Storbritanias utviklingsminister Penny Mordaunt varsler en rekke tiltak for å hindre seksuell trakassering og overgrep innen bistand. Blant annet vil britene se på mulightene for å etablere en globalt register for hjelperbeidere.  Foto: DFID

Storbritannia: Overgripere må nektes jobb i bistand

Mens Oxfam-skandalen ruller videre, varsler Storbritannias utviklingsminister strenge krav til FN-organisasjoner og andre som får britisk støtte. Britene vurderer å etablere en svarteliste for hjelpearbeidere. Hensikten er å luke ut overgripere.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 13.02.2018 11.49.48

En av Storbritannias største og mest respekterte hjelpeorganisasjoner er i hardt vær. Etter at avisa Sunday Times avslørte at Oxfam-ansatte både i Tsjad og Haiti hadde vært involvert i sex-kjøp, muligens av mindreårige, har presset mot organisasjonen bare økt. Oxfam anklages for å holdt tilbake en del informasjon om omfanget av hendelsene. I kjølvannet av anklagene om overgrep i Haiti og Tsjad har det også kommet anklager om overgrep utført av Oxfam-ansatte i Sør-Sudan.

Varsler strenge tiltak

Storbritannias nye utviklingsminister Penny Mordaunt innkalte ledelsen av Oxfam på teppet. Nå varsler hun flere konkrete tiltak rettet mot seksuell trakassering, sex-kjøp og utilbørlig oppførsel av bistandsarbeidere.

–  Kommisjonen for veldedig arbeid og jeg er enige om at det ikke bare er Oxfam som må forbedre seg og etterstrebe den høye standarden vi forlanger. Hele bransjen og alle organisasjonene må vise lederskap, gjennomgå sine systemer, forsikre seg om at de har varslingsrutiner og rydde opp i saker som ligger tilbake i tid på en skikkelig måte, sier Mordaunt i en uttalelse i dag. 

Globalt register

Den britiske ministeren varsler en rekke konkret tiltak:

  • Hun oppretter en ny varslingsenhet som har som oppgave å arbeide for å beskytte både de som mottar hjelp, ansatte og andre mot seksuell trakassering og utnyttelse. Enheten vil se på tiltak hos britiske organisasjoner samt hos FN og andre multinasjonale organisasjoner. De vil blant annet se på muligheten for å etablere et globalt register for hjelpearbeidere. Dette for å hindre at overgripere, som det er varslet om, skal få jobb igjen og igjen.  
  • Hun har sendt brev til alle britiske organisasjoner som jobber utenlands med krav om full åpenhet og gjennomgang av slike saker. De samme kravene vil bli stilt til  utenlandske organisasjoner som mottar britisk støtte. 
  • Mordaunt skjerper kravene til alle FN-organisasjoner som mottar britisk støtte. Hun varsler at Storbritannia allerede er ferd med å få inn klausuler i sine avtaler med en rekke FN-organisasjoner, klausuler som gir Storbritannia mulighet til å holde tilbake penger hvis FN-organisasjon ikke har gode nok tiltak mot seksuell trakassering, misbruk og andre typer overgrep. 

Norsk #aidtoo-møte i morgen

Den britiske utviklingsministeren sier også at DFID, britenes Norad, vil arrangere et møte med hele bransjen i løpet av februar. Her skal ytterligere krav og tiltak diskuteres. 

Mordaunt oppfordrer også andre giverland og bistandsorganisasjoner til å følge opp.

–  Senere denne uken vil jeg delta på et møte i Stockholm hvor jeg vil gjøre det klart at jeg forventer at andre land og institusjoner følger opp og står sammen med Storbritannia i dette viktig arbeidet. Jeg vil være helt tydelig: vi vil ikke jobbe med organisasjoner som ikke lever opp til de høye standarder vi forlanger, sier den britiske utviklingsministeren. 

I morgen skal det holdes et møte i Norad hvor representanter for den norske #aidtoo-aksjonen, bistandsorganisasjoner, Utenriksdepartementet og Norad deltar, får Bistandsaktuelt opplyst i Norads kommunikasjonsavdeling. Temaet er seksuell trakassering i bistandsbransjen.

(Bistandsaktuelt kommer tilbake med mer om dette.) 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 13.02.2018 11.49.47 Sist oppdatert: 13.02.2018 11.49.48