Nils Mørk, kommunikasjonssjef Leger uten grenser. 

Foto: Leger uten grenser

Leger uten grenser: – Uaktuelt å ta imot amerikanske penger

Mens USA har vært en viktig giver for de største norske organisasjonene, har Leger uten grenser en langt mer restriktiv holdning til USA og de fleste statlige givere.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 03.05.2018 12.05.07

– Vi mottar ikke penger fra USA. Å motta penger fra amerikanske myndigheter er ikke forenlig med våre prinsipper om uavhengighet og nøytralitet, sier Nils Mørk.

Han er kommunikasjonssjef i Leger uten grenser, en organisasjon som nesten ikke mottar statlige midler. Den humanitære organisasjonen har dermed lagt seg på en helt annen linje enn Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp.

– For oss er dette veldig enkelt; pengestøtte fra USA og en del andre land vil bety at vi kan få mindre humanitær tilgang – fordi vi ikke lenger vil bli oppfattet som nøytrale. For eksempel i Afghanistan. Man kan ikke motta støtte fra en krigførende part og samtidig forvente å bli oppfattet som nøytral. Og oppfattes man ikke som nøytral, så får man mindre tilgang og dermed blir det vanskeligere å gi hjelp til de som trenger det, sier Mørk.

Han er ikke veldig overrasket over at det nå ser ut som USAID strammer inn på kravene de stiller til sine samarbeidspartnere.

– Det er blitt stadig tydeligere at amerikanske myndigheter og andre ser på bistand og nødhjelp som en del av sin sikkerhetspolitikk. Vi ser generelt at det humanitære rommet blir stadig mindre og at også humanitær hjelp brukes for å vinne «hearts and minds» og i kampen mot terror. Det er en veldig uheldig utvikling og noe vi håper hjelpeorganisasjonene vil kjempe mot med nebb og klør, sier Mørk.

Publisert: 03.05.2018 12.05.07 Sist oppdatert: 03.05.2018 12.05.07