Pascal Saint-Amans, leder av OECDs skattesenter, og utviklingsminister Nikolai Astrup har undertegnet en intensjonsavtale for å etablere effektive skattesystemer i utviklingsland. Foto: Jan Speed

Norsk støtte til skatteinspektører uten grenser

Med norsk støtte skal flere «skatteinspektører uten grenser» bistå utviklingsland til å gjøre skatterevisjoner av multinasjonale selskaper i utviklingsland. Norge trapper opp skattebistanden til både Skattedirektoratet, OECD og andre internasjonale organisasjoner.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 10.09.2018 12.16.22

– Da vi sendte skatteinspektører på korttidsoppdrag til Liberia for å gjøre en revisjon av et internasjonalt selskap fikk landet store penger inn i statskassen. Samtidig skjønte andre selskaper at nå var det alvor og kom på egenhånd til skattekontoret for å få skikk på skatten, forteller Pascal Saint-Amans, direktør for OECDs senter for skattepolitikk og skatteadministrasjon.

I går undertegnet Saint-Amans og utviklingsminister Nikolai Astup en intensjonsavtale. Fra 2018 til 2021 vil Norge bidra med 45 millioner kroner til OECDs arbeid med utviklingsland for å etablere effektive skattesystemer og bekjempe skattekriminalitet.

På oppdrag fra G20-landene leder OECD en omfattende reform av det internasjonale skattesystemet som skal sikre lands skattebase, redusere mulighetene for overskuddsflytting og øke informasjonsutveksling på tvers av landegrensene. Avtalen mellom Norge og OECD vil bidra til at utviklingsland blir hørt når nye internasjonale skattestandarder skal utvikles. 

 – Bevisstheten om viktigheten av velfungerende skattesystemer er økende. Vi har forpliktet oss til å doble støtten til skatterelatert bistand fra 134 millioner kroner i 2015 til 268 millioner kroner i 2020. Skattedirektoratet, som vil samarbeide med skatteadministrasjoner i utviklingsland, er en viktig partner i dette arbeidet. I tillegg samarbeider vi med Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, FN og med OECD, sier utviklingsministeren.

Han påpeker at økte skatteinntekter og reformer i det internasjonale skattesystemet er avgjørende for at utviklingsland skal bekjempe fattigdom og finansiere sin egen utvikling. På et seminar i Norad mandag ble skattelegging av multinasjonale selskaper diskutert. Beregninger har vist at nærmere 40 prosent av overskuddet i multinasjonale selskaper ble flyttet til lavskattland i 2015.

Tidligere i år ble det inngått et nytt samarbeid mellom Norad og Skattedirektoratet.

– Vi har tro på langsiktig institusjonssamarbeid med skatteadministrasjonene i bestemte utviklingsland. Det er snakk om opplæring på jobben, arbeidsseminarer og etablering av tillit, sier Hans Christian Holte, direktør i Skattedirektoratet.

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge, mener OECD har gjort framskritt, men påpeker at mer må gjøres for å få kontroll over storselskapenes flytting av overskudd til lavskatteland og bruk av intern fakturering.

– En av de viktigste tingene som er oppnådd er at selskapene må rapportere hva de betaler av skatter og avgifter i hvert land. Svakheten er at dette ikke er offentlig, sier hun.

Pascal Saint-Amans sa seg enig med Jacobsen at et viktig spørsmål framover er hvordan man skal beskatte selskaper i landet der verdiene skapes.

Han ser et lyspunkt i et nytt forslag fra Tyskland om at alle land i verden bør ha et minimum skattenivå.

– Det vil kunne være en måte få slutt på skatteparadiser, sa Saint-Amans.

 

Publisert: 10.09.2018 12.08.45 Sist oppdatert: 10.09.2018 12.16.22