Venstre mener Tunisia bør prioriteres framfor Etiopia. Bildet er fra Addis Abeba der kronprinsparet nå er på besøk.

Venstre vil ha kutt i Etiopia-bistanden

Samtidig som kronprinsparet ankom Etiopia foreslo partiet Venstre at den norske bistanden til landet skal kuttes med 50 millioner kroner – de mener pengene heller bør brukes i Tunisia.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 06.11.2017 14.16.13

Mandag presenterte Venstre sitt forslag til alternativ statsbudsjett. I motsetning til Kristelig Folkeparti var det ikke spesielt stor fokus på bistand. Men Venstre var kritisk til Etiopia-bistanden. Kronprinsparets besøk er på oppdrag fra Utenriksdepartementet (UD) som melder, ifølge NTB,  at temaer for visitten er helse og utdanning, migrasjons- og flyktningsituasjonen, og næringsliv. De kongelige reiste til Etiopia sammen med en norsk delegasjon med 50 næringslivsledere.

Mer til bistand

Venstre vil øke det totale budsjettet for Utenriksdepartementet med 384 millioner kroner.

De viktigste økninger innen bistand er:

  • 75 millioner kroner mer til internasjonal bekjemping av forurensning av havene
  • 48 millioner mer til sivilt samfunn, for å reversere regjeringens kutt
  • 50 millioner mener til Tunisia. Partiet skriver at «selv om bistanden til Tunisia foreslås økt fra regjeringen er det behov for ytterligere økning for å stimulere overgang til økt demokrati». De foreslår å redusere bevilgning til Etiopia tilsvarende.
  • 50 millioner mer til bekjempelse av internasjonal miljøkriminalitet.
  • 27 millioner mer til forskning – reversere kutt i regjeringens forslag.

 

Venstre foreslår å kutte regions bevilgningen til Latin-Amerika med 90 millioner kroner.

Samtidig ønsker Venstre at Næringsdepartementet skal innføre en ny ordning under GIEK som dekker risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland. De har satt av 20 millioner til dette.

Publisert: 06.11.2017 14.16.13 Sist oppdatert: 06.11.2017 14.16.13