Norge faller tre plasser på Center for Development sin årlige rangering av rike lands engasjement for utvikling. Danmark topper.

Norge får pluss for bistand, minus for handelspolitikk

Norge faller 3 plasser – fra nummer seks til nummer ni – på Center for Global Development sin rangering av rike lands utviklingsengasjement. Norges solide bistand trekker opp, men handels- og miljøpolitikken trekker kraftig ned.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 13.09.2017 07.14.43

Den nordiske trioen Danmark, Sverige og Finland topper den amerikanske tankesmien Center for Global Development sin årlige Commitment to Development Index. Norge må finne seg i en plass et godt stykke bak våre naboland. Norge er plassert på 9. plass, det er tre plasser ned fra fjorårets rangering. Norge er bak blant annet Tyskland, Frankrike og Portugal.

Åtte områder

Rangeringen, som er laget av ekspertene ved Center for Global Development, går grundig gjennom åtte områder hvor de mener de rikeste landene i verden påvirker utviklingen i fattige land. De sammeligner de 27 rikeste landenes politikk og praksis på følgende områder: 

  • Kvantitet og kvaliteten på utenlandsk bistand
  • Handel og handelsbarrierer
  • Investeringspolitikk og finansiell åpenhet
  • Vilje til å ta imot migranter fra utviklingsland
  • Miljøpolitikk
  • Medvirkning til internasjonal sikkerhet
  • Støtte til teknologioverføring og innovasjon 

Gode på bistand

Norge får skryt for stor og velldrevet bistand. Norge får også pluss i karakterboka for finanspolitikken, blant annet trekkes det fram at den norske reguleringen av finanssektoren og av investeringer i utlandet er svært utviklingsvennlig. Også Norges klare støtte til åpenhetsorganisasjonen EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, trekkes fram. 

Norge får i tillegg skryt for å ha en politikk som legger til rette for teknologioverføring til utviklingsland.

Bunnplassering på handel

Grunnen til at Norge, til tross for god politikk på flere områder, kun havner på niende plass er at vi skårer dårlig på miljø og elendig på handel. Norge er nummer 17 av  27 på miljø-rangeringen. Forskerne ved CGD påpeker at Norge er en betydelig oljeeksportør og slipper ut mye drivhusgasser.

Men det Norge skårer aller dårligst på er i hvilken grad norsk handelspoltikk er positiv for utviklinglandene. Forskerne påpeker blant annet at at Norge har svært høy toll og lave kvoter på import fra utviklingsland.

Norge har gir også omfattende subsidier til eget landbruk, noen ekspertene ved CGD mener svekker utviklingslandens mulighet til å selge sine varer til Norge. Samlet gjør dette at Norge på handel blir plassert sist av de 27 rike landene som er rangert.

Publisert: 13.09.2017 07.14.43 Sist oppdatert: 13.09.2017 07.14.43