Copyright © fotograf

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup stiller krav til organisasjoner som mottar norsk utviklingspenger. Foto: Jan Speed

Foto: Jan Speed

Astrup og Søreide med krav om flere tiltak mot sex-overgrep

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup ber samtlige organisasjoner som mottar tilskuddsmidler fra Norge om å intensivere arbeidet for å forebygge seksuell trakassering, vold og overgrep internt i bransjen.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 21.02.2018 10.42.57

I Storbritannia får Oxfam-skandalene stadig nye omdreininger. Britenes utviklingsminister Penny Mordaunt varslet i sitt innlegg  i parlamentet i dag en rekke krav og tiltak mot organisasjoner som mottar støtte, både nasjonalt og internasjonalt.

7000 personer har i løpet av de ti siste dagene trukket seg som faste givere til Oxfam. En undersøkelse i regi av avisa The Guardian viser at over halvparten av de som støtter hjelpeorganisasjoner sier det er «mindre sannsynlig» at de vil gi penger etter skandalen. 

Høyere på dagsorden

Nå følger også Norge opp med  konkrete krav til alle organisasjoner som mottar norske bistandspenger.  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide understreker at bistandsarbeidere gjør en uvurderlig innsats under krevende forhold under kriser verden verden over. 

– Samtidig er dette en stor sektor med titusener av ansatte. Saker som norsk og internasjonal presse har brakt frem den siste tiden, viser at bistandsmiljøet må gjøre langt mer for å bekjempe ukultur og utilbørlig adferd i egne rekker. Alle former for seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep er uakseptabelt og i mange tilfeller også kriminelt. Fra norsk side vil vi sette dette temaet enda høyere på dagsordenen både på politisk nivå og på embetsnivå, sier Søreide.

 

– Må ta ansvar

Utviklingsminister Nikolai Astrup krever at bistandsorganisasjoner gir bedre beskyttelse både til egne ansatte og de som mottar hjelp.  

– Norge er en betydelig aktør på bistands- og utviklingsfeltet. Vi har tydelige forventninger til at samtlige av våre partnere, være seg FN-organisasjoner, Røde Kors-systemet, multilaterale aktører og bistandsorganisasjoner, skjøtter sitt arbeidsgiveransvar på en forsvarlig måte. Arbeidsgivere må forebygge at egne ansatte ikke begår overgrep mot kolleger eller sivilbefolkningen der de arbeider, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 

Brev med krav

Utenriksdepartementet og Norad sender nå brev til samtlige tilskuddsmottakere med følgende beskjed:

  • Norge forventer at alle partnere slutter opp om budskapet om at alle former for seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep er helt uakseptabelt.
  • Norge forventer at alle organisasjoner som mottar støtte fra UD og Norad har etiske retningslinjer og gode systemer på plass for å forebygge, varsle og håndtere saker som seksuell trakassering, overgrep og vold begått mot og av egne ansatte.
  • Denne tematikken er en viktig del av arbeidsgiveransvaret som organisasjonene selv må følge opp, også overfor egne samarbeidspartnere og lokalsamfunnene de arbeider i.
  • UD og Norad vil ta opp denne tematikken i møter med partnere på en systematisk måte.
  • UD har egne rutiner for oppfølging av norske junioreksperter til FN.

Faksimile av brevet

Publisert: 21.02.2018 10.42.56 Sist oppdatert: 21.02.2018 10.42.57