Deltagere på Future kvinner-kurs i Tanzania diskuterer en problemstilling. Foto: Lilian Machera

Tanzanianske kvinner lærer å klatre opp karrierestigen

Kvinnelige næringslivsledere i Tanzania som får veiledning for å kunne søke maktposisjoner og bryte den mannlige dominansen i Tanzanias næringsliv.

Av Kizito Makoye / Dar es Salaam Sist oppdatert: 19.02.2018 07.24.56

Da Nenyuata Mejooli i fjor ble med i et mentorprogram om kvinner i ledelse, mintes hun hva moren sa til henne da hun var ei lita skolejente.

– Det var en elev i klassen min som var best i alt. Da jeg fortalte det til moren min, spurte hun bare «hva får det barnet å spise, som jeg ikke gir til deg?»

Fire tiår seinere er den 45 år gamle tobarnsmoren en av sjefene med lederansvar i NMB – Tanzanias største sparebank.

Mejooli er ansvarlig for å holde oversyn over bankoperasjoner, blant annet over profitt- og tapskontoer. I sitt komfortable luftkondisjonerte kontor minnes hun hvordan hun klarte å klatre oppover karrierestigen, til tross for en del hindringer.

– Min mor sa alltid at ingenting er umulig. Hennes råd formet meg slik at jeg klarte å komme dit jeg er i dag. Han la grunnmuren for det jeg har oppnådd, sier hun.

 

Veiledning

Mejooli er en av flere kvinnelige næringslivsledere som får veiledning for å kunne søke maktposisjoner og bryte den mannlige dominansen i Tanzanias næringsliv.

Kvinner spiller en sentral rolle i Tanzanias landbruk, og utgjør 82 prosent av arbeidsstyrken i landbrukssektoren. Men deres rolle er ofte usynlig på grunn av et partisk system som prioriterer menn, hevder kvinneaktivister. Det er få kvinner i ledende stillinger, fordi de mangler ferdigheter, utdanning og erfaring til å gjøre en suksessfull karriere, mener de.

Female Future-programmet prøver å gjøre noe med det. Programmet blir gjennomført i samarbeid mellom Tanzanias arbeidsgiverforening og Eastern and Southern Africa Management Institution (ESAMI), med støtte fra Næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Programmet gir kvinnelige ledere opplæring i å klatre oppover i bedriftenes karrierestiger.

 

Fremme likestilling

Lilian Machera, programkoordinator i Female Future, sier de har som mål å fremme likestilling på alle nivåer ved å styrke kvinners muligheter til å ha ledende stillinger og delta i bedriftsstyrer og beslutningsprosesser.

– Vi gir dem opplæring for å kunne bli potensielle toppledere, i stand til å overvinne frykt og være uredde når de forhandler på vegne av sine organisasjoner, sier hun. Et effektivt næringsmiljø og risikohåndtering på toppen står sentralt. 

Programmet appellerer til kvinnelige ledere fra mellom- til toppnivå, med ambisjoner om å komme helt til topps i næringsliv og politikk, ifølge Machera.

Hun opplyser at programmet, som startet i 2015, kurser kvinnelige ledere på rullerende basis, med jevnlige samlinger.

– Vi tar sikte på å kurse minst 80 kvinner innen 2019, og av dem skal minst 60 ha klatret opp på karrierestigen, sier hun.

Deltakerne i programmet lærer presentasjonsteknikk, forretningsetikk, bedriftsledelse og finansforvaltning, opplyser Machera.

 

Overvunnet frykt

Mejooli, som har hoppet fra den ene jobben til den andre etter det hun beskriver som head-hunting, sier hun har lært å overvinne frykt.

– Programmet har gitt meg økt selvtillit. For første gang i livet har jeg turt å søke på en utlyst jobb uten frykt for ikke å bli valgt, sier hun til Bistandsaktuelt.

I programmet, som betraktes som et av verdens ti beste for å fremme kvinner i ledelse, har flere titalls kvinnelige ledere fra ulike organisasjoner fått innsyn i næringsutvikling, ledelse og styrearbeid.

– Jeg har lært en masse, viktige nøkler for å forstå meg selv, teamet jeg leder og bedriftskulturen rundt meg, sier Mejooli.

En oversikt fra MSCI World Index i 2015, basert på 1643 selskap over hele verden, fant at selskap med kvinner på toppen leverte et aksjeutbytte på drøyt 10 prosent, sammenlignet med 7,4 prosent i selskap uten kvinner i toppstillinger.

Etter å ha fullført programmet vil deltakerne bli registrert som akkreditert for styrelederverv og som mentorer for lederutvikling, opplyser arbeidsgiverforeningen.

Amina Ally (43), analytiker i trygdeetaten, sier kurset har hjulpet henne fram til den posisjonen hun har nå.

– Jeg ble faktisk nominert av mine foresatte, i samråd med ledelsen. Jeg er svært takknemlig, jeg har fått utvikle kunnskaper og ferdigheter som har forandret meg, sier hun.

– Min prestasjonsevne skjøt i været og jeg ble utnevnt til den stillingen jeg arbeider i nå.

Ally mener alle organisasjoner trenger teamarbeid og evne til å dele kunnskap blant de ansatte, slik at andre også kan utvikle seg.

– Jeg bruker mine kunnskaper til å veilede andre og opptre som et forbilde, sier hun.

I framtida ønsker hun å lede sin egen virksomhet. Hun mener de viktigste hindringene for at kvinner skal søke lederposisjoner i politikk eller næringsliv er manglende selvtillit og følelse av underlegenhet.

 

Mer praktisk

Susan Omar, kommunikasjonssjef i Tanzanias nasjonale boligkorporasjon, sier programmet har satt henne i stand til å arbeide på en annen måte.

– Det har gjort meg til en mer praktisk person, det har løftet meg opp og fått meg til å tenke og gjøre ting på en annen og mer effektiv måte, sier hun.

Mejooli mener det som først og fremst hindrer kvinner fra å klatre på karrierestigen er følelse av underlegenhet og forestillingen om at mennene er de som skal stå ved roret i alle sammenhenger.

–  Vi må kvitte oss med slike vrangforestillinger, som er blitt innprentet i oss. Vi kan bare lykkes om vi overvinner frykt og tror på at alt er mulig for kvinner, også å bli toppledere, sier Mejooli.

Med sine ferdigheter håper hun å bli leder for en organisasjon med global utbredelse.

 

Female Future

Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for kvinnelige ledere.
Female Future har blitt tilbudt ansatte i NHOs medlemsbedrifter siden 2003.
1650 kvinner fra 750 bedrifter har gjennomført programmet i Norge.

I 2010 ble Female Future "eksportert" (i samarbeid med Norad) til NHOs søsterorganisasjon i Uganda, i 2012 til Kenya og i 2016 startet Female Future hos NHOs søsterorganisasjon i Tanzania.
Totalt har 356 kvinner i de tre Øst- Afrikanske landene gjennomført Female Future (140 i Uganda, 186 i Kenya og 30 i Tanzania). 
Programmet varer i ni måneder, og tas ved siden av vanlig jobb. Samlingene utgjør tilsammen 12 dager i løpet av året.

Female Future Programmet har oppnådd internasjonal oppmerksomhet og har to ganger blitt kåret av ILO (International Labour Organization), som et av ti "best-practice" programmer for likestilling i arbeidslivet.

Resultater i Øst - Afrika
Så langt viser tall (som kommer inn i disse dager) at ca 30 % av deltakerne har avansert profesjonelt. Noen har startet egne virksomheter (forlag, foredragsvirksomhet, gartneri, skole). Flere melder at deltakelse har ført til positive endringer i bedriftene de jobber i og at likestillingsspørsmål har blitt satt på dagsorden.
Norfund oppfordrer bedriftene de investerer i, i Øst Afrika, til å sende kvinner til Female Future Programmet.    

Kilde: NHO

Publisert: 19.02.2018 06.47.53 Sist oppdatert: 19.02.2018 07.24.56