- Jeg er sterkt bekymret for den humanitære situasjonen i Jemen og DR Kongo. Tilleggsbevilgningen vil vi i første rekke gå til å dekke de store humanitære behovene disse krisene har skapt, sier utenriksminister Eriksen Søreide. Foto: UD

Mer hjelp til Jemen, DR Kongo og til kampen mot plast i havet

Over hundre millioner kroner mer til henholdsvis humanitær bistand og arbeidet mot forsøpling av havet. Små økninger til skatterelatert bistand og ytringsfrihet for tros- og livssynsarbeid. Det foreslår regjeringen i reviderte nasjonalbudsjett.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 15.05.2018 09.14.18

Regjeringen foreslår 116 millioner kroner ekstra til humanitær hjelp. Dette kommer i tillegg til et samlet humanitært budsjett for 2018 på 5,15 milliarder kroner.

– Norges humanitære budsjett har aldri vært større, men behovene skapt av de humanitære krisene i verden fortsetter å øke.  Økningen vil i hovedsak gå til krisene i Jemen og Den demokratiske republikken Kongo, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 

Sparer på flyktningutgifter

Økningene i flere budsjettposter hentes fra posten i bistandsbudsjettet som var satt av for å dekke utgifter til asylsøkere i Norge. En nedgang i antall asylsøkere gjør at disse midlene kan omfordeles. Regjeringen anslår at ODA-godkjente flyktningutgiftene i 2018 blir 397,8 millioner kroner lavere enn saldert budsjett 2018.

 

Mot plast i havet

Regjeringen foreslår å styrke bistandsprogrammet mot forsøpling av havet med 130 millioner kroner i 2018.

– Bistandsprogrammet er en viktig del av regjeringens havsatsing og et tydelig norsk bidrag i det globale arbeidet for bærekraftige og rene hav, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Han mener at plastforsøpling i havet er en av våre største miljøutfordringer. Hvert år havner anslagsvis åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengdene vil doble seg frem mot 2030 og firedoble seg i 2050.

 

Skatt for utvikling

– Regjeringen foreslår å øke støtten til skatterelatert bistand med 13 millioner gjennom Kunnskapsbanken i Norad. Beløpet inngår i opptrappingen for å doble støtten til «skatt for utvikling» innen 2020, sier utviklingsminister Nikolai Astrup. Samlet vil posten da utgjøre 150 millioner kroner i 2018.

På konferansen i Addis Abeba i 2015 om finansiering for utvikling, forpliktet Norge seg til å doble skatterelatert bistand innen 2020 – fra 134 millioner kroner i 2015 til 268 millioner kroner i 2020. Dette løftet står regjeringen ved, og følger derfor opp med midler i revidert nasjonalbudsjett.

– Å styrke utviklingslandenes egen evne til å skaffe seg skatteinntekter er viktig for å finansiere utvikling. Norge har mye å bidra med på dette feltet. Det er et økende behov for og etterspørsel etter faglig samarbeid knyttet til skatt og en rekke andre områder hvor Norge har relevant erfaring og kompetanse. Målet er at land på sikt skal bli uavhengige av bistand, sier utviklingsministeren.

Regjeringen foreslår å øke støtten til faglig samarbeid på forskjellige områder fra 428,6 millioner kroner til 441,6 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

 

Ytringsfrihet

Utenriksdepartementet ønsker flere midler til arbeidet for ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet

– Regjeringen foreslår å øke støtte til sivilt samfunns internasjonale innsats for fremme av menneskerettigheter med ti millioner kroner. Økningen vil gå til styrket innsats for ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til menneskerettigheter med ti millioner kroner til totalt 370 millioner i 2018.

– Vi ser dessverre i dag at menneskerettighetene er under press både på vårt eget kontinent og i verden for øvrig. Det er derfor viktig å opprettholde innsatsen for de felles og universelle verdiene som menneskerettighetene utgjør, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

 

Andre endringer i UD-budsjettet

  • Posten deltaking i internasjonale organisasjoner reduseres med 150 millioner kroner
  • 15 millioner kroner flyttes fra bistand til Afrika til Global helse og utdanning med forslag om å støtte organisasjonen Mercy Ships
  • Støtten til Afghanistan økes med 6 millioner kroner
  • 10 millioner mer settes av til innsatsen for rohinyaflyktningene i Bangladesh
  • 7,6 millioner mer til UN Womens Fond – øremerket funksjonshemmede og kvinneorganisasjoner
  • 10 millioner til Joint fund for the 2030 Agenda
  • 10 millioner kroner mer til matsikkerhet og klimatilpasset jordbruk

 

Publisert: 15.05.2018 09.14.18 Sist oppdatert: 15.05.2018 09.14.18