Foto: Oded Balilty /NTB scanpix

Israel kaster ut 38.000 flyktninger og migranter 

Israel skal de neste tre månedene deportere rundt 38.000 asylsøkere og migranter fra Eritrea og Sudan til andre afrikanske land.

Av NTB Sist oppdatert: 04.01.2018 06.57.21

Et forslag fra statsminister Benjamin Netanyahus høyreregjering fikk i november tilslutning fra den israelske nasjonalforsamlingen, til protester fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og menneskerettighetsorganisasjoner.

Israel gir nå de 38.000 afrikanerne frist til utgangen av mars med å forlate landet og gir dem som drar frivillig rundt 28.000 kroner i reisepenger.

 

Betaler afrikanske land

Israelske myndigheter innser at mange av dem ikke kan returnere til hjemlandet de har flyktet fra, men har inngått avtaler med Rwanda og Uganda som får drøyt 40.000 kroner for hver de tar imot.

De to landene har gått med på avtalen under forutsetning av at flyktningene og migrantene ikke sendes mot sin vilje.

Den israelske regjeringen har på sin side gjort det klart at de som ikke reiser frivillig, vil bli fengslet.

Uganda sliter allerede i dag med flere hundre flyktninger fra Sør-Sudan. Rwanda har flere flyktningleier som tidligere har huset flyktninger fra nabolandet DR Kongo. Flere av leirene står delvis tomme. Men det er fortsatt rundt 100 000 rwandere som har søkt tilflukt i andre afrikanske land og som vegrer seg for å vende hjem.

Ifjor høst kunngjorde Rwanda at de vil også tilby seg å ta imot rundt 30.000 migranter som har blitt utsatt for slavehandel av væpnede grupper i Libya.

 

Burde beskytte dem

– I stedet for å nekte flyktninger adgang, kan og bør Israel i likhet med andre land i verden beskytte asylsøkere og ikke fengsle og deportere dem til en fortsatt tilværelse som flyktninger, het det i en fellesuttalelse fra flere israelske menneskerettighetsorganisasjoner i november.

FNs høykommissær for flyktninger er på sin side dypt bekymret over hva som venter dem som sendes til Rwanda og Uganda.

– UNHCR er bekymret over at disse personene ikke har funnet nødvendig trygghet eller en varig løsning på sin tilstand, heter det i en uttalelse.

UNHCR minner om at Israel har sluttet seg til FNs flyktningkonvensjon og dermed har plikt til å gi beskyttelse til mennesker på flukt.

 

Norsk kritikk

Rundt 4.000 eritreiske og sudanske asylsøkere er de siste tre-fire årene sendt fra Israel til Rwanda og Uganda.

Den norske ambassaden i Tel Aviv har i en rapport hjem til UD kritisert israelske myndigheter for ikke å vurdere asylsøkerne individuelt.

– I stedet blir de internert i Negev-ørkenen i inntil tolv måneder og forsøkt presset til å godta gjenbosetting i tredjeland, påpeker de norske diplomatene i rapporten som NTB har fått tilgang til.

Publisert: 04.01.2018 06.47.16 Sist oppdatert: 04.01.2018 06.57.21