Gunnerusprisen i bærekraft

Professor Carl Folke tildeles Gunnerusprisen i bærekraft 2017.

Sist oppdatert: 29.08.2017 08.39.17

Han tildeles prisen for hans fremragende vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt.

Den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft er etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på 1 million kroner, samt en gullmedalje og diplom.

Gunnerusprisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet. Prisen deles ut under bærekraftkonferansen ved NTNU 19. oktober.

Professor Carl Folke er forskningsdirektør ved Stockholm Resilience Centre ved Stockholms Universitet, og direktør ved Beijer Institute of Ecological Economics ved Kungliga Vetenskapsakademien.

Han er en av stifterne av Stockholm Resilience Center og av Resilience Alliance, og har hatt en sentral rolle i utviklingen av International Society for Ecological Economics.

Folke har universitetsgrader både i økonomi, administrasjon og biologi, med fokus på økologi. Han er innvalgt som medlem i Kungliga Vetenskapsakademien og i US National Academy of Sciences.

Prisvinneren har vært miljørådgiver for regjeringen i Sverige. Han har samarbeidet med FN-organisasjoner på områder som biologisk mangfold, økosystemtjenester, vannforvaltning og bærekraftige byer.

Folke har deltatt i arbeidet med Millennium Ecosystem Assessment. Han har vært medlem av et stort antall vitenskapelige råd og komiteer, som National Center for Ecological Analysis and Synthesis i Santa Barbara, California, og for International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change.

Publisert: 29.08.2017 08.35.11 Sist oppdatert: 29.08.2017 08.39.17
mikael@mikaelcreative.com
Carl Folke. Foto: M. Axelsson/Azote for Stockholm Resilience Centre