Panama, skyline.
Utviklingsland taper store summer årlig på at penger sluses inn i skatteparadis. Bilde fra Panama by. Foto: Arnulfo Franco / AP Photo / NTB scanpix

Vil Norge ta skatt inn i fremtiden?

UTSYN: For å finne løsningen på klimautfordringene trenger vi globale løsninger. Det samme gjelder når vi snakker om skatteflukt. Vi håper vår nye utenriksminister vil ta en global lederrolle i det arbeidet.

Av Anne-Marie Helland Sist oppdatert: 07.12.2017

«Hvordan staver man helse og utdanning? S-K-A-T-T.»

Det er Norad-direktør Jon Lomøy som står bak dette sitatet. Vi nordmenn tar skatt for gitt, og vi betaler den stort sett med glede. Selv om vi krangler om skattenivå, skatteinnretning og avgifter mer eller mindre konstant gjennom det politiske året, er det få eller ingen som utfordrer enigheten om at skatt skal bli til velferd. Det er hevet over enhver tvil at skatt er viktig for at samfunnet vårt skal fungere. Den omdiskuterte sukkeravgiften viser hvor viktig verktøy skatt kan være når et statsbudsjett skal gå opp.

Men tenk deg da at du skal lage et statsbudsjett hvor mye av skattegrunnlaget ikke blir realisert. Hvor rike selskaper lurer seg unna, på både lovlig og ulovlig vis, og unnlater å betale skatt til landet de jobber i eller tar naturressurser fra. Det er tilfellet i så altfor mange land.

Utviklingslandene taper over 200 milliarder dollar i året, ifølge beregninger fra Tax Justice Network. 30 prosent av all finansformue i Afrika er gjemt i skatteparadiser, noe som koster afrikanske land 14 milliarder dollar i året i tapte skatteinntekter. Det er nok penger til å betale for helsetjenester som kunne reddet livene til fire millioner barn, og til å ansette nok lærere til å få alle afrikanske barn til skolen. Systemet er sykt. Og det blir verre.

 

Skatt for utvikling

Derfor er jeg svært glad for at regjeringen Solberg og støttepartiene har kommet til en budsjettavtale som tar forsiktige skritt i riktig retning når det gjelder skatt. I budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre står det at innsatsen på faglig bistand skal økes, og dette gjelder spesielt «Skatt for utvikling». I budsjettavtalen understrekes det også at et viktig mål for faglig samarbeid på skatt og finansforvaltning er å bidra til at mottaker- og partnerlandene på sikt kan klare seg uten bistand.

Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak som redegjør for hvordan den statlige kapasiteten kan styrkes og gjøres mer bærekraftig i partnerlandene, slik at landene på sikt kan klare seg uten bistand. Ikke alle land vil kunne klare seg uten bistand, men for de med tilstrekkelige ressurser, er skattebistand svært effektivt. Én krone brukt har vist seg å gi mange hundre kroner tilbake. Vi ser også hvordan våre partnere i utviklingsland gjennom sitt arbeid opp mot selskaper og myndigheter bidrar til økt åpenhet, skatteinntekter og bevissthet rundt bruk av midler.

 

FN-konferanse om skatt

I tillegg til å styrke innsatsen på Skatt for Utvikling-programmet, oppfordrer jeg regjeringen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide til å ta initiativ til en FN-konferanse om skatt og finansiell åpenhet. Dagens økende bruk av skatteparadiser og skattekonkurranse mellom land uthuler grunnen for våre barns velferd. Og det vil forbli umulig for fattige land å bygge robuste velferdssystemer uten et skattesystem som gjør det mulig å skattlegge flernasjonale selskap og rike enkeltpersoner effektivt.

Vi må erkjenne denne krisen og finne løsningene i internasjonale fora. Men disse arenaene finnes ikke i dag. De må etableres. Et FN-toppmøte om skatt kan være et riktig og viktig første skritt. På samme måten som Rio-konferansen fikk stor betydning for klimaarbeidet, kan en slik FN-konferanse om skatt bli startskuddet for en mer rettferdig og sunn skatteorden, hvor rike og fattige land kan arbeide sammen for å sikre fremtidens velferdstjenester. Vi mener en slik konferanse blant annet bør komme fram til en konvensjon om skatt og finansiell åpenhet og et mellomstatlig skatteorgan under FN, slik at utviklingsland kan delta på like vilkår i en reform av internasjonale skatteregler.

 

Heiagjengen er klar!

Jeg tror et samlet politisk Norge vil heie på utenriksminister Ine Eriksen Søreide om hun nå tar den norske innsatsen ett skritt videre og satser på skatt og finansiering for utvikling. Sivilt samfunn og næringsliv vil være med på denne dugnaden, og på vegne av Kirkens Nødhjelp lover jeg tydelige heiarop fra sidelinjen om Eriksen Søreide vil ta fatt på denne viktige kampen for å endre på verdens urettferdige skattesystem en gang for alle.

Mening

Det vil forbli umulig for fattige land å bygge robuste velferdssystemer uten et skattesystem som gjør det mulig å skattlegge flernasjonale selskap og rike enkeltpersoner effektivt.

UTSYN

UTSYN er Bistandsaktuelts kommentar- og meningsspalte. Her vil ulike faste kommentatorer bidra. 

De faste kommentatorene: 

Oluthimehin Adegbeye, nigeriansk spaltist

Bernt Apeland, Røde Kors-sjef

Dan Banik, professor og forskningsleder SUM

Tor Benjaminsen, professor NMBU

Erling Borgen, frilansjournalist og professor i samfunnskritisk dokumentarisme

Øyvind Eggen, leder i Regnskogfondet

Kristian Berg Harpviken, forsker PRIO

Benedicte Bull, professor SUM

Line Hegna, kommunikasjonssjef Redd Barna

Lisa Sivertsen, fungerende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Camilla Houeland, selvstendig konsulent

Anne Håskoll-Haugen, sosialantropolog og skribent

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder Tax Justice Network

Hilde Frafjord Johnson, tidl. utviklingsminister og eks-FN-topp

Andrew Kroglund, skribent og forfatter 

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre

Kjell Roland, Norfund-direktør

Maren Sæbø, frilansjournalist og kommentator

Rolf Vestvik, analytiker Conow

Tore Westberg, kommentator bosatt i Nairobi 

(SUM: Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. NMBU: Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. PRIO: Institutt for fredsforskning. Civita: En liberal tankesmie. Conow Et privat kompetansesenter for internasjonale relasjoner.)

Publisert: 07.12.2017 08.20.29 Sist oppdatert: 07.12.2017 08.20.30

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.