Represented by ZUMA Press, Inc.  advertising, apple, cen, censor, censorship, cross, out, crossed, editing, facebook, free, speech, iphone, logo, phone, red, screen, smartphone, strike, strikeout, strikethrough, stripe, tech, technology, thumb, zworld, zumapress.com, thepicturesoftheday.com, zselect, zagency, arriens-notitle170922_npTKH.jpg, zlast24, 20170922_zaa_n230_071.jpg

Regimer vil ofte begrense tilgangen til sosiale medier.

Foto: Jaap Arriens/Zuma Press/ NTB scanpix

Nett-kutt truer ytringsfrihet og næringsliv

I Kamerun har du plutselig ikke mulighet til å sende sms, lese facebook eller sende en tweet. Slik fungerer det når regimer stenger tilgang til internett og sosiale medier.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 14.02.2018 07.14.50

Stadig flere regimer stenger befolkningens tilgang til internett i korte eller lange perioder. Ofte i forbindelse med politisk uro. Både næringslivet og FN roper varsko.

Mens nettet ble stengt 18 ganger i verden  i 2015, var tallet 56 året etter, viser tall fra UNESCO.

– Det er en økende trend at tilgang til online-medier kuttes bredt slik at både plattformer, applikasjoner og direkte nett-tilgang rammes, heter det i UNESCOs seneste rapport om ytringsfrihet og medieutvikling.

 

Rammer økonomien

Seniorkonsulent Imad Mesdoua i analyseselskapet Control Risks ser på stengning av internett-tilgang som mer enn bare «det nye redskapet for undertrykkelse».

– Avstengning av nett-tilgang dreier seg ikke bare om politisk undertrykkelse, men har store økonomiske og forretningsmessige kostnader, påpeker han.

I fjor var det 12 afrikanske land som i perioder stengte internett. I Kamerun varte det i totalt 93 dager, i Etiopia var det snakk om til sammen 36 dager.

– Å skru av internett kan ha kostet Afrika 237 millioner dollar siden 2015. Dette er en fare for næringslivet som vil fortsett og kanskje ta nye former i årene som kommer, sier Mesdoua.

 

Skader utviklingen

– Stenging av internett er et sløv redskap brukt som oftest for å bringer opposisjonelle til taushet og hindre fri flyt av informasjon ut fra områder der det kan være uro. Istedenfor å gjøre at folk føler seg trygge, opplever mennesker at de blir avskåret fra kommunikasjon med venner og hjelpepersoner i perioder med uro, mener Brett Solomon i organisasjonen Access Now.

Han påpeker at i tillegg fører avstenging til store økonomiske kostnader som kan ramme utviklingsprosjekter i områder som ofte har lite fra før av.

 

Publisert: 08.02.2018 13.02.23 Sist oppdatert: 14.02.2018 07.14.50