Tekstilselgere i Monrovia, Liberia
Liberia er det landet i Afrika som mottar mest penger fra migranter i utlandet, målt som andel av landets brutto nasjonalprodukt. Bildet viser tekstilselgere i hovedstanden Monrovia. Foto: Rebecca Blackwell / AP / NTB scanpix

De sender hjem 100 bistandsbudsjetter

Migranter sender hjem svimlende 3700 milliarder kroner - hvert år. Pengene representerer en livline for svært mange familier i fattige land, fastslår en ny rapport.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 30.06.2017 11.38.26

Mer enn 200 millioner migrantarbeidere verden over sender hjem penger til familiene sine, ifølge rapporten fra International Fund for Agricultural Development (IFAD). Hver for seg er det snakk om beskjedne overføringer på et par tusen kroner.

Men til sammen blir det store kapitalstrømmer, som har svært stor betydning for utvikling i fattige land. På fagspråket kalles dette migrantoverføringer. Ifølge rapporten utgjorde migrantoverføringer i 2016 hele 3700 milliarder kroner. Det tilsvarer 100 norske bistandsbudsjetter.

IFAD-rapporten sier at pengestrømmene har økt med 50 prosent i løpet av den siste tiårsperioden.

Større enn bistand og utenlandsinvesteringer

Penger som sendes hjem fra familie i utlandet utgjør nå tre ganger mer enn samlet bistand, og er i de fleste lav- og mellominntektsland en større kapitalstrøm enn direkte utenlandsinvesteringer. Migrantoverføringer er treffsikre og bidrar vesentlig til å redusere fattigdom, ifølge rapporten.

– Om lag 40 prosent av pengene som sendes hjem – 200 milliarder dollar – blir sendt til landsbygda. Det er her flertallet av de fattige bor. Disse pengene brukes på mat, helse, bedre utdanningsmuligheter og på å utbedre boliger og sanitærforhold, sier IFAD-direktør Pedro de Vasconcelos i en pressemelding.

Derfor er disse pengeoverføringene av avgjørende betydning for å nå FNs bærekraftsmål, mener de Vasconcelos, som er hovedforfatter for rapporten.

Sju Oljefond fram til 2030

Migrantoverføringer vil bare fortsette å vokse, ifølge IFADs beregninger. For perioden 2015-2030 vil de utgjøre til sammen 55 000 milliarder norske kroner, eller sju ganger verdien av det norske Oljefondet i dag.

Et viktig trekk ved slike overføringer til familier i hjemlandet er at de som oftest representerer en stabil pengestrøm som blir mindre påvirket av økonomiske kriser og nedgang i råvarepriser enn andre inntektskilder.

Pengene hjelper familier å komme seg ut av ekstrem fattigdom. Å ha et familiemedlem i utlandet som sender penger hjem er dessuten et sikkerhetsnett. Det hindrer at familien havner tilbake i ekstrem fattigdom om noe uforutsett skjer.

Mest til mat og tak over hodet

Tre firedeler av migrantpengene går til å dekke grunnleggende behov som mat, husvære og løpende utgifter, ifølge rapporten. Resten går til helse, utdanning og - i noen tilfeller - sparing og små investeringer.

Folkerike land som India, Kina, Filippinene, Mexico, Pakistan og Nigeria topper lista over land som mottar mest i migrantoverføringer. Målt som "andel av landenes brutto nasjonalprodukt (BNP)", ligger også lavinntektsland som Liberia, Haiti og Nepal blant ti på topp. Dette er land som er utpekt som viktige samarbeidsland for norsk bistand.

Rapport-forfatterne understreker at anslagene for totalt volum er noe usikre. Årsaken er at mange land mangler gode nasjonale data. Tallene som foreligger er mest til å stole på når det gjelder overføringer fra migranter i rike land til familier i lav- og mellominntektsland. Det er også mange migrantarbeidere i fattige land. Men hva disse sender hjem til sine familier er det vanskeligere å fnne nøyaktige tall på.

Dyrt å sende penger hjem

Det er dyrt å sende penger hjem, fastslår rapporten. Mottageren har ofte ikke en bankkonto. I gjennomsnitt koster det i dag 75 kroner å sende en tusenlapp. Et lite antall selskaper, blant dem MoneyGram, Ria og Western Union, står for en stor andel av de globale overføringene.

Trøsten er at det har blitt billigere, og ny teknologi presser kostnadene ned, heter det i rapporten. Ikke minst i Øst-Afrika har pengeoverføringer via mobiltelefon gjort det mye rimeligere å sende penger.

Utfordringen fram til 2030 er å få maksimal utviklingseffekt ut av milliardene som sendes hjem, mener IFAD. Myndighetene i rike og fattige land kan i første omgang bidra ved å anerkjenne betydningen av migrantenes pengeoverføringer.

I rapporten er en migrantarbeider definert som en som bor i et annet land enn der hun eller han er statsborger, og sender penger hjem til hjemlandet. Flyktninger og asylsøkere er ikke omfattet av tallene i rapporten.

Les også:

3 største i Afrika

Disse afrikanske landene får mest penger fra sine migranter i utlandet, målt som andel av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Tall for 2015:

 • Liberia (31%)
 • Gambia (22%)
 • Komorene (20%)

Samlede migrantoverføringer til Afrika 2016: 508 milliarder kroner. 33 millioner migranter, hvorav halvparten i andre afrikanske land.

3 største i Asia

Disse asiatiske landene får mest penger hjem fra migranter i utlandet, målt som andel av BNP:

 • Nepal (32%)
 • Tadsjikistan (29%)
 • Kirgisistan (26%)

Samlede migrantoverføringer til Asia (2016): 2046 milliarder kroner. 77 millioner migranter, hvorav 48 millioner i andre asiatiske land. (Midtøsten ikke inkludert)

4 største i Latin-Amerika

Disse landene i Latin-Amerika og Karibia får mest penger hjem fra migranter i utlandet, målt som andel av BNP:

 • Haiti (25%)
 • Honduras (18%)
 • Jamaica (17%)
 • El Salvador (17%)

Samlede migrantoverføringer til Latin-Amerika og Karibia (2016): 614 milliarder kroner. 33 millioner migranter.

3 største i Midtøsten

Disse landene i regionen Midtøsten og Kaukasus får mest penger hjem fra migranter i utlandet, målt som andel av BNP:

 • Libanon (16%)
 • Jordan (14%)
 • Armenia (14%)

Samlede migrantoverføringer til regionen 2016: 207 milliarder kroner. 19 millioner migranter. Regionen omfatter i denne sammenhengen landene i Kaukasus, samt Tyrkia, Syria, Irak, Libanon, Palestina, Jordan og Jemen.

3 største i Europa

Disse europeiske landene får mest penger hjem fra migranter i utlandet, målt som andel av BNP:

 • Moldova (24%)
 • Kosovo (15%)
 • Bosnia og Hercegovina (11%)

Samlede migrantoverføringer til Europa 2016: 365 milliarder kroner. 26 millioner migranter, hvorav 70 prosent i andre europeiske land.

Publisert: 30.06.2017 11.38.26 Sist oppdatert: 30.06.2017 11.38.26