Verdensbankens president Jim Yong Kim

Verdensbanken med historisk kapitalutvidelse

Verdensbanken utvider kapitalen med drøyt 100 milliarder kroner for bedre å kunne bistå land med å nå bærekraftmålene. Samtidig vil Det internasjonale pengefondet (IMF) øke innsatsen mot korrupsjon.

Av NTB Sist oppdatert: 23.04.2018 06.19.27

Verdensbanken utvider kapitalen med drøyt 100 milliarder kroner for bedre å kunne bistå land med å nå bærekraftmålene. 

– Verdensbankens arbeid og investeringer er avgjørende for at verden skal nå bærekraftmålene. At Verdensbanken og giverne nå er enige om en kapitaløkning på totalt 13 milliarder dollar, gjør banken enda bedre rustet i dette arbeidet, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Banken omtaler selv kapitaløkningen som «historisk» og «en enorm tillitserklæring til institusjonen».

 

Økte utlån

Ifølge Verdensbankens president Jim Yong Kim vil banken takket være kapitalutvidelsen kunne låne ut gjennomsnittlig 780 milliarder kroner årlig fram til 2030, mot 470 milliarder kroner i fjor og anslagsvis 625 milliarder kroner i inneværende år.

Lånene til utviklingsland og framvoksende økonomier er rimelige og langsiktige. Verdensbanken gir også gavebistand til utvalgte formål i de aller fattigste landene.

For Norges del innebærer kapitalutvidelsen en økning på anslagsvis 790 millioner kroner i perioden fra 2020 til 2025, opplyser Utenriksdepartementet.

 

Norsk bistand

– For at vi skal lykkes med å løse de store utfordringene som verden står overfor, trenger verden sterke multilaterale institusjoner, sier Astrup.

– Verdensbanken er på grunn av sin tyngde, kunnskap og evne til å mobilisere store kapitalstrømmer, i en særstilling. Dette er bakgrunnen for at hele 9 prosent – 3,14 milliarder kroner – av vår bistand i 2017 gikk via Verdensbanken, sier han.

Verdensbanken har 189 medlemsland som deler på 25 styreplasser. Norge deler styreplass med de nordiske og baltiske landene. Den felles styrerepresentanten er for tiden dansk.

 

IMF mot korrupsjon

Det internasjonale pengefondet (IMF) vil trappe opp kampen mot korrupsjon, forårsaket av rike lands investeringer i utviklingsland. 

– Vi vet at korrupsjon rammer de fattige, hemmer økonomiske muligheter og sosial mobilitet, undergraver tillit til institusjoner og ødelegger sosial samhørighet, sier IMF-sjef Christine Lagarde.

Pengefondets nye retningslinjer, som ble lagt fram søndag, er et forsøk på å hindre at rike land bidrar til korrupsjon og hvitvasking.

– Vi har nå vedtatt et rammeverk for styrket engasjement når det gjelder korrupsjon. Det tar sikte på et mer systematisk, upartisk, effektivt og rettferdig engasjement, sier Lagarde.

Korrupsjon er ifølge IMF et alvorlig hinder for økonomisk vekst og fører til økt ulikhet mellom fattig og rik.

Pengefondet vil imidlertid ikke granske rapporter om korrupsjon, og ifølge tjenestemenn i IMF er det heller ikke ventet at de nye retningslinjene vil føre til skjerpede utlånsrutiner.

Publisert: 23.04.2018 06.19.27 Sist oppdatert: 23.04.2018 06.19.27