Både regjeringsstyrkene til president Salva Kiir og opposisjonen har gjort bruk av barnesoldater som har blitt tvunget til å drepe sivile, slår rapporten fast.

Foto: UN Photo/Isaac Gideon

FN avdekker bestialske overgrep i Sør-Sudan

Regjeringssoldater og opprørere i Sør-Sudan har stått bak omfattende og bestialske overgrep mot sivile, slår FN-etterforskere fast. 

Av NTB Sist oppdatert: 23.02.2018 12.45.25

Begge parter i borgerkrigen har stått bak massevoldtekter, ofte av mindreårige, går det fram av rapporten fra FNs etterforskere.

Ofre har fått øynene stukket ut, noen er kastrert og andre er halshogd. Overgrepene som omtales i rapporten som nå skal legges fra for FNs menneskerettsråd i Genève i mars, er bestialske og nærmest ubeskrivelige.

En kvinne forteller hvordan den tolv år gamle sønnen hennes ble tvunget av soldater til å ha sex med bestemoren for å overleve.

En annen forteller hvordan tenåringsdatteren ble voldtatt av 17 soldater etter at faren først ble halshogd. Noen av ofrene ble brent til døde, andre ble torturert i hjel.

 

Rituell ydmykelse

– Kommisjonen tror at omfanget av seksuell vold mot menn i Sør-Sudan, er langt mer omfattende enn dokumentert. Det vi hittil har sett er trolig bare toppen av isfjellet, sier Yasmin Sooka, som har ledet kommisjonen som har gransket overgrepene i Sør-Sudan.

– Jeg forventet ikke å bli konfrontert med så mye rituell ydmykelse. Lidelsene og grusomhetene var mye verre enn noen kunne ha forestilt seg, sier en av etterforskerne, jussprofessoren Andrew Clapham.

Kommisjonen, som har innhentet 230 vitneutsagn og gått gjennom 58.000 dokumentsider, konkluderer med at det foreligger mer enn nok bevis for å stille minst 33 generaler, fem oberster og tre guvernører til ansvar for overgrepene.

 

Industriell skala

Navnene er unntatt offentlighet, men ifølge kommisjonen er de å finne på begge sider av konflikten mellom Sør-Sudans to største folkegrupper dinka og nuer, representert ved president Salva Kiirs og hans regjeringsstyrker og tidligere visepresident Riek Machars og hans opprørsstyrke.

FN-etterforskerne har også dokumentert omfattende plyndring og rasering av hele landsbyer og konstaterer at det har skjedd «i industriell skala».

Begge sider har også gjort bruk av barnesoldater som har blitt tvunget til å drepe sivile, slår rapporten fast.

– Det er et tydelig mønster av etnisk forfølgelse, først og fremst fra regjeringsstyrkenes som bør straffeforfølges for forbrytelser mot menneskeheten, sier Clapham.

 

Tilstrekkelig med beviser

– Det foreligger tilstrekkelig med beviser for å kunne konkludere med at partene i konflikten med overlegg angriper sivile på bakgrunn av deres etniske identitet, og at de har begått drap, bortføringer, voldtekter og seksuelle voldshandlinger, samt ødelagt og plyndret landsbyer. Disse handlingene utgjør forbrytelser mot menneskeheten, slår FN-etterforskerne fast.

Sør-Sudan og Den afrikanske unionen ble i 2015 enige om å opprette en såkalt hybrid-domstol for å straffeforfølge ansvarlige for overgrep, men denne har ennå ikke sett dagens lys.

FN-rapporten som nå ligger på bordet kan danne grunnlag for en slik straffeprosess.

Publisert: 23.02.2018 12.34.40 Sist oppdatert: 23.02.2018 12.45.25