Foto: UN Photo/Mark Garten

Cameron kritiserer «pop-up»-demokratier

Norsk og internasjonal utviklingspolitikk har ikke virket i sårbare stater som DR Kongo, Sør-Sudan, Libya og Afghanistan. Det er feil å presse for tidlig på med flerpartivalg. Det er viktigere at investorer i slike stater raskt skaper jobber enn at de oppfyller alle de internasjonale kravene for miljø, sosiale forhold og godt styresett, slår en fersk rapport fast.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 30.04.2018 07.42.49

«Mange sårbare stater har mottatt bistand i flere ti år, men forblir like fattig, noen enda fattigere. Vi må akseptere at vi har ofte kastet gode penger etter dårlig. Dette er ikke en grunn til å slutte med bistand, men en grunn til å endre måten vi gjør det på,» skriver David Cameron, Storbritannias tidligere statsminister i The Guardian.

Han har ledet en Kommisjon om sårbarhet, vekst og utvikling satt sammen av eksperter fra Oxford universitetet og London School og Economics. Hovedbudskapet er at verden vil ikke klare å avskaffe ekstrem fattigdom uten å løse problemene i sårbare stater.

 

Konflikter må løses først

Kommisjonen påpeker at gamle regimer er blitt forkastet i en rekke sårbare stater. De er etterfulgt av «pop-up»-valg. Men de ble aldri frodige demokratier. Isteden har de forvitret til ulike grader av kaos.

Norge har sammen med en rekke andre vestlige land vært en viktig pådriver for at det skal holdes valg i en rekke stater som nylig har kommet ut av konflikt. Dette mener kommisjonen har vært en feilslått politikk. De slår fast at: Å bygge kontrollsystemer, enighet og samhold i en sårbar stat er viktigere enn av det raskt avholdes flerpartivalg. Det må brukes tid til å løse underliggende konflikter i et samfunn.

Avanserte bistandsprogrammer er også satt i gang. Men kommisjonen mener nå at givere må være mer realistiske om hva som kan oppnås etter år med krig og konflikt. De refser givere som setter opp en lang liste med mål som var umulig å nå i stater med begrensede ressurser.

Målet med utenlandsk bistand bør vær å følge landenes egne prioriteringer og bistand til sårbare stater bør bygge legitime og handlekraftige institusjoner, heter det i rapporten.

Givere har til en stor grad ikke tilpasset bistanden til sårbare stater

Dette er noen av konklusjonene som trekkes:

  • Det er viktigere å bistå med å bygge en regjering med ulike institusjoner som hindrer maktmisbruk og et juridisk system som overholdes, enn å holde flerpartivalg. Løsninger med maktdeling er bedre enn et politisk system der vinneren tar alt.

 

  • Internasjonale fredsstyrker bør bare være lenge nok til at nasjonale sikkerhetstjenester kan ivareta befolkningens sikkerhet. Men disse tjeneste må kunne styres og kontrolleres, og ikke bli et problem for sivilbefolkningen.

 

  • Det er nasjonale ledere som må drive fram endring. Gode krefter må støttes på avgjørende tidspunkter. Gjeldsslette må ikke brukes for å innføre givernes prioriteringer.

 

  •  Det må være fokus på det landets befolkning trenger, ikke givernes behov.

 

  • Økonomisk styring er viktigere enn en bestemt politikk – det må preget av ærlighet, realisme og omfatte hele befolkningen.

 

  • Bistand bør kanaliseres gjennom finansielle utviklingsinstitusjoner (som for eksempel Norfund) for å støtte nybrottsfirmaer. Disse investeringsinstitusjonene bør samarbeide mer og bør samtidig droppe vanlige standarder for miljø, sosiale krav og godt styresett. Reglene bør heller forenkles med mål om å skape arbeidsplasser spesielt for ungdommer.

 

  • Både IMF og Verdensbanken bør øke innsatsen i sårbare stater.

 

  • Humanitær bistand bør bidra til langsiktig utvikling.

 

  • Utbygging av strøm, vann, sanitære forhold og veier er viktig i urbane strøk.

Kommisjonen er likevel optimistisk:

– Eksempler som Rwanda, Colombia og Øst-Timor viser at det er mulig å komme unna sårbarhet, skriver Donald Kaberuka tidligere president av Afrikabanken. Han var også en av kommisjonens ledere.

Publisert: 30.04.2018 07.42.48 Sist oppdatert: 30.04.2018 07.42.49