På begynnelsen av 2000-tallet var halvparten av alle barn på Zanzibar malariasmittede, ifølge myndighetenes program for malariaeliminering. I dag er tallet redusert til under én prosent. På hvert hjemmebesøk Habiba foretar testes alle familiemedlemmene for malaria.

Foto: Sofi Lundin

Zanzibar med oppsiktsvekkende resultater i kampen mot malaria

I perioden 2000-2015 er antallet dødsfall som følge av malaria redusert med over 60 prosent på verdensbasis. Den globale innsatsen mot sykdommen har forhindret rundt 6,2 millioner dødsfall siden 2001, ifølge FN. Men fortsatt utgjør malaria-parasitten en dødelig trussel. Malaria dreper et barn annethvert minutt.

Av Sofi Lundin Sist oppdatert: 04.05.2018 05.16.19

Øygruppa Zanzibar i Tanzania har gjort revolusjonerende fremskritt i kampen mot malaria. Feltarbeidere på motorsykkel utgjør frontsoldatene. Utstyrt med medisinskrin, smarttelefon og nettbrett, er de i ferd med å vinne kampen mot sykdommen. 

Habiba Suleiman Seif (32) tar opp mobiltelefonen og leser de siste meldingene. Hun sparker i gang motoren. Den hoster svart røyk fra  eksosrøret.

Helseklinikken i landsbyen Shakani har meldt om en ny malariapasient. Hun drar til klinikken for å få  informasjon om den malariasmittede, før hun setter kurs mot pasientens hjem.

Som en av Zanzibars svært få kvinnelige motorsyklister blir hun lagt merke til. Habiba er i tillegg helsearbeider og eneste kvinne blant den delvis autonome øygruppens 20 malariaovervåkere. Utstyrt med smarttelefon, nettbrett, malariatester og medisiner, reiser de fra hjem til hjem for å behandle malaria-pasienter og forebygge nye utbrudd.

Malaria-frontsoldatene deltar i en strid som ser ut til å gå mot seier. Moskito-myggen med den dødbringende parasitten forekommer nå mye sjeldnere enn før. I 2004 var utbredelsen av malaria på Zanzibar på rundt 40 prosent. I dag er tallet nede på 0,003 prosent.

 

Over halvparten var smittet

– På midten av 2000-tallet hadde over halvparten av alle skolebarn malaria. Vi fikk telefoner fra lærere som trengte hjelp med elever som kollapset, sier Abdullah Suleiman, leder av Zanzibar Malaria Elimination Program (ZAMEP).

Han har ledet myndighetenes program for malaria-eliminering i over 20 år. De siste 12 årene har de drevet et omfattende program på øygruppa, som har omlag 1,3 millioner innbyggere. Utdeling av myggnett, spraying innendørs og opplæring av malariaovervåkere har vært viktige tiltak.

– Det er et svært omfattende program hvor hele samfunnet er involvert. Å skape holdningsendringer har vært en av de viktigste og vanskeligste oppgavene. Tidligere hadde få noen anelse om hva malaria var. I dag vet folk dette, sier Suleiman.

 

Satsning på mobilteknologi

Habiba svinger av hovedveien og inn på en gjørmete småvei. Talib Ali (10) sitter utenfor huset sitt. Han har testet positivt på klinikken, og nå må hele familien testes. Habiba starter blodprøverunden. Alis lillebror tester også positivt. Habiba åpner en app på nettbrettet for å registrere informasjonen.

«Mobilsignaler reiser raskere enn mygg» sier forskerne fra RTI International som har utviklet programmet «Coconut Surveillance». Det android-baserte programmet hjelper feltarbeiderne å registrere informasjon om malaria og pasienter.

I dag bruker helsepersonell ved alle landets klinikker et SMS-system som varsler feltarbeiderne så snart de har registrert en ny malariapasient. Informasjonen lagres i programmet og overføres til en nasjonal database. Mellom 2012 og 2015 utførte malariaovervåkerne nesten 40 000 malariatester. 

– Vi har et tett samarbeid med alle landets klinikker. SMS-systemet er raskt og effektivt. Denne teknologien har vært helt avgjørende for å komme dit vi er i dag, sier Habiba.

 

Eneste kvinnen i felt

En kvinne på motorsykkel er et sjeldent syn på Zanzibar og flere snur seg når hun suser frem mellom palmetrærne. Habiba er landets eneste kvinnelige malariaovervåker og dekker til sammen 165 landsbyer. Sammen med sine kollegaer har hun besøkt nesten samtlige hjem på den 2500 kvadratkilometer store øya.

– Det var tidligere to andre kvinner som jobbet her, men de sluttet da de innså hvor vanskelig jobben er. Lange dager i felt er krevende.Du må ha en genuin interesse for jobben for å orke, sier Habiba.

 

Flere mislykkede forsøk

Zanzibar har nå startet på sin siste etappe i kampen mot malaria-parasitten, ifølge myndighetene. Målet er fullstendig utrydding innen 2023.

Men det er ikke første gangen øya prøver å vinne denne kampen. På 1950 og 60- tallet gjorde myndighetene en stor innsats. Da lyktes de ikke med arbeidet. Noen av årsakene kommer frem i rapporten Challenges for Malaria Elimination in Zanzibar. Ifølge rapporten var en av utfordringene myggens resistens mot myggmidler. Andre årsaker var dårlig kvalitet på myggnettene og stor mobilitet blant folket på Zanzibar.

– Vi har veldig få malariapasienter i dag sammenlignet med for noen år tilbake. Nesten alle som tester positivt i dag har fått malaria utenfor Zanzibar, sier Hadidja Ali, laboratorietekniker på helseklinikken i Kisauni.

Reisevirksomhet er et viktig tema som Habiba Suleiman Seif alltid diskuterer med familiene hun besøker med sin motorsykkel.

– Vi må vite om malariaen er lokal eller om den kommer utenfra. Er den lokal må vi finne kilden og sørge for at den fjernes, sier hun.

 

Nye teknikker og mange bidragsytere

Det er landets helsedepartement og Zanzibars eget Malaria Elimination Program (ZAMEP) som leder innsatsen for å utrydde malariaen. Men bak fremgangen på øya står det mange bidragsytere. Det amerikanske U.S. President’s Malaria Initiative (PMI) og det norskstøttede Global Fund har vært de største giverne siden 2006.

Anders Björkman er professor i infeksjonsmedisin ved Karolinska instituttet i Stockholm. Han har forsket på malaria i flere tiår og leder et prosjekt sammen med helsedepartementet på Zanzibar. Sammen med en forskergruppe jobber han med å utvikle nye metoder for å minske spredning og redusere dødelighet.

Utdeling av impregnerte myggnett og bruken av den revolusjonerende behandlingsformen ACT er viktige tiltak. Når malariaparasitten utvikler resistens mot tidligere brukte stoffer, har kombinasjonsmedisinen ACT vist seg som et effektivt alternativ.

– Vi har lykkes med å halvere den totale barnedødeligheten på Zanzibar, takket være malariakontroll med nye verktøy, sier Björkman i et intervju med Dagens Nyheter.

 

Dokumenterer fra luften

Etter at man lenge har holdt på med sprøyting mot mygg innendørs, ser forskere seg nå etter effektive utendørsbaserte løsninger. Den britiske professoren Andy Hardy har introdusert en ny løsning på Zanzibar, et droneprosjekt, i samarbeid med myndighetene. Tanken er å lokalisere vannområder på øya der myggen samles.

– På 20 minutter kan en enkelt drone undersøke 300 000 kvadratmeter mark. Bildene behandles og analyseres for å lokalisere og kartlegge vannområdet. Denne metoden er svært nøyaktig og effektiv, sier professor Hardy.

Nå som kampen mot malariaen nesten er vunnet gjenstår det som kanskje er det vanskeligste arbeidet.

– Å fjerne den siste prosenten og holde statistikken på null er den virkelige utfordringen. Men vi kommer til å klare det, sier leder av ZAMEP, Abdullah Suleiman.

 

Habibas nøkkeloppgaver

Firebarnsmor og malariaovervåker Habiba Suleiman Seif har i seks år allerede gitt sitt bidrag til kampen mot malaria. Habibas motorsykkel er stadig å se utenfor husene i landsbyene. Enten skal hun utføre tester, behandle syke pasienter eller hun gir viktig informasjon om forebygging til lokalsamfunnet.

– Jeg kommer ikke å gi meg før malaria er helt borte fra Zanzibar, fastslår hun. 

Habiba Suleiman Seif er en av 20 malariaovervåkere som jobber med å utrydde malaria på Zanzibar.  Her er hun på vei ut i felt etter møte på klinikken. Siden myndighetene startet Malaria Elimination Program har alle klinikker blitt utstyrt med blant annet mobiltelefoner og det er etablert et effektivt sms-system for å varsle om nye malariatilfeller. Habiba og hennes kolleger er i ferd med å lykkes.

Foto: Sofi Lundin

Habiba på hjemmebesøk i landsbyen Shakani: Moren i huset har malaria og Habiba tester alle familiemedlemmene med hurtidiagnostiserende test (RDT - Rapid Diagnostic Tests). Med seg har hun tabletter for malariabehandling som hun gir til de smittede. I 2004 var utbredelsen av malaria på Zanzibar på rundt 40 prosent. I dag er tallet nede på 0,003 prosent.

Foto: Sofi Lundin

På hvert hjemmebesøk testes alle familiemedlemmene for malaria. Informasjonen lagres på nettbrettet i en  App som er utviklet av malariaeksperter. Teknologien gir tilgang  til en stor database med detaljert informasjon.

Foto: Sofi Lundin

Malaria

  • Malaria infiserer over 200 millioner mennesker og dreper bortimot en halv million mennesker i verden hvert år. De aller fleste dødsfallene er blant barn.
  • Smitten overføres via mygg som er bærere av en parasitt.
  • 90 prosent av alle dødsfall finner sted i Afrika der flere områder fortsatt mangler forebyggende midler mot sykdommen.
  • Utdeling av myggnett og sprøyting av myggrike områder har vært viktige tiltak. Den kinesiske farmasøyten Youyou Tu ble tildelt Nobelprisen i 2015 for oppdagelsen av artemisinin (ACT). Rask diagnostisk test (RDT) har hatt revolusjonerende resultater på verdensbasis. Testen fordrer inget komplisert laboratorieutstyr.
  • Verdens første malariavaksine er i år klar for å bli testet. Malariavaksinen Mosquirox er utviklet av legemiddelselskapet GlaxoSmithKline i samarbeid med den internasjonale organisasjonen PATH Malaria Vaccine Initiative. Pilotprosjektet skal testes ut på 360 000 barn i Kenya, Ghana og Malawi.
  • Norge har vært en viktig økonomisk bidragsyter til internasjonal malariabekjempelse, blant annet gjennom Det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria. Dette fondet gir økonomiske bidrag til nasjonale helseprogrammer, blant annet i Tanzania.

Publisert: 04.05.2018 05.16.18 Sist oppdatert: 04.05.2018 05.16.19