreffelighet.

Deler av Afrika beveger seg i riktig retning. Nå er nesten hver fjerde parlamentariker i Afrika sør for Sahara kvinne, opp fra bare 10 prosent i 1997. Rwanda har den høyeste prosenten kvinnelige parlamentarikere i verden. Rundt om i Afrika har kvinner blitt valgt til lederverv på alle myndighetsnivåer.

 

Må gi bedre tilbud

Men mye arbeid gjenstår. Som Bill & Melinda Gates-stiftelsen vil gjøre klart i sin årlige Goalkeepers-rapport senere denne måneden, må regjeringene styrke støtten til utviklingen av kvinnelige ledere ved å investere i helse og utdanning for kvinner og jenter. Å gi slike tilbud til jenter under ti år, særlig på landsbygda, er avgjørende for at Afrika skal oppnå vedvarende likestilling mellom kjønnene.

I løpet av min karriere i Malawi – først i sivilsamfunnet, så som medlem av nasjonalforsamlingen og til slutt som president – ble jeg overbevist om at den eneste måten vi kan endre Afrikas kvinnefiendtlige narrativ er ved å bidra til at flere kvinner når de høyeste maktposisjoner. Forskning i India viser at en høyere kvinneandel på regjeringsnivå betyr høyere prioritet til sosiale spørsmål som helse, utdanning og matsikkerhet. Flere kvinner i ledelsen er dermed bra for alle.

Ledere blir født – og de blir skapt. Men når potensielle ledere blir født i Afrika, blir de ikke alltid oppdaget. For å gi flere unge kvinner muligheten til å utvikle sine talenter og ta i bruk sine ferdigheter, må dagens ledere rydde veien for morgendagens kvinnelige ledere.

 

Copyright: Project Syndicate

 

Mening

Kvinner som har sin egen inntekt er dessuten bedre i stand til å delta i politiske prosesser.

Project Syndicate

Nye ideer og debatt er viktig. Bistandsaktuelt ønsker at flere internasjonale stemmer skal trekkes med i den norske samtalen om utviklingspolitikk. Derfor har vi inngått et samarbeid med Project Syndicate. De formidler meningsinnlegg og kronikker fra ledende skribenter fra hele verden. Bistandsaktuelt har enerett i Norge på to kategorier: Visionary Voices og The African Century.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 18.09.2018 06.15.44 Sist oppdatert: 18.09.2018 06.24.31