Utenriksminister Børge Brende møtte den kinesiske utenriksminister Wang Yi i Beijing for snart ett år siden. – Vi har ingen garantier for at brudd på menneskerettighetene faktisk blir tatt opp av norske myndigheter slik det er nå, mener John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge. Dette aviser Utenriksdepartementet. Foto: Frode Overland Andersen/UD

Stor uenighet om regjeringens rettighetsarbeid

Regjeringen lar næringsinteresser gå foran menneskerettigheter, mener Amnesty Norge. – Vi tar opp situasjonen for rettighetsforsvarere, svarer statssekretær Audun Halvorsen.

Av Hege Opseth Vandapuye Sist oppdatert: 14.11.2017 06.30.48

1000 mennesker ble spurt av Respons Analyse om å ta stilling til følgende påstand fra Amnesty Norge:

«Den norske regjeringen er for lite opptatt av menneskerettigheter i andre land»

Svarene er som følger: 

  • Enig: 27 prosent
  • Nøytral: 32 prosent
  • Uenig: 31 prosent

 

Ulike tolkninger 

– At nesten av tre mener regjeringen er for lite opptatt av menneskerettigheter, er et høyt tall. Vi har også en opplevelse av at Utenriksdepartementet snakker mer med næringslivet enn med sivilsamfunnet, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Utenriksdepartementet er ikke enig.

– Undersøkelsen viser at et klart flertall har et positivt eller nøytralt inntrykk av Norges internasjonale menneskerettighetsengasjement, sier statssekretær Audun Halvorsen.

 

Utfordrer

Amnesty kritiserer Børge Brendes tid som utenriksminister – og utfordrer hans etterfølger.

– Under Brende ble norske næringsinteresser systematisk prioritert foran menneskerettighetene.  Både saken med fredsprisvinnerne Liu Xiabo og Dalai Lama satt på spissen hvor unnfallende og lite prinsipielle regjeringen var i forsvaret av menneskerettighetene, sier Egenæs.

Han trekker spesielt frem menneskerettighetssituasjonen i Kina og Saudi Arabia og mener Norges holdning bør endres under utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Forhandlingene må ut av bakrommet og fram i lyset. Vi har ingen garantier for at brudd på menneskerettighetene faktisk blir tatt opp av norske myndigheter slik det er nå. Norske næringsinteresser må vike for viktige rettighetsprinsipper, sier Egenæs.

 

Ikke riktig

Utenriksdepartementet er ikke enig i påstandene fra Amnesty.

– Det er ikke riktig at regjeringen kun snakker på «kammerset», slik Egenæs fremholder.  FNs menneskerettighetsråd er en helt sentral og åpen arena. Der har Norge tatt opp blant annet situasjonen for menneskerettighetsforsvarere i land som Saudi-Arabia, Iran, Egypt og Aserbajdsjan, sier statssekretær Audun Halvorsen.

– Amnestys undersøkelse er likevel et nyttig innspill til debatt. Vi tar det som en utfordring å bli bedre, ikke minst når det gjelder hvordan vi kan kommunisere om dette arbeidet her hjemme. Noen saker får stor oppmerksomhet i media, mens arbeidet i for eksempel Europarådet og vårt internasjonale lederskap for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere i FN, er mindre kjent.

 

Krav til ny utenriksminister

Amnesty mener Norge bør bli langt tydeligere når det gjelder menneskerettigheter, også overfor Saudi Arabia og land Norge har bistandssamarbeid med. Det må settes krav til mottaker, mener de. Organisasjonen utfordrer Norges nye utenriksminister til å øke åpenheten rundt dialogen med land som systematisk bryter menneskerettighetene.

Organisasjonen ønsker at:

  • alle utenriksstasjoner må begynne å rapportere om arbeidet med menneskerettighetsforkjempere 
  • det må gjeninnføres dialog med norsk sivilsamfunn

Statssekretær Halvorsen mener imidlertid at det allerede er tett og jevn kontakt mellom UD og sivilt samfunn om en rekke saker.

– Norges utenriksstasjoner har et utstrakt samarbeid og tett dialog med norsk og lokalt sivilt samfunn, fremhever han.

 

Egeninteresse

Utenriksdepartementet påpeker at det ikke nødvendigvis er en motsetning mellom det å arbeide for norske interesser og for menneskerettigheter.

– Det å fremme og beskytte menneskerettigheter er i Norges egeninteresse, sier Halvorsen.

Veilederen for hvordan Utenriksdepartementet og ambassadene skal jobbe med menneskerettighetsforkjempere skal revideres i løpet av 2018.

Innspillene fra Amnesty om behov for egen rapportering fra ambassadene vil være med i vurderingene, får Bistandsaktuelt bekreftet. 

Publisert: 13.11.2017 07.28.12 Sist oppdatert: 14.11.2017 06.30.48