Opium utgjør nå rundt halvparten av alt som dyrkes i Afghanistan – og gir store inntekter til Taliban Foto: UN Photo/UNODC/Zalmai

Talibans grep om Afghanistans heroinproduksjon

Taliban har tatt kontrollen over store deler av heroinproduksjonen i Afghanistan, noe som gir milliarder av dollar i inntekter, ifølge vestlige tjenestemenn.

Av NTB Sist oppdatert: 09.08.2017 07.32.29

I fjor ble rundt 4.800 tonn opium produsert i Afghanistan, om lag 80 prosent av alt opium i verden. Verdien ble anslått å være minst 3 milliarder dollar eller nærmere 24 milliarder kroner.

Taliban har lenge skattlagt opiumsbøndene, men nå advarer vestlige tjenestemenn om at de har opprettet egne fabrikker der opiumen omdannes til heroin og morfin, som opprørene kan tjene enda mer på å eksportere.

– Jeg er temmelig sikker på at de raffinerer hele grøden, sier William Brownfield fra den amerikanske narkotikamyndigheten.

Forbød selv

Da Taliban styrte Afghanistan fra 1996 til 2001, ble opiumsdyrking forbudt. Da opphørte nesten all produksjon.

Men den tida er forbi. I dag utgjør opium minst halvparten av alt som dyrkes i Afghanistan. Det meste – om lag 80 prosent – dyrkes i uroprovinsen Helmand, der Taliban står sterkt.

– Anslagene er selvsagt usikre, men narkotikasmugling utgjør milliarder av dollar hvert år, og Taliban tar seg en solid prosentandel, sier Brownfield.

Mens bøndene får rundt 163 dollar per kilo råopium, selger Taliban raffinert heroin for mellom 2.300 og 3.500 dollar kiloen på regionale markeder, ifølge en vestlig ekspert som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

Mer morfin

Samtidig har beslagene av morfin økt. I første halvår i år ble det tatt 57 tonn morfin, mot 47 tonn i hele fjor.

Men beslagene utgjør bare en femdel av alt som blir produsert, ifølge den vestlige eksperten.

Opium må først omdannes til morfin før den kan raffineres videre til heroin. Men det kan gjøres i små, enkle laboratorier.

– Det er lett å bygge et lite og primitivt laboratorium, og når operasjonen er ferdig, blir det evakuert, sier eksperten.

Ifølge afghanske myndigheter ble 46 slike morfin- og heroinfabrikker stengt mellom januar og juni i år, mot 16 i samme tidsrom i fjor.

Publisert: 09.08.2017 07.29.59 Sist oppdatert: 09.08.2017 07.32.29