Advocacy Work & Partners, UNICEF, Water, Water access, Water- Environment & Sanitation, basic services (water), clean water, safe drinking water, unicef support, water and sanitation, water resources, water supply

Unicefs samarbeid med EUs joint research centre har revolusjonert  FN-organisasjonens leteresultater i et av verdens tørreste områder. Foto: Mulugeta Ayene / Unicef

Finner drikkevann – med romteknologi

FRAMSKRITT: For fjerde år på rad har det regnet alt for lite på Afrikas Horn. Men med detaljerte satellitt-bilder finner Unicef nå rent vann i noen av de tørreste områdene av Etiopia.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 22.03.2018 08.03.13

Afar-regionen i Etiopia. Et steinete og tørkerammet «månelandskap» der mange må gå i timesvis for å nå frem til en vannkilde.

Drikkevann må derfor ofte fraktes inn i området med tankbiler. Dét er kostbart.

Men nå kan Unicef ha funnet en metode som gjør vanntilgangen bedre for en hardt prøvet befolkning. Ved bruk av satellittbilder har FNs barnefond funnet ferskvann 600 meter under bakken. Satellittbildene er sammenstilt med andre data for å finne egnede punkter for vannboring.

Så langt har FN-organisasjonen funnet drikkevann i elleve av tolv brønner.

 

Kan ikke vente til 2030

– Dette er faktisk drit-fett, sier Camilla Viken til Bistandsaktuelt.

Generalsekretæren i Unicef Norge besøkte nylig det flate området nordøst i Etiopia, helt på grensen til Eritrea og Djibouti. Hun forteller at luften var tørr og varm – og som store deler av Afrikas Horn, er Afar-regionen igjen rammet av tørke.

– Da jeg besøkte området var det 35 varmegrader. Om en måned vil det være 45. Da jeg stod der og så ut over dette månelandskapet, forstod jeg at behovet for vann er stort og prekært.

Viken forteller at ulike organisasjoner, inkludert Unicef, med «gamle letemetoder» kun har funnet drikkevann i 30 prosent av brønnene de har boret.

– Vi har funnet drikkevann i 90 prosent av boringene med den nye metoden.

Unicef-sjefen forklarer at det er store mengder salt i bakken i dette området av Etiopia. Fordi for mye salt «forurenser», er vannet befolkningen har tilgang til ofte ikke drikkbart. I tillegg er Afar, sammen med Somali-regionen lenger sør, blant områdene som oftest rammes av tørke. Vannmangelen gjør underernæring til en av de viktigste helsemessige utfordringene i regionen. FN-organisasjonen OCHA poengterer at det nå er fjerde året på rad at for lite regn har truffet Afrikas Horn. Blant annet derfor, trenger nå mer enn 17 millioner mennesker humanitær hjelp i Somalia, Kenya og Etiopia. Nesten 15 millioner mennesker er «in need of water» bare i disse tre landene.

– Husdyr-nomadene som bor i dette området sliter med å finne mat og vann til dyra, og når dyra dør er det krise. Afariene merker nå klimaendringene helt direkte og har ikke tid til å vente på at vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030. De må ha vann nå, sier Viken.

 

Overførbart til andre områder

Bistandsaktuelt har snakket med Dr. Godfrey Samuel som leder Unicefs største vann, sanitær og hygiene-program (WASH). På telefon fra Addis Abeba forteller han om hvordan det nye samarbeidet med EUs joint research centre har revolusjonert FN-organisasjonens leteresultater i et av verdens tørreste områder. Satelitt-bildene teamet hans analyserer viser landskapet svært detaljert. Med bildene kan man lokalisere svakhetssoner i berggrunnen, før funnene følges opp med bakkegeofysikk som kan danne grunnlaget for utarbeidelse av kart som dette over områdene rundt landsbyen Afdera.

Overfor Bistandsaktuelt påpeker WASH-sjefen at vannet de så langt har funnet ikke er fossilt grunnvann, men kilder med et naturlig tilsig som derfor er bærekraftig. Dette er viktig fordi fossilt grunnvann, som det finnes mye av for eksempel under Sahara, ikke er fornybart. Samuel mener metoden, publisert i en forskningsartikkel hos Journal of water Sanitation and hygiene for development kan bli viktig også i andre områder. FN-toppen trekker spesielt frem områdene rundt Tsjadsjøen og nordlige deler av Kenya som spesielt interessante.

– Dette er absolutt overførbart. Unicef tester ofte ut ny teknologi og metoder i ett område, justerer og optimaliserer før vi skalerer opp til andre områder. Det kommer vi til å gjøre med dette prosjektet også, sier Camilla Viken i Unicef Norge.

 

30-40 liter vann i sekundet

Det strømmer nå 30-40 liter vann ut i sekundet fra en av kildene Unicef har funnet utenfor Afdera. Det er ti ganger så mye som de vel 7000 innbyggerne i landsbyen frem til nå har fått gjennom den kostbare leveringen med tankbiler.

– Tankbiler er en ekstremt dyr løsning og heller ikke bærekraftig, sier Viken.

– Når man snakker om konsekvensene av klimaendringer er det lett å glemme at dette handler om enkeltmennesker. I Afdera møtte jeg Assia som hadde mistet den ni måneder gamle sønnen nylig. Vannet hun og de andre som bor i landsbyen kjøper lokalt er renset, men det er fortsatt saltholdig. Dét tåler de minste magene dårligst. Sønnen hennes fikk alvorlig akutt diaré, og til slutt gav kroppen opp. De minste barna må ha rent vann for å overleve.

Viken mener prosjektet vil ha positive effekter også utover det å slukke tørsten.  

– Mer vann gir også bedre muligheter for god hygiene, som også vil forebygge sykdommer. I tillegg til å slukke tørsten vil de nå også få vann til å bygge hus. Assia som jeg besøkte bodde i et lite hus laget av et skjelett av tre, med presenning og lapper av bølgeblikk utenpå. Tradisjonelt har man bygd hus av leire i dette området, fordi det gir bedre kjøling i heten, men mangel på vann har gjort det vanskelig. Nå vil trolig flere bygge hus, som vil bedre livskvaliteten. Dette prosjektet er innovasjon, teknologisk og i forhold til hvordan vi i Unicef jobber, men dette er som en revolusjon å regne for de menneskene som får varig rent vann.

For Assia og de andre i landsbyen Afdera nordøst i Etiopia vil den nye brønnen Unicef har funnet med detaljerte satellitt-bilder bidra til rent vann og en bedre hverdag. Foto: Helene Sandbu Ryeng / Unicef

Afariene merker nå klimaendringene og har ikke tid til å vente på at vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030. De må ha vann nå

Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge.

– Interessant praktisk ­bruk av moderne romteknologi

Det sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter, om Unicef-metoden.

– De bruker satellitter for å se på formasjoner i terrenget, for på den måten finne spor etter vann fra tidligere år: Hvor har det regnet, og hvor har dette regnvannet seget ned i bakken. For å gjøre det trenger man bilder med god detalj-gjengivelse. Dette er en interessant praktisk bruk der de har mobilisert vitenskapelig spisskompetanse og moderne romteknologi for å finne vann, sier Terje Wahl ved Norsk Romsenter til Bistandsaktuelt.

Han påpeker at metoden ikke er oppsiktsvekkende forskningsmessig:

– Dette er god gammeldags bildeanalyse, men det er likefullt veldig spennende at de får så gode resultater, sier Wahl.

Han sier at det å følge og å forstå vannets vandring i klimasystemet er et prioritert felt i romvirksomheten, og forteller at satellitt-bilder kan måle tyngdefelt – jordas tyngdekraft – og at dette kan være med å fastslå hvor man kan finne vann. 

– Avhengig av om det for eksempel er bly eller vann i bakken, virker tyngdekraften forskjellig. I regional sammenheng klarer satellitter nå å si noe om grunnvannet i ulike regioner. Man kan fastslå om det er mye grunnvann i India eller lite Sahel, men denne type målinger blir for grove til at man kan sette et bor i bakken å forvente å finne vann. For å finne ut akkurat hvor man skal bore må man ha veldig fine bilder for å se nyansene i jordskorpa. Det er det Unicef gjør med denne metoden.

 

Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 22.03.2018 08.03.11 Sist oppdatert: 22.03.2018 08.03.13