Noen vil kanskje si at boken ikke snakker høyt nok om de irreversible endringene i økosystemet som kan oppstå både på grunn av vegbygging og økt turisttrafikk. 

Balansert bok om veibygging i Serengeti

Et forskerteam fra NTNU, med professor Eivin Røskaft i spissen, har sammen med kolleger fra viltforskningsinstituttet TAWIRI i Tanzania skrevet en vakker bok om veibyggingsprosjektet i Serengeti.

Av Ivar Jørgensen Sist oppdatert: 20.12.2018

De presenterer et grundig og tverrfaglig kunnskapsgrunnlag om alle sider ved dette meget omstridte veiprosjektet. Det har samtidig blitt en svært flott bok med bilder og beskrivelser av menneskene og dyrelivet i Serengeti.

Myndighetene i Tanzania har besluttet at veien gjennom Serengeti skal oppgraderes. Dette har forårsaket høylytte protester fra miljøhold både i Tanzania og fra hele verden, og kampen om prosjektet fortsetter. Fagfolk har advart mot at vegbygging kan avskjære og ødelegge den berømte migrasjonen i Serengeti. I denne migrasjonen forflytter over halvannen million gnu seg etter årstidene, fulgt av hundretusener av sebraer og en rekke antilopearter. Et sammenbrudd i migrasjonen vil forstyrre hele økosystemet i Serengeti-området, og Tanzania kan miste sin største turistattraksjon.

Boken går gjennom hva vi vet og hva vi ikke vet om alle forhold som bør vurderes i forbindelse med vegbyggingen. Dette omfatter blant annet landskapsmessige forhold, økologi, samfunnsmessige effekter, effekter på turisme og dyreliv og effekter på helsetilstanden for både dyr og mennesker. Det kan fastslås at det er en betydelig risiko knyttet til vegbygging i et slikt sårbart område. Det kan også fastslås at det er betydelige hull i kunnskapen om Serengeti. Boken underslår ikke at en veg også kan ha positive effekter, blant annet for lokal og nasjonal økonomi. Lokalbefolkning og det politiske miljøet i Tanzania er i stor grad tilhengere av oppgradering av vegen.

En oppgradert veg vil føre til betydelig økning i trafikken. Antallet dyr som blir skremt bort eller påkjørt vil øke. Samtidig blir tilgangen for turister til de nordlige delene av parken bedre, og lokalsamfunnene vil lettere kunne få tilgang til markeder og samfunnsmessige tjenester. Dette er en klassisk konflikt hvor boken ikke framstår som en samling argumenter for det ene eller andre synet. Den fremmer derimot en tanke om at alle sider ved prosjektet må belyses.

Noen vil kanskje si at boken ikke snakker høyt nok om de irreversible endringene i økosystemet som kan oppstå både på grunn av vegbygging og økt turisttrafikk. Risikoen for dette er tydelig dokumentert, men samtidig anerkjenner boken at et samfunn har mange hensyn som må ivaretas. Den fremmer et grunnleggende prinsipp om at beslutninger må være basert på solid fagkunnskap. Hvis veien blir bygget etter planen vil også boken framstå som en meget grundig kartlegging som kan bidra til å dokumentere effekter av vegen i ettertid.

Boken har bidrag fra nesten 50 fageksperter fra en rekke institusjoner, og er redigert av Robert D. Fyumagwa, Iddi M. Mfunda, Janemary Ntalwila og Eivin Røskaft. Per Harald Olsens fotografier gjør boken til et praktverk. Flertallet av forfatterne er knyttet til NTNU og TAWIRI. Prosjektet har foregått i regi av The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), og er finansiert av Utenriksdepartementet.   

 

(Ivar Jørgensen er fagdirektør i Norad)

Bokanmeldelse

Northern Serengeti Road Ecology

  • Diverse
  • Fagbokforlaget, 399 sider., 2018
Publisert: 20.12.2018 10.03.32 Sist oppdatert: 20.12.2018 10.03.32