Care ble blant annet nektet å gjennomføre en undersøkelse for å fastslå omfanget av overgrep i FN-drevne flyktningleirer i Jordan.

Foto: UN Photo/Sahem Rababah

Syriske kvinner tvinges til sex for å få nødhjelp

Syriske kvinner blir tvunget til sex av menn som deler ut nødhjelp på vegne av FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner, går det fram av ny rapport.

Av NTB Sist oppdatert: 27.02.2018 10.09.15

Ifølge hjelpearbeidere tør ikke enkelte kvinner lenger å oppsøke distribusjonssentre for nødhjelp etter å ha blitt utsatt for overgrep, går det fram av en rapport fra FNs befolkningsfond (UNFPA).

I rapporten "Voices from Syria 2018" går det også fram at enkelte kvinner har måttet inngå kortvarige ekteskap med menn for å få matrasjoner. Andre jenter og kvinner har blitt tvunget til sex i bytte mot skyss eller annen form for bistand.

Allerede for tre år siden kom det advarsler, men lite har endret seg til det bedre siden. Ifølge BBC velger enkelte hjelpeorganisasjoner å lukke øynene for overgrepene, fordi de er helt avhengige av å la lokale tjenestemenn stå for utdelingen dersom nødhjelpen skal komme fram til områder som er for farlige for utlendinger.

 

Særlig utsatt

Kvinner og jenter som ikke har «mannlige beskyttere», som enker, skilte og internflyktninger, er særlig utsatt for overgrep, slår UNFPA-rapporten fast.

Hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee (IRC) gjennomførte sommeren 2015 en undersøkelse blant 190 kvinner og jenter i Dara'a- og Quneitra-området og fant at 40 prosent av dem var blitt utsatt for seksuelle overgrep når de oppsøkte tjenester eller mottok nødhjelp.

ICR-rapporten ble lagt fram for FN og andre hjelpeorganisasjoner og resulterte i at enkelte skjerpet rutinene for distribusjon av nødhjelp.

 

– Lukker øynene

Hjelpeorganisasjonen Care opprettet en klagemekanisme og overlater ikke lenger utdeling av nødhjelp til lokale myndigheter.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs nødhjelpskoordinator (OCHA) ble også advart og oppfordret til å granske omfanget av overgrepene, men gjorde ifølge andre hjelpeorganisasjoner lite. Care ble blant annet nektet å gjennomføre en undersøkelse for å fastslå omfanget i FN-drevne flyktningleirer i Jordan.

Danielle Spencer har arbeidet som rådgiver for en av hjelpeorganisasjonene med virksomhet i Syria. – Seksuell utnyttelse og overgrep mot kvinner og jenter har blitt ignorert. Man har visst om det, men lukket øynene for det i sju år, sier han til BBC.

Publisert: 27.02.2018 09.54.48 Sist oppdatert: 27.02.2018 10.09.15