(c) JanSpeed
Mosambik er et av landene der det norske Skattedirektoratet har bidratt med råd og opplæring. Foto: Jan Speed

Redd Barna: Skuffet over for lite skatt for utvikling

Det trengs et betydelig politisk og økonomisk løft for å øke utviklingslands skatteinngang og bekjempe kapitalflukt, mener Redd Barna. De er skuffet over at regjeringen ikke har satset mer.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 11.10.2017 05.58.52

For to år siden lovet Norge å øke sin bistand til skatteinnkreving, i hovedsak finansiering av rådgivning og opplæring til 260 millioner, innen 2020. Tross løftene: I år bruker Norge kun 50 millioner kroner til utvikling av bedre skattesystemer i utviklingsland.

Leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, er skuffet over at Norge ikke har klart å følge opp det de har forpliktet seg til. 

–  Norge har satset tungt på utdanning og helse i bistanden de siste årene. Det er bra, men skal det monne må det gå hand i hand med bistand til å bygge bedre skattesystemer. Derfor er vi svært skuffet over at Norge ikke har klart å følge opp sin forpliktelse under Addis Tax Initiative og øke støtten til skatteteknisk bistand, sier Gunvor Knag Fylkesnes.

 

Store forventinger

Den blå-blå-regjeringen med statsminister Erna Solberg i spissen har gjort oppnåelse av FNs bærekraftsmål til en sentral del av norsk utviklingspolitikk. En forutsetning for å nå målene er at utviklingsland klarer å finansiere flere utviklingstiltak med egne midler. Det krever at de skaper både økonomisk vekst og klarer å få inn mer skatt både fra bedrifter og privatpersoner.

– Det trengs et betydelig politisk og økonomisk løft for å øke utviklingslands skatteinngang og bekjempe kapitalflukt. Tiltak og penger må på plass, både her hjemme og internasjonalt. Redd Barna har derfor store forventninger til ny ledelse i Utenriksdepartement, og ikke minst til budsjettet som lanseres denne uka, sier Fylkesnes. 

Publisert: 11.10.2017 05.54.21 Sist oppdatert: 11.10.2017 05.58.52