ASSIS, HOMME, HOPITAL, Horizontal, LE REGARD, MALADE, MEDECINE ET SANTE, PERSONNE AGEE, TOPSHOTS, TUBERCULOSE
En indisk tuberkulosepasient på sykehuset i Agartala, i den indiske delstaten Tripura. Bildet er tatt på den internasjonale tuberkulosedagen, 24. mars 2017. Foto: ARINDAM DEY

Tuberkulose tar fortsatt flest liv

Globale tiltak mot tuberkulose har reddet 53 millioner liv siden år 2000, anslår WHO. Likevel er tuberkulose fortsatt den infeksjonssykdommen som tar flest liv.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 03.11.2017 13.58.57

Nesten 1,7 millioner mennesker døde av tuberkulose i 2016, ifølge den årlige tuberkuloserapporten, som ble lansert av Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig. I følge “Global Tuberculosis Report 2017” var hver fjerde person som døde av tuberkulose hiv-positiv.

–  Rapporten bekrefter det vi daglig ser gjennom arbeidet vårt, nemlig at tuberkulose fremdeles utgjør en enorm trussel for enkeltmennesker og lokalsamfunn, sier Mona Drage,  konstituert daglig leder i den norske organisasjonen LHL Internasjonal.

De fleste tuberkulose-dødsfall kunne vært forhindret med tidlig diagnose og riktig medisink behandling,  understreker Drage.

Ifølge WHOs tall har tiltak mot tuberkulose avverget 53 millioner dødsfall siden år 2000. Millioner av mennesker diagnostiseres og behandles hvert år, men det er fortsatt store hull, både når det gjelder å stille diagnosen og medisinsk behandling, 

Kun seks av ti behandlet

Ifølge WHO ble 10,4 millioner mennesker rammet av tuberkulose i 2016. Av disse ble kun 6,3 millioner diagnostisert og satt på behandling.

–  Det store omfanget av dødsfall og lidelse forteller oss at vi handler ikke raskt nok, sier Dr Mario Raviglione, direktør i WHOs globale tuberkuloseprogram.

Han mener det er nødvendig å sette i verk raske tiltak for å oppnå universell helsedekning og sosiale velferdsprogrammer, og at gjennombrudd i forskning og innovasjon er avgjørende for å sikre alle tilgang til medisinsk behandling av god kvalitet, spesielt de fattigste og mest marginaliserte.

Alarmerende resistensutvikling

– Rapporten viser også at resistensutviklingen knyttet til tuberkulose er alarmerende, sier Mona Drage.

Tuberkulose er den viktigste årsaken til dødsfall som skyldes antibiotika-resistens. I 2016 var det totalt 600 000 nye tilfeller av tuberkulose, der bakteriene var resistente mot en eller to av de viktigste tuberkulosemedisinene. Omtrent halvparten av disse tilfellene var i India, Kina og Russland.

– Resistent tuberkulose er en global helsekrise, sier Drage.

Dårlig tilgang til diagnoseverktøy og gode medisiner for behandlingen av resistent tuberkulose gjør at bare en av fem personer med resistent tuberkulose får behandling. Av de som får behandling blir bare halvparten friske, heter det i WHO-rapporten.

Trenger mer penger

Globalt reduseres tuberkulosedødeligheten med rundt tre prosent per år. Mens forekomsten av tuberkulose kun faller med to prosent per år.  16 prosent av de som er rammet dør av sykdommen, viser WHO-rapporten.

For å utvikle nye diagnosemetoder, medisiner og vaksiner er det, ifølge WHO, behov for å øke bevilgningene med 1,2 milliarder dollar per år.

– Rapporten viser dessverre at fremgangen i tuberkulosearbeidet ennå ikke er tilstrekkelig for å nå målene i WHOs strategi for tuberkulosebekjempelse, "End TB"-strategien , eller bærekraftsmål 3.3 om at tuberkuloseepidemien skal stanses innen 2030, sier lederen i LHL Internasjonal.  

Generalsekretæren i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er likevel håpefull.

– Vi har to store muligheter til å ta viktige grep og oppnå framgang; den første globale ministerkonferansen om tuberkulose som avholdes i Moskva i år, og det første høynivåmøtet om tuberkulose i FN, som vil arrangeres i 2018.

Mona Drage, leder i LHL Internasjonal
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 03.11.2017 13.58.57 Sist oppdatert: 03.11.2017 13.58.57