Ole Solvang, Flykninghjelpen. 

Foto: Espen Røst

Flyktninghjelpen: – Våre jurister gransker saken

Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp studerer nå USAID-forliket med lupe. De to organisasjonene mottar - i likhet med Norsk Folkehjelp - store beløp fra amerikanske myndigheter.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 03.05.2018 12.04.52

– Vi er nå i ferd med å gå grundig gjennom forliket mellom USAID og Folkehjelpen, sier avdelingssjef i Flyktninghjelpen Ole Solvang.

I fjor mottok Flyktninghjelpen rundt 410 millioner kroner fra amerikanske myndigheter. Støtten gikk blant annet til arbeid med matvaresikkerhet, utdanning og drift av flyktningleirer.

Solvang forteller at organisasjonen har hyret opp juridisk ekspertise for å få klarhet i om forliket og USAIDs kontraktsfortolkninger kan få betydning for Flyktninghjelpen.

– Samtidig er det viktig å understreke at vi er vant til at våre givere stiller krav og at vi har veldig gode rutiner og systemer som skal forhindre at hjelp havner på avveie, sier Solvang som er sjef for Flyktninghjelpens avdeling for «Partnership and Policy».

– David Abrams, den amerikanske aktivisten som leverte inn klagen på Norsk Folkehjelp, sa i et intervju med Bistandsaktuelt at han har levert inn klager – på to «store, europeiske hjelpeorganisasjoner». Er dere bekymret?

– Vi har ingen informasjon som tilsier at Flyktninghjelpen er i søkelyset på den måten. Vi har lang erfaring i å forholde oss til krav fra amerikanske myndigheter, og vi har, som sagt, gode systemer som skal forhindre at hjelp havner på avveie.

– Er det aktuelt for Flyktninghjelpen å stanse samarbeidet med amerikanske myndigheter på grunn av de strenge kravene fra USAID?

– Nei, foreløpig har vi ikke sett noen konflikt mellom de humanitære prinsippene vi har arbeidet etter og kravene fra amerikanske myndigheter. Det er jo vurderinger vi alltid gjør når vi mottar støtte. I det øyeblikket vi føler at en giver har betingelser som er i strid med humanitære prinsipper så kan vi ikke lenger motta støtte fra den giveren.

Også Kirkens Nødhjelp mottar støtte fra USAID. I amerikanske myndigheters oversikt over landets bistand framgår det av den norske organisasjonen har en avtale med USAID fra 2017 med en ramme på rundt 8,5 millioner kroner. Den norske organisasjonen skal bruke den amerikanske støtten til arbeid med vann og sanitære forhold under humanitære kriser. Kirkens Nødhjelp mottok også støtte til et prosjekt i Vietnam i perioden 2006 til 2009.  

Kommunikasjonsmedarbeider Hege Kristin Ulvin opplyser at Kirkens Nødhjelp nå går grundig gjennom forliket mellom Norsk Folkehjelp og USAID, men at organisasjonen ikke har ytterligere kommentar til saken. 

Publisert: 03.05.2018 12.04.51 Sist oppdatert: 03.05.2018 12.04.52