Framskritt: Før meslingvaksinen kom på markedet var det store meslingepidemier som førte til millioner av dødsfall, særlig blant små barn. Etter at vaksinen ble innført har dette endret seg dramatisk. Fra over én halv million dødsfall i 2000 til i underkant av 90 000 i 2016. Dette er blant framskrittene Leger Uten Grenser nå ønsker å fremheve. Foto: MSF

Dette er årets (tre) glemte framskritt

Hver sommer presenterer Leger Uten Grenser sin liste over humanitære kriser organisasjonen mener er underrapportert i media. I år får også «glemte framskritt» oppmerksomhet.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 03.07.2018 08.05.06

– Bak enhver glemt krise finnes det glemte mennesker, og det er de menneskene vi ønsker å gi en stemme. Vi ønsker samtidig å vise at det nytter – at vi kan gjøre noe for å bedre situasjonen for disse menneskene, sier lege Karine Nordstrand.

Styrelederen i Leger Uten Grenser (MSF) forklarer hvorfor organisasjonen i år har valgt å trekke fram noen av verdens glemte framskritt – i tillegg til de glemte krisene organisasjonen hver sommer presenterer.

 

– Stillhet dreper

Nordstrand fremhever at det ikke alltid er slik at oppmerksomhet løser problemer, men påpeker at stillhet dreper:

«Økt oppmerksomhet, engasjement og kunnskap er første steg på veien til en endring», heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

– I snart femti år har Leger Uten Grenser brukt øyenvitneskildringer for å skape oppmerksomhet om humanitære kriser. Sammen med folks engasjement kan dét presse politikere og beslutningstagere til å sørge for endring, sier Nordstrand.

Ifølge en undersøkelse gjort av TNS Kantar på oppdrag fra Leger Uten Grenser mener halvparten av de spurte at medias fremstilling fører til at de ser verden på en mer negativ måte.

 

Negativ framstilling

55 prosent svarte enig eller delvis enig i at «media fremstiller virkeligheten slik at jeg ser den på en mer negativ måte», mot 37 prosent som mente hjelpeorganisasjoner gjør det samme.

– Tross et dystert mediebilde, går faktisk en god del ting i riktig retning. Det er derfor vi også velger å trekke frem glemte fremskritt i årets liste. Det nytter å engasjere seg, og at enkeltmennesker kan bidra.

– Men Leger Uten Grenser er jo blant organisasjonene som bidrar til et slikt dystert bilde, og ofte er dere medias hovedkilde. Sitter dere ikke litt i glasshus når dere kritiserer media for å fomidle krisehistorier?

– Vi er klar over at også vi er med på å skape et bilde av at verden er «håpløs». Dette vil vi gjøre noe med, og derfor viser vi frem de glemte framskrittene også. Samtidig er det viktig å si at det i dagens medieverden er sjelden å lese historier om ting som går bra. Det vil vi prøve å påvirke, sier Nordstrand til Bistandsaktuelt.

 

Dette er årets (tre) glemte framskritt, ifølge Leger Uten Grenser:

  • Meslinger: 20 millioner barneliv spart

I dag blir 8 av 10 barn i verden under ett år vaksinert mot meslinger. Over 20 millioner barneliv har blitt spart på grunn av effektiv og billig vaksine.

Mellom 2000 og 2016 regner Verdens helseorganisasjon (WHO) at meslingdødsfall har blitt redusert med hele 84 prosent, og i 2016 døde det færre av meslinger enn noe annet år etter at man startet å kartlegge sykdommen.

Takket være økt fokus, ressurser, store vaksinasjonskampanjer og godt samarbeid mellom ulike aktører har man økt vaksinedekningen og dermed spart millioner av barn for lidelse og død.

  • Billigere hepatitt C-medisiner redder liv

Da det kom nye medisiner fra 2013, kunne man kurere hepatitt C-viruset på bare 12 uker, med færre bivirkninger. Men prisen for å bli frisk var et stort hinder for brorparten av verdens hepatitt C-pasienter.

De høye prisene førte til protester, og patentbeskyttelsen har blitt klaget inn i en rekke land. For å kontrollere noe av markedet inngikk legemiddelselskapene en avtale som førte til at over 100 land kunne få lov til å ta inn generiske medisiner. Ifølge Leger uten grenser var denne avtalen ikke gjeldende for mange mellominntektsland, hvor de aller fleste hepatitt C-pasientene bor.

Land som Egypt og Malaysia med stor forekomst av hepatitt C var blant de som var utelatt. Det førte til at myndighetene og sivilsamfunnet kjempet imot legemiddelselskapene og vant. Bare i Egypt har helsemyndighetene allerede behandlet over 1,5 millioner mennesker mot viruset.

  • Sovesyke på vei til å bli utryddet

Sovesyke er hundre prosent dødelig uten behandling, men er nå på vei til å bli utryddet som en folkehelsetrussel på det afrikanske kontinentet.

Bekjempelsen av sovesyke – som oftest smitter mennesker gjennom bitt av tsetsefluer som bærer trypanosoma-parasitten – har vært en suksess takket være utvikling av nye og bedre medisiner, i tillegg til kartlegging og informasjonsarbeid rundt sykdommen både for risikogrupper og helsearbeidere. I 2016 var det kun 2184 rapporterte tilfeller sammenlignet med nesten 38 000 i 1998, ifølge WHO.

Dette er det laveste tallet siden man startet å kartlegge sovesyke for 76 år siden.

MSF: Og her er årets glemte kriser:

  • Én fjerdedel av alle sentralafrikanere er på flukt
  • 1 av 3 land har ikke råd til lungebetennelsevaksinen
  • Tuberkulose i Øst-Europa og Sentral-Asia
  • Flyktningleirer på bristepunktet i Tanzania
  • Noma: glemt, dødelig og stigmatiserende
  • Livsfarlig å være gravid i Sierra Leone
  • Blodig konflikt i Øst-Kongo

Les mer på Leger uten grensers nettside.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 03.07.2018 08.05.05 Sist oppdatert: 03.07.2018 08.05.06