Studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Utviklingsstudier er fortsatt et populært studium på norske universiteter og høgskoler. Bildet viser studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Foto: John Anthony Huges / HiOA

Stabile tall for søkere til utviklingsstudier

Litt flere studenter søker opptak til utviklingsstudier i år enn i fjor. – Vi er veldig godt fornøyd med søkningen i år, sier fagansvarlig Esben Leifsen ved NMBU.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 27.04.2017 07.22.08

Fire norske universiteter og høgskoler tilbyr utviklingsstudier. 15. april gikk fristen ut for å søke. Nå foreligger tallene for hvor mange studenter som har dette faget som førstevalg når dørene inn til forelesningssalene åpner til høsten.

Tallene fra Samordna opptak viser at utviklingsstudier fortsatt er et fag som er populært blant norske studenter. Søkertallene er litt høyere enn i fjor.

Lokker med internasjonalt studiemiljø

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås utenfor Oslo er blant de som har truffet. NMBU har 93 førstevalgsøkere til de 20 plassene innen internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Det er en økning på nesten 40 prosent fra i fjor. Tallet omfatter søkere med studierett i Norge.

I tillegg kommer et tilsvarende antall studieplasser som tildeles internasjonale studenter gjennom et eget opptak. Kurset har en svært internasjonal innretning. Blant annet er all undervisningen på engelsk. For norske studenter kan det være en overgang.

– Vi har et veldig internasjonalt sammensatt miljø. Det tror jeg er spennende for mange nye studenter. Mange kommer jo rett fra videregående. Det er et utfordrende, men også spennende miljø å være i, sier Esben Leifsen, fagansvarlig for bachelorprogrammet.

Han tror at faget nyter godt av at tidligere studenter snakker pent om det, og at universitetet dessuten har funnet en god miks mellom samfunnsfaglige og naturvitenskapelige temaer.

Alle lærestedene som tilbyr utviklingsstudier gir dette som et tverrfaglig tilbud, men miksen av ulike fag varierer.

Har svak nedgang i antall søkere

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har en svak nedgang i antall søkere i år. Professor og leder for seksjon for utviklingsstudier, Axel Borchgrevink, sier at utviklingsstudier har vært gjennom flere opp- og nedturer. En topp i antall søkere rundt årtusenskiftet ble avløst av et fall. Så har søkningen vært stigende gjennom noen år, før pila i år peker litt nedover igjen.

Mange søkere velger utdanning der de er sikret jobb ved endt utdanning. Det kan ikke en bachelorgrad i utviklingsstudier love i samme grad som en lærer- eller sykepleierutdanning. Borchgrevink viser imidlertid til tall fra en helt fersk undersøkelse blant studenter som gikk ut fra utviklingsstudiet for 5-7 år siden. De tidligere studentene ble spurt om hva de gjør i dag.

– 90 har svart, og av disse var det bare én som var arbeidssøker i dag, sier professoren.

Nesten 40 prosent av de tidligere bachelorstudentene (av de som svarte) arbeider i frivillige organisasjoner. Det kan tolkes som at mange har fått god bruk for utdannelsen sin.

HiOA tilbyr både årsstudie og bachelor. Høgskolen anbefaler uansett flertallet av studentene å gå videre og ta mastergrad.

Kompetanse for en globalisert verden

Borchgrevink sier at utviklingsstudier er en utdanning som er relevant for flere enn de som vil jobbe med bistand.

– Studiet gir en kompetanse som er høyrelevant i dagens globaliserte verden, mener han.

Ved siden av HiOA og NMBU har også to andre universiteter utviklingsstudier. Universitetet i Agder har omtrent like mange søkere på utviklingsstudier i år som i fjor, mens Universitetet i Oslo har en økning. Til sammen har de fire lærestedene noe flere søkere med utviklingsstudier som førstevalg i år enn i fjor.

Økningen er så vidt litt større enn den generelle økningen i antall søkere til høyere utdanning (alle fag inkludert), som er på 2,7 prosent sammenlignet med i fjor.

Tilbyr afrikastudier

Universitetet i Bergen har lagt ned sitt tilbud innen utviklingsstudier. Norge teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim tilbyr ikke utviklingsstudier, men har et tverrfaglig tilbud innen afrikastudier. Det kombinerer temaer fra historie, geografi og sosialantropologi. Faget har flere søkere i år enn i fjor.

– Det er et stort behov. Vi rekrutterer studenter fra hele landet. Det er mye dyktige og motiverte studenter, sier Svein Ege, som er programleder for NTNU-studiet.

Afrikastudiet er relevant for en jobb innen bistand. Det samme er tilbudet om bachelor i internasjonale studier ved Universitetet i Oslo. Studiet er populært og har en økning på 18 prosent i søkningen i år. Faget retter seg mot de som er interessert i internasjonalt samarbeid, politikk og global økonomi.

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) gis det tilbud om årsstudium i internasjonal forståelse og samarbeid. Også det fagtilbudet har en økning i antall søkere i år.

Utviklingsstudier, og tre til...

Dette tilbyr norske universiteter og høgskoler. (Fristen for å søke om plasser for høsten 2017 gikk ut 15. april.)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA):

- Utviklingsstudier, årsstudium. Antall plasser: 30.

- Utviklingsstudier, bachelor. Antall plasser: 30.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):

- Internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Bachelor. Antall plasser fordelt på norske og utenlandske søkere: 44.

Universitetet i Agder (UiA):

- Utviklingsstudiet, årsstudium. Antall plasser: 30.

- Utviklingsstudier. bachelor. Antall plasser: 30.

Universitetet i Oslo (UiO):

- Utviklingsstudier. Bachelor. Antall plasser: 60.

 

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN):

- Internasjonal forståelse og samarbeid. Årsstudium. Antall plasser: 20.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

- Afrikastudier, årsstudium. Antall plasser: 15.

- Afrikastudier, bachelor. Antall plasser: 15.

Universitetet i Oslo (UiO):

- Internasjonale studier. Bachelor. Antall plasser: 80.

Så mange har søkt

20. juli kommer beskjeden om hvem som får studieplassene. Her kan du se hvor mange som har de ulike tilbudene som førstevalg. (Prosent endring fra 2016 i parentes).

HiOA:

- Utviklingsstudier, årsstudium: 69 (-10 %)

- Utviklingsstudier, bachelor: 98 (-15 %)

NMBU:

- Internasjonale miljø- og utviklingsstudier: 93 (+39 %)

UiA:

- Utviklingsstudiet. Årsstudium: 70 (+6 %)

- Utviklingsstudier. Bachelor: 62 (-5 %)

UiO:

- Utviklingsstudier. Bachelor: 112 (+17 %)

 

HSN:

- Internasjonal forståelse og samarbeid. Årsstudie: 46 (+39 %)

NTNU:

- Afrikastudier, årsstudium: 35 (+94 %)

- Afrikastudier, bachelor: 26 (+63%)

UiO:

- Internasjonale studier. Bachelor: 472 (+18 %)

Publisert: 27.04.2017 07.22.07 Sist oppdatert: 27.04.2017 07.22.08