Blir fremadstormende jenter til undertrykte kvinner? Å la jenter gå på skole er et viktig ledd i kampen mot kjønnsdiskriminering og kvinneundertrykkelse. Likevel vil ikke utdannelse alene nødvendigvis føre til likestilling mellom kvinner og menn. Alle foto: Ken Opprann

Likheter i livet på tvers av kulturer

I 27 år har Ken Opprann fotografert mennesker i over 90 land. Boken «Fem hundre sekunder fra solen» viser et utvalg av Oppranns bilder. De gir uttrykk for ulike menneskers hat, håp, gleder og sorger.

Av Eivind Lindboe Sist oppdatert: 21.11.2019

Oppranns fotografier består av et imponerende antall motiver – alt fra djevelutryddelse, fødsler, krigføring og rusmisbruk. Boken begynner ved livets start med graviditet og fødsler. Deretter følger fotografier av  oppvekst, jobb og alderdom, før boken avsluttes med begravelser. 

Bildene illustrerer ikke bare ulike situasjoner i et menneskes liv; de fanger også menneskers reaksjoner. Opprann kommer tett på kjærlighet og lykke, glede og smerte, hat og sorg, slit og desperasjon.

 

I over 27 år har Opprann fotografert en rekke ulike motiver av mennesker fra forskjellige kulturer. Her har han fotografert en djevelutryddelse på Table Mountain, et fjell i Cape Town i Sør-Afrika

Opprann har i nesten tre tiår fotografert en rekke forskjellige motiver av mennesker fra ulike kulturer. Her har han foreviget et forsøk på djevelutdrivelse på Table Mountain, i Cape Town, Sør-Afrika.

 

Likheter og forskjeller fra barndom til begravelse

«Fem hundre sekunder fra solen» kan deles opp i ulike sekvenser. Fotografiene i hver sekvens viser at mennesker fra forskjellige kulturer likevel har mange likhetstrekk. Mødre ammer barna sine i alle verdens hjørner. Mennesker leser over hele kloden, om enn på mange forskjellige språk. Noen barn går på skole i uniform, andre går med de klærne de vil, og flere jenter bruker hijab. Mange barn går til skolen.

Flere av fotografiene står i kontrast til hverandre, og kan tolkes på mange forskjellige vis. For eksempel har Opprann plassert fotografier av mennesker i bevegelse i samme sekvens som bilder av funksjonshemmede. Ved å gjøre dette, kommer de fysiske kontrastene mellom menneskers behov og forutsetninger tydelig frem. Samtidig illustrerer disse fotografiene også de emosjonelle kontrastene mellom fellesskap og deltagelse, og isolasjon og ensomhet.

Bildene reiser en del dagsaktuelle spørsmål: Vil de mange jentene som går på skole i land der kvinner undertrykkes, få et bedre og enklere liv enn sine mødre og bestemødre? Eller vil dagens unge jenter ende opp som undertrykte individer, i en verden der kvinneundertrykkelse fortsatt er et internasjonalt problem?

Bokanmeldelse

Fem hundre sekunder fra solen

  • Ken Opprann
  • Font Forlag, 2019
Brage (2) unnslapp infernoet: Da det begynte å brenne i Bøgata 30 på Kampen natt til 21. november 2001, tok Opprann bilde av en mors desperasjon, kjærlighet og handlekraft i en kritisk situasjon. Karoline Aspøy og sønnen Brage (2) befant seg i tredje etasje da brannen begynte. Ettersom fluktveien var stengt, så Aspøy seg nødt til å slippe sønnen ut av vinduet. Sønnen landet på en redningspute brannvesenet hadde plassert på bakken under vinduet. Bildet ble kåret til årets bilde i 2001.

En sterk bok med få svakheter

Undertegnede savner bilder som illustrerer hvordan enkelte temaer er tabu på tvers av kulturer og hvordan mennesker fra ulike deler av verden håndterer og forholder seg til tabuer. For eksempel er ikke-heteroseksuelle legninger et tabubelagt tema i mange land. 

«Jeg har forsøkt fotografere mennesker i situasjoner som fremhever de mange likhetstrekkene mellom oss – snarere enn forskjellene – selv om omgivelser og sammenhenger er ulike fra sted til sted.» Slik beskriver Opprann formålet med bildene han selv har tatt.

Navnet på boka «Fem hundre sekunder fra solen» viser til jordas avstand til sola målt i lysets hastighet. Selv om undertegnede savner noen motiver illustrerer Oppranns verk både slående og interessante likhetstrekk mellom mennesker på tvers av kulturelle og religiøse forskjeller.

Publisert: 21.11.2019 13.15.56 Sist oppdatert: 21.11.2019 13.15.56