Copyright © fotograf

Nikolai Astrup satser på bistand til utdanning. Hans første utenlandsreise som utviklingsminister er til en giverkonferanse i Senegal.

Foto: Jan Speed

Lover milliarder til utdanning i sårbare stater

Nikolai Astrup har med seg et løfte om to milliarder kroner i støtte til utdanning i sårbare stater når han nå er på sin første utenlandsreise som utviklingsminister. Redd Barna hadde håpet på mer.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 02.02.2018 06.33.01

Det globale fondet for utdanning (GPE) arrangerer påfyllingskonferanse i Senegal torsdag og fredag, der Astrup deltar. GPE bistår rundt 65 lavinntektsland.  22 giverland og fire større fond bidrar med midler for å styrke utdanningen til 870 millioner barn i lav inntektsland og land rammet av konflikt. Hovedmålet er å støtte opp om partnerlandenes egne planer for utdanning, og spesielt grunnutdanning.

Regjeringen har i utgangspunktet satt av 640 millioner kroner til GPE i år, går det fram av tildelingsbrevet til Norad. I Dakar lover Astrup at Norge vil bidra med til sammen 2,07 milliarder kroner de neste tre årene. Dette er 600 millioner kroner mer enn i forrige treårsperiode (2015-17).

Støtten i forrige periode, der Norge var tredje største giver, har ifølge fondet,gitt gode resultater: 72 millioner flere barn gikk på grunnskole i GPEs samarbeidsland i 2015, sammenliknet med 2002.

 –  I den videre støtten til GPE, vil Norge blant annet legge vekt på jenters utdanning, inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, lærere og læringsutbytte, og hvordan det kan bli en mer effektiv innsats i skolesektoren på landnivå, sier Astrup.

Redd Barna sier at de er glade for at Norge øker støtten til GPE og forblir en av partnerskapets største givere. 

–  Men det skal sies at vi hadde enda høyere forventninger til Norges bidrag etter flere gode initiativ for å øke global finansiering av barns utdanning. På oppløpssiden virker det som at Norge satte seg på gjerdet og ventet på løfter fra G7-landene. Vi håper Norge vil øke bidraget i løpet av perioden og slik motivere andre givere, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.

Mangler milliarder

Fram til desember i fjor var det betalt inn 4,8 milliarder dollar til fondet. Dette er over en 15 års periode. Storbritannia, Nederland, Norge, Danmark og Australia er blant de største giverne. Norges bidrag har hittil vært på totalt 489 millioner dollar. Partnerskapet har ikke klart å mobilisere private givere i særlig grad.

Målet for partnerskapet er å kunne betale ut rundt 2 milliarder dollar per år fra og med 2020.

For å få dette til må:

  • giverland bidra med mer 3,1 milliarder dollar de neste tre årene
  • partnerlandene må selv sette av 20 prosent av statsbudsjettet til utdanning – de fleste land ligger foreløpig minst fire prosent under dette.

 Globalt har bistand til utdanning falt de siste årene.

–  Det er flott at Nikolai Astrup deltar på påfyllingskonferansen, og vi har høye forventninger til videreføringen av utdanningssatsingen. Et naturlig neste steg vil være å øke norsk innsats for å støtte utviklingsland i å øke egne utdanningsbudsjetter, ved å kombinere en opptrapping av bistand til å styrke skattesystemer kombinert med politisk arbeid for å stoppe ulovlig kapitalflyt, sier Knag Fylkesnes.

Forpliktelser

Alle FNs medlemsland har forpliktet seg til å gi gratis grunn- og videregående utdanning innen 2030. En gjennomgang gjort av Human Rights Watch viser at mange land gir ikke gratis utdanning. Selv vertslandet Senegal krever skolepenger fra videregående elever.

Partnerskapet skal forsøke å nå ut med utdanning i noen av de vanskeligste områdene i verden. Et av de verste er områdene rundt Tsjad-sjøen der terrorgruppen Boko Haram opererer. En fersk rapport som Redd Barna lanserer i Dakar viser at 600 lærere er blitt drept, 19 000 lærere har måttet flykte og 1200 skoler er blitt skadet eller ødelagt

Utdanning er stadig er under angrep i delstaden Borno i det nordøstlige Nigeria, skriver Redd Barna, men likevel har interessen for utdanning vokst i befolkningen. Organisasjonen mener det er mulig å få til et funksjonelt utdanningssystem i Borno, «men da må finansieringen økes umiddelbart», sier rapporten.  De oppfordrer til bedre koordinering på alle nivåer.

Trappe opp innsatsen

På årets statsbudsjett er det satt av 3,6 milliarder kroner til global utdanning.

– Utdanning er helt avgjørende i kampen mot fattigdom og for å nå målet om bærekraftig utvikling. Dette er derfor en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk. Norge skal være ledende i det internasjonale arbeidet for å sikre utdanning for alle.  sier utviklingsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

 

 

Publisert: 01.02.2018 09.35.09 Sist oppdatert: 02.02.2018 06.33.01