Sluttet i Utviklingsfondet

Aksel Nærstad har sluttet i Utviklingsfondet etter 21 år.

Sist oppdatert: 02.01.2018 09.09.36

De siste årene var han utviklingspolitisk seniorrådgiver i organisasjonen.  Han har siden dannelsen av More and Better Network (www.moreandbetter.org) i 2003  vært en av to ledere for det globale nettverket som har ca 120 medlemsorganisasjoner over hele verden. Han kommer til å bruke mesteparten av sin tid på dette nettverket framover.

Før han begynte i Utviklingsfondet i 1996, var han både leder av Rød Valgallianse (forløperen til Rødt) og styreleder i Klassekampen. Noen av vervene han har hatt i løpet av de siste 20 årene er leder for Norges Sosiale Forum, leder for Handelskampanjen, nestleder i ForUM for Utvikling og Miljø (ForUM), leder for matsikkerhetsgruppa i ForUM og representant i den norske FAO-komiteen, styreleder i Verdensmagasinet X, styremedlem i Attac og medlem av styringsgruppa for de to globale Nyéléni-konferansene i Mali – om matsuverenitet i 2007 og agroøkologi i 2015.  Han er også styremedlem i Handelskampanjen og i Attac, og leder valgkomiteen for Norges sosiale forum.

 

Publisert: 02.01.2018 09.09.35 Sist oppdatert: 02.01.2018 09.09.36
Aksel Nærstad