Mali: Jente på skolebenken
Ett av tre barn i Mali mangler ved skolebenken. Denne jenta har fått begynne på skole med støtte fra Unicef og den danske organisasjonen Børnefondet. Globalt er bistanden til utdanning gradvis redusert de siste seks årene. Foto: Nina Bull Jørgensen

Verden gir mindre til utdanning

Bistanden til utdanning er de siste årene redusert, viser en ny UNESCO-rapport. FN-organisasjonen frykter at verden ikke vil nå bærekraftsmålet om utdanning.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 08.06.2017 16.15.53

For sjette år på rad er den internasjonale bistanden til utdanning redusert. Den totale summen på bistand til utdanning er i år på 12 milliarder dollar – cirka 100 milliarder kroner. Dette er fire prosent mindre enn i 2010, fastslår UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur) i sin årlige Global Education Monitoring Report.

– Støtten til utdanning er langt unna det som trengs for å oppnå bærekraftsmål nummer 4. Vi står i fare for å ikke oppfylle våre forpliktelser, sier UNESCOs generalsekretær Irina Bokova i en pressemelding.

 

Mister fokus på de fattigste

Bistand og annen finansiering av utdanning må minst seks-dobles for å nå våre felles utdanningsmål , hevder UNESCOs leder. Hun er også bekymret for at utdanningsbistanden ikke lenger går til de som trenger det aller mest.

– Det er viktig at giverlandene ikke skifter oppmerksomheten bort fra de fattigste landene, sier Bokova.

I strategidokumentet Aid to Education is Stagnating and Not Going to Countries Most in Need beskriver UNESCO en skjev fordeling av utdanningsbistanden:
 
”Mer enn halvparten av barna som ikke går på skole befinner seg i Afrika sør for Sahara. Likevel mottar de kun en fjerdedel av den totale globale støtten. Støtten til grunnutdanning i det sørlige Afrika er halvert de siste femten årene.”  

Land i Nord-Afrika og Vest-Asia får relativt sett mye mer støtte, påpeker UNESCO. 

Norge et unntak

USA og Storbritannia har i flere år vært de største giverne på utdanningsfeltet, men deres bidrag falt med 11 og 9 prosent fra 2014 til 2015. UNESCO baserer sin rapport på nye tall fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

Norge og Tyskland blir trukket fram som de hederlige unntakene, med en økning i bistanden til utdanning på henholdsvis 50 prosent og 34 prosent.


Generalsekretæren i Unicef Norge, Camilla Viken, besøker et senter i Jordan der syriske barn på flukt får utdanning. Foto: Chris Herwig /Unicef

Mer til utdanning i krise

Mens bistanden til grunnutdanning i utviklingsland er redusert, er den humanitære bistanden til utdanning i konflikt- og kriseområder oppskalert. 

I 2016 nådde bistanden til utdanning i kriser et toppnivå på 2,5 milliarder kroner – en økning på 50 prosent fra året før, opplyser UNESCO. Mye av denne bistanden er rettet mot syriske flyktninger.

Inntektene fra årets TV-aksjon går også til utdanning i krig og konflikt, via Unicef Norge. Men generalsekretær Camilla Viken mener det blir feil å spørre om ”det ene spiser opp det andre”. 

– Utdanning er viktig for et hvert samfunn, og dermed er det ikke formålstjenlig å sette det ene opp mot det andre, sier Viken. 

Utdanning i kriser utgjør fortsatt kun en liten andel (mindre enn tre prosent) av den totale bistanden til utdanning, presiserer Unicef Norges kommunikasjonsavdeling. 

Deler UNESCOs bekymring

Generalsekretæren i Unicef Norge deler UNESCOs bekymring når det gjelder bistand til grunnutdanning i de fattigste landene. 

– Dessverre havner ofte utdanning i skyggen av annen bistand, og dette er svært bekymringsverdig. Å satse på utdanning gir positive ringvirkninger på svært mange områder, som både helse, økonomi og næringsliv. Uten utdanning stopper samfunnsutviklingen opp, understreker Viken.

Hun roser samtidig Norges satsing på utdanning i utviklingsland.

– Vi er veldig glade for at Norge har skjønt verdien av å satse på utdanning, og at de går foran internasjonalt, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

 

Publisert: 08.06.2017 16.15.52 Sist oppdatert: 08.06.2017 16.15.53