Annonsepriser nett og papir

Det er mulig å annonsere både i papirutgaven og på forsiden av nettutgaven av Bistandsaktuelt.

Sist oppdatert: 21.04.2015 12.28.41

Annonsepriser webutgaven:


En spalte   400 x 450 px               kr. 1000,-  per syv dager

To spalter    800 x 600 px              kr. 2000,-  per syv dager

Tre spalter    1200 x 200 px            kr. 5 000,-  per syv dager

 

Annonsepriser papirutgavene:

Stillingsannonser er gratis (størrelse etter avtale)

Andre annonser:

1/1-side: kr. 8.000
1/2-side: kr. 5 250

Generell annonsepris for alle andre størrelser: kr. 7 per spaltemm.

Priseksempel ­ annonse som er 15 cm høy over to spalter:
150 millimeter x 2 spalter x 7 kroner = 2100,-

Generelle bestemmelser:
Vår designer kan foreta annonsedesign, og dette koster ikke noe ekstra for kunden. Farger i annonser koster heller ikke noe ekstra. 10% rabatt ved to innrykk av samme annonse, 20% ved tre innrykk. Annonser kan bestilles på både hel og halv spaltebredde. Maks. bredde er 4,5 spalter. Annonse-høyder tilpasses etter kundens ønsker. Halvsideannonse kan fås i bredde eller høyde.

Modulmål:
1 sp.: 5,2 cm
1,5 sp.: 8,0 cm
2 sp.:10,8 cm
2,5 sp.: 13,6 cm
3 sp.: 16,4 cm
3,5 sp.: 19,2 cm
4,5 sp.: 24,8 cm (full bredde)


Tekniske spesifikasjoner:
Papirformat: 280 x 400 millimeter (tabloid)
Satsformat: 246 x 365 (353 mm er maks høyde på annonser)
Papir: 60 g Norbright
Farge: Avisenes standardfarger
Trykkmetode: Offset
Raster bildemateriale: 30-34 linjer
Antall spalter: 4,5

Annonse-innstikk må avtales spesielt.

Utgivelsesplan papirutgaven 2017

10. februar

24. mars

5. mai

16. juni

8. september

27. oktober

8. desember

Bistandsaktuelt utkommer med 7 utgaver i 2017.

Annonser bør være oss i hende minst og en ogen halv uke før utgivelsesdato.

Publisert: 21.04.2015 12.28.34 Sist oppdatert: 21.04.2015 12.28.41

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.