tirsdag 07. april 2020

WWF har fått ny generalsekretær

Etter et halvår som konstituert leder av organisasjonen, blir Karoline Andaur ny generalsekretær i Verdens naturfond (WWF).

Ny fagrådgiver i ForUM

Diego Alexander Foss har blitt ansatt som fagrådgiver for ansvarlig næringsliv, finansiering for utvikling og bærekraftige investeringer i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Skal lede Spire i to år

Julie Christina Rødje er ny leder i Spire. Hun skal lede miljø- og utviklingsorganisasjonen de neste to årene.
Glenn Karlsen

Skal lede Attac Norge

Hege Skarrud (29) er ny leder i Attac Norge. Her skal hun lede arbeidet organisasjonen gjør for en demokratisk forankret økonomi.

Blir seniorrådgiver i Forum

Lillian Bredal Eriksen er ny seniorrådgiver for klima og matsikkerhet i Forum for utvikling og miljø (ForUM). Bredal Eriksen skal jobbe med å få Norge til å ta sitt rettferdig klimaansvar, samt matsikkerhet.

Senior Manager i KPMG

Elen Margit Reitan startet i avdelingen International Development Advisory Services (IDAS) i KPMG den 6. januar 2020.

Strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen

Andreas Haug Løland er ansatt som strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen.

Går av som leder for USAid

Mark Green, øverste leder for Det amerikanske byrået for internasjonal utvikling (USAid), annonserte mandag at han fratrer sin stilling 10. april.

Skal jobbe for kjønn og inkludering i Plan

Eirin Hollup Broholm begynner som ny Senior Gender and Inclusion Advisor i Plan International Norge.
Snorre Tønset

President for FNs miljøforsamling

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (Venstre) har no offisielt teke over vervet som president for FN si miljøforsamling.

Verdensøkonomien versus koronaviruset

Hent flere saker
Henter flere saker