Kjell Roland, som i høst går av som sjef for Norfund, tjente mest av de norske bistandstoppene i fjor. 

Dette tjente bistandens toppsjefer i 2017

Åtte av ti av toppledere på Bistandsaktuelts uoffisielle lønnsliste for den norske bistandsbransjen tjente over én million kroner i fjor.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 29.08.2018 05.43.11

Det er mange meninger om hva folk som jobber med å hjelpe verdens fattige bør tjene. Noen argumenterer for at de bør tjene lite. Andre vil mene at ledere av bistandsorganisasjoner har en så viktig jobb at de bør ha en lønn på linje med andre ledere av store organisasjoner.

Filosof Ole Martin Moen er blant de som mener det ikke er noe etisk problem at folk som jobber med bistand tjener godt «såfremt de gjør en god jobb».

For bistandsorganisasjonene er topplederlønninger alltid et følsomt tema: De vil ha dyktige, profilerte ledere og rekrutterer i økende grad fra næringslivet. Samtidig må de ta hensyn til givernes og allmennhetens syn på hva en «bistandsarbeider» bør tjene.

Bistandsaktuelts høyst uoffisielle «ti på topp-liste» er fokusert på topplederne i den norske "bistandsbransjen", herunder de største og mest kjente bistandsorganisasjonene i Norge. Det finnes utvilsomt en rekke ledere i Norfund, Utenriksdepartement-systemet og i Norad som ville kommet høyt opp på denne listen om de hadde blitt inkludert i undersøkelsen. Det finnes også nordmenn som jobber internasjonalt, for eksempel i FN eller Verdensbanken, som har et høyt lønnsnivå. 

I tillegg finnes det konsulenter og andre private næringsdrivende som tjener svært godt på bistandsfinansierte oppdrag. Noen tjener til og med langt mer enn sjefene i de mest kjente bistandsorganisasjonene og -institusjonene.  

Men de er altså ikke vurdert, og derfor heller ikke tatt med på denne lista.

 

Norfund topper

Nummer én på vår liste er, som tidligere år, Norfund-sjef Kjell Roland. Han går i høst av som sjef for det statlige investeringsfondet. Fondet investerer i næringsvirksomhet i utviklingsland. Med en lønn på 2 500 000 kroner tjente Roland om lag en million kroner mer enn nummer to på lista.

– Norfunds belønningssystem er innrettet for å tiltrekke seg og beholde kompetente medarbeidere og ledere. Vårt mål er at ledende ansatte i Norfund skal ha lønnsbetingelser som er konkurransedyktige, men at vi ikke skal være lønnsledende, sier Kristin Clemet som er styreleder i Norfund.

Norfund opplyser for øvrig at den nye sjefen i investeringsfondet, Tellef Torleifsson, vil få en høyere årslønn enn det Roland fikk. Torleifsson starter senere i år på et lønnsnivå tilsvarende 2,8 millioner kroner, men da med Norfunds nye pensjonsordning, som har en lavere verdi enn tidligere ordninger.

Det statlige investeringsfondet håndterte i 2017 en investeringsportefølje på drøyt 20 milliarder kroner. Det tilføres årlig et millionbeløp fra bistandsbudsjettet som sammen med gevinster fra tidligere investeringer styrker porteføljen.

 

Egeland og Lomøy

Nummer to på listen er Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland. Den tidligere FN-toppen og Ap-statssekretæren hadde i i 2017 en årslønn på 1 350 000 kroner for å lede Norges klart største hjelpeorganisasjon. Flyktninghjelpen jobber i rundt 30 land, har rundt 7400 ansatte og en omsetning på over fire milliarder kroner.

Flyktninghjelpen opplyser at Egelands lønn er justert i forhold til «sammenlignbare organisasjoner internasjonalt, men ligger betydelig lavere enn de fleste av disse.»

Nummer tre på lista er Norad-direktør Jon Lomøy som i 2017 hadde en årslønn på 1 320 000.

Utviklingsminister Nikolai Astrup begynte i jobben i 2018 og er derfor ikke med på denne oversikten. Som medlem av regjeringen har Astrup en statsrådslønn i 2018 på 1 365 000. Med på lista er heller ikke Jan Baarøy, sjef for Norec (det tidligere Fredskorpset). Baarøy, som har en årslønn på 1 091 000 kroner, fikk jobben sent i 2107, men begynte i 2018.

 

Langt høyere internasjonalt

Uansett hva man mener om norske bistandslønninger er det ingen tvil om at de ligger betydelig lavere enn lønningene i mange av de store internasjonale bistands- og miljøorganisasjonene.

I 2017 skrev Bistandsaktuelt om hvordan toppsjefene i flere organisasjoner som mottar norske bistandskroner hadde lønn og annen kompensasjon som var betydelig høyere enn det lederne i de norske organisasjonene får.

Norad kommenterte den gang at man fra direktoratets side hadde gitt klar beskjed til enkelte organisasjoner om at lønnsnivået lå for høyt. Norad så også på mulighetene for å samarbeide med andre givere om en felles linje overfor disse organisasjonene.  

Tall for 2017 viser at det fortsatt er en rekke toppsjefer i norskstøttede ideelle organisasjoner som tjener svært, svært godt. For eksempel Carter Roberts, sjefen for WWF USA, en miljøorganisasjon som fra 2016 til 2020 skal få utbetalt anslagsvis 77,5 millioner norske bistandskroner. Roberts gikk noe opp i lønn fra 2016 og hadde i fjor lønn og bonuser på rundt 8 millioner kroner.

Les også: 

 

 

Dette tjente norske bistandstopper i 2017 

(Tallene er basert på institusjonenes/organisasjonenes egne opplysninger i årsrapporter eller til Bistandsaktuelt. Alle tall er i kroner og for inntektsåret 2017. Eventuelle pensjonsordninger er ikke tatt med.)

1. Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund. Lønn: 2 500 000 

Sosialøkonomen Roland har ledet Norfund (Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland) fra 2006 til 2018, men er nå i kategorien "avtroppende". Norfund har rundt 70 ansatte og en investeringsportefølje på rundt 20 milliarder kroner. 

2. Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Lønn: 1 350 000 

Egeland er utdannet statsviter. Han har tidligere blant annet vært statssekretær i UD (for Ap), visegeneralsekretær i FN og sjef for Norsk utenrikspolitisk institutt. Flyktninghjelpen har over 7400 ansatte globalt. I 2017 jobbet Egeland også for FN og mottok derfor ikke full årslønn fra Flyktninghjelpen

3. Jon Lomøy, direktør i Norad. Lønn: 1 320 000.

Lomøy er utdannet statsviter og har tatt UDs aspirantkurs. Han har blant annet vært ambassadør i Tanzania og Zambia. Han har også ledet OECDs avdeling for utvikling og samarbeid i Paris. Lomøy har vært sjef for Norad siden 2015.

4. Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors. Lønn: 1 165 000

Apeland  kom til Røde Kors fra stillingen som generalsekretær i UNICEF Norge i 2016. Han har tidligere jobbet som blant annet kommunikasjonssjef i Norges Røde Kors og som journalist.

5. Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna. Lønn: 1 078 000

Wang er utdannet sykepleier og har jobbet for Redd Barna siden 1978. Hun har vært sjef for organisasjonen siden 2010 og slutter i oktober i år.

6. Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer. Lønn: 1 053 000

Lier var tidligere sjef for nasjonal avdeling for omsorgsfag i Røde Kors og også vært generalsekretær i Skiforeningen. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har vært sjef i SOS-barnebyer siden 2016.

7. Kjell Erik Øie, tidligere generalsekretær i Plan Norge. Lønn: 1 007 000

Han var sjef for Plan Norge fra 2015 til våren 2018. Øie, som nå jobber i Kirkens Bymisjon, er utdannet sykepleier og har blant annet vært statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet.

8. Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge. Lønn: 1 002 000

Viken er utdannet økonom og statsviter, blant annet fra Stanford University i USA og NTNU i Norge. Hun har jobbet i Redd Barna, Norsk Hydro og Microsoft Norge.

9. Anne Marie Helland, avgått generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Lønn: 980 000 kr

Helland har en Master fra University of Bristol. Hun har jobbet for Kirkens Nødhjelp siden 2008 og har blant ledet utenlandsavdelingen før hun ble sjef. Helland sluttet på dagen i mai 2018 etter «manglende tillit» fra styret.

10. Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp: Lønn: 914 000. Westhrin har ledet Norsk Folkehjelp siden 2016. Westhrin, som er utdannet vernepleier, har blant annet vært nestleder i SV, forbundssekretær i LO-forbundet Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, og statssekretær (for SV) i Miljøverndepartementet og i Finansdepartementet. 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 29.08.2018 05.42.44 Sist oppdatert: 29.08.2018 05.43.11