Bildet er levert Norad og kan brukes ihh til avtale. 
Bildet kan ikke overdras til en tredjepart uten avtale.
Foto:
Ken Opprann,
Helgesensgate 10,
0553 Oslo
mob: 90 74 61 50
e-post: kenopprann@hotmail.com  Mosambik, valg, Frelimo, Stat og styresett, Demokrati, Demokratisering, Politikk

Avtalene om kjøp av våpen fra Nord-Korea ble antageligvis gjort da nåværende president Nyusi var forsvarsminister.

Foto: © Ken Opprann

Omgår Mosambik FN-sanksjonene mot Nord-Korea?

Det norske partnerlandet Mosambik har trolig brukt penger fra et omstridt lån til å kjøpe våpen fra Nord-Korea. De to landene samarbeider også innen fiskerisektoren. Handelen skaffer Nord-Korea sårt tiltrengt valuta. USA mener penger fra slike forretninger går rett inn i Kim Jong Uns kjernevåpenprogram.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 08.02.2018 09.14.58

Det amerikanske tv-selskapet CNN har fått tilgang til offisiell kommunikasjon mellom Mosambiks generaler og nordkoreanske representanter. I tillegg foreligger det rapporter utarbeidet av FN-eksperter. De viser at:

  • Mosambik inviterte militære teknikere fra Nord-Korea til landet så sent som i 2015
  • Nord-Korea har drevet med opplæring av elitestyrker i Maputo.
  • Nord-Korea har bistått Mosambik med bakke-til-luft-raketter, militærradar, luftforsvarsystemer og utbedring av stridsvogner.

Ifølge FN-eksperter opprettet Nord Korea et frontselskap i Mosambik, Haegumgang, for å kunne kanaliserer millioner av dollar fra Mosambik tilbake til Pyongyang. De leide hus i en av hovedgatene i Maputo. Sjefen for selskapet var diplomat ved Nord-Koreas ambassade i nabolandet Sør-Afrika.

 

Hemmelige lån og skjulte kjøp

Haegungang, skal ifølge FN, har solgt militærutstyr til Monte Binga, et selskap som eies av forsvarsdepartementet i Mosambik. Våpenhandelen ble gjort for fem år siden da nåværende president Filipe Nyusi var forsvarsminister i regjeringen til Armando Guebuza. Ifølge den daværende finansministeren måtte alle Monte Bingas innkjøp godkjennes av forsvarsdepartementent.

Monte Binga er i sin tur deleier av Proindicus, et av selskapene involvert i opptak av hemmelige og ulovlig lån til en verdi av to milliarder dollar, på rundt samme tidspunktet. Disse lånene ble forsøkt holdt hemmelig.

Regjeringen i Mosambik har garantert for lånene, men klarer ikke nedbetale rentene. De hemmelig lånene har svekket Mosambik økonomisk og har ført til store spenninger mellom IMF og bistandsgivere på den ene siden og regjeringen til president Nyusi på den andre. Landets fattige er blitt rammet ettersom den økonomisk veksten har stoppet opp og viktige budsjettposter er kuttet.

Observatører i Maputo spør om det er pengene fra disse lånene som er blitt brukt til å bryte de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea. Lånene ble tatt opp med hjelp fra en russisk bank VTB og den britiske avdelingen av Credit Suisse der det norske Oljefondet er eier. En internasjonal revisjonsrapport om lånene viser at bankene hadde tatt utgangspunkt i urealistiske forretningsplaner og ikke hadde gjort skikkelige risikovurderinger. Flere hundre millioner dollar kan heller ikke gjøres rede for, og myndighetene har heller ikke fullstendig redegjort for hva pengene er brukt til. Det reises stadig mer kritikk av regjeringen i Maputo fordi de heller ikke har fått på plass tilstrekkelige lover og systemer for å hindre hvitvasking av penger og ulovlige pengeoverføringer.

 

Partnerland for Norge

Mosambik har helt siden uavhengigheten i 1975 vært et viktig bistandsland for Norge. 240 millioner kroner i bistand ble gitt til Mosambik i fjor. Norfund har kontor i landet.

Bistandsaktuelt har spurt Utenriksdepartementet om det vil få konsekvenser for norsk bistand til Mosambik dersom det viser seg at landet har bistått Nord-Korea til å omgå internasjonale sanksjoner og kjøpt våpen fra Nord-Korea?

– FNs sanksjonskomité for Nord-Korea undersøker nå konkrete påstander om sanksjonsbrudd begått av Mosambik og personer med tilknytning til landet. EU listeførte i januar en person med bakgrunn i ulovlig handel mellom Nord-Korea og Mosambik. Norge har sluttet opp om listeføringen og implementert denne i norsk rett, sier pressetalsperson i UD, Ingrid Kvammen Ekker til Bistandsaktuelt.

FNs sikkerhetsråd har vedtatt en rekke sanksjoner mot Nord-Korea grunnet landets atomvåpen- og missilprogram. Det er FNs sanksjonskomité for Nord-Korea følger opp sanksjonsregimet, og komiteens ekspertpanel innhenter informasjon om mulige brudd på sanksjonene

 – Sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd er folkerettslig bindende for alle stater og skal etterleves. Dersom ekspertpanelets undersøkelser i en sak avdekker at personer eller land omgår eller underminerer FN-sanksjoner kan FN reagere ved å listeføre aktører involvert i sanksjonsbrudd. Dette er reaksjoner Norge følger opp og implementerer i norsk rett, påpeker Kvammen Ekker.

 

Gjort lite

Regjeringen i Maputo har gjort lite for å rettsforfølge de ansvarlige for milliardlånene.  Sjefen for de tre selskapene knyttet til lånene, Antonio Carlos do Rosario, har fått sparken fra sikkerhetstjenesten som står bak selskapene. Men ingen andre fra regjeringspartiet Frelimo er blitt stilt til ansvar, og informasjon holdes fortsatt tilbake.

Nord-Korea har siden frigjøringskrigens dager hatt et godt forhold til Mosambik og nabolandet Zimbabwe.

I likhet med i mange andre afrikanske hovedsteder er statuen av landsfaderen Samora Machel i Maputo laget av et nordkoreansk firma. (se tidligere sak i Bistandsaktuelt)

Nordkoreanske trålere som CNN oppdaget i Maputo, og som fisker i Mosambik farvann, er flagget om til Namibia, men mannskapet er fortsatt nordkoreansk.

 

Andre brudd

FN-eksperter anklaget nylig Nord-Korea for våpenleveranser, i form av rakettsystemer, til både Syria og Myanmar, melder nyhetsbyrået Reuters. Med bruk av falske papirer skal Nord-Korea ha eksportert kull til flere land, og selv importert oljeprodukter.

USA varslet denne uken av de ønsker å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea.

Publisert: 08.02.2018 09.14.58 Sist oppdatert: 08.02.2018 09.14.58