I Norge er tilgang til ren do en selvfølge. Slik er det ikke i resten av verden. India skal nå bygge 75 millioner toaletter de neste to årene – med drahjelp fra milliardæren Bill Gates. Disse kvinnene deltok på en do-markering for noen år siden. Foto: NTB scanpix

Do-prosjekt for millioner i India

”Det” hvert eneste menneske gjør hver eneste dag, dreper også hundretusener hvert år. Avføring er blitt en del av den politiske samtalen i India. Og milliardæren Bill Gates vil bygge 75 millioner nye toaletter.

Av Hege Opseth Vandapuye Sist oppdatert: 01.07.2017 12.20.01

Vi gjør det alle, hver eneste dag. Men det er ikke akkurat samtaleemne for middagsselskap, dette med avføring. Heller ikke på toppmøter, med dresskledde menn i blankpussede sko.

På verdensbasis er det 2,4 milliarder mennesker som ikke har tilgang til tilfredsstillende sanitære fasiliteter. Eller på godt norsk: do. Det viser en fersk FN-rapport. De må gjøre sitt fornødne bak et hushjørne eller et tre. Problemet er størst i India; anslagsvis 626 millioner mennesker må søke litt privatliv i det åpne landskap for å få gjort sitt fornødne. Hundretusener dør hvert år på grunn av sykdommer som følge av dette. Men endringer er på gang.

– India vinner kampen mot avføring, skrev Bill Gates nylig.

Avføring som tema i tale

Han gir mye av æren til den indiske statsministeren Narendra Modi. I sin første tale til nasjonen, på landets uavhengighetsdag, snakket Modi om avføring. Han sa: Vi lever i det 21. århundre. Er det ikke vondt for oss at våre mødre og søstre må gå på do i det åpne? De fattige kvinnene i landsbyen venter på natten, til mørket faller på. Hvilken tortur dette må være, hvor mange sykdommer kan de ikke få? Kan vi ikke sette opp toaletter? Det handler om verdigheten til våre mødre og søstre."

Gates kaller det en av de “dristigste kommentarene” han har hørt om folkehelsen fra en valgt embedsmann. Han mener ingen andre statsledere har snakket om et så sensitivt tema på en så åpen og direkte måte før.

Ikke et sexy tema

Da Bistandsaktuelt tidligere møtte sjef for vann og sanitær i Bill and Melinda Gates Foundation, Brian Arbogast bekreftet han at dette med menneskenes avføring ikke er et lett tema å løfte. Han sa det slik:

– Det er ikke et sexy tema for verdens politikere. De vil ikke snakke om sex og aids og de vil ikke snakke om avføring.

Realiteten er at over 700 000 mennesker dør på grunn av dårlige sanitære forhold hvert år, ifølge FN. Dette er mer enn malaria, tuberkulose og aids til sammen. En stor del av dødsfallene er i India. Det ville myndighetene gjøre noe med. Og Bill Gates er med på laget.

Kampanjen “Swachh Bharat – Clean India” ble satt i gang. Innen 2. oktober 2019 – dagen det er 150 år siden Mahatma Gandhi fødsel – skal det installeres 75 millioner nye toaletter over hele det landet. Samtidig skal det sikres at toalettavfallet ikke dumpes rett ut i naturen.

Avføring og bryllup

Mange grep brukes. Det mest kreative er kanskje i delstaten Haryana. Som mange steder i India, er jenter og kvinner lenger ned på rangstigen. Det gjør dem ekstra utsatte for overgrep – også når de skal gjøre sitt fornødne.  Kvinnene er likevel attraktive – og mange menn ønsker seg sin brud. Det fikk lokalmyndighetene til å starte kampanjen ”No loo, No´do!”

På store reklameplakater står det ”ingen do, ingen brud”. Og det ligger alvor bak det – stadig flere jenter forlanger at husholdet skal ha en do før et ja blir gitt.

Kampanjen startet i 2005. I en undersøkelse ScienceDirect har gjort, kommer det frem at antall doer i husholdninger hos menn som er aktive på ekteskapsmarkedet  har gått opp med 21 prosent i løpet av en fireårsperiode.

Samme kampanje er startet opp i Punjab, Himachal og Pradesh. Det er forventet bedre resultater simpelthen fordi kvinner er i undertall. Times of India skriver at 110 landsbyer har tatt det et skritt lenger: Mannfolk som vil gifte seg må få et offisielt sertifikat på at de har toalett før de faktisk kan få lov til gifte seg.

Strides om tallene

Myndighetene har rapportert at det er bygget 40 millioner nye toaletter allerede, noe som er i tråd med Gates´ begeistrede utsagn om at India vinner kampen mot avføring i det åpne. Men ikke alle deler begeistringen. Avisen Indian Express har ettergått tallene og de fant at mange rett og slett ikke bruker toalettene som er bygget. Landsbyfolk påpeker også at ”toalettene” i mange tilfeller er latriner – som er så grunne at det flyter over etter en måneds bruk. I tillegg er det stank. Og hundrevis av år med tradisjon for å gjøre fra seg ute. Dette er noe Gates erkjenner er et problem.

– Å gi folk tilgang til toaletter er ikke nok. Du må også overtale dem til å bruke toalettene. Det er den andre nøkkelen til ”Clean India”, og på noen måter er det enda vanskeligere enn det første. Folk kan være motvillige til å endre gamle vaner, skriver han på bloggen sin.

Nesten seksti prosent av de som må gjøre fra seg ute fordi de mangler tilgang til toaletter bor altså i India. Dette er et eksempel som viser hvor alvorlig det er:

I den hellige Gangeselven blir det dumpet 1,1 millioner liter avløpsvann i minuttet, ifølge Verdens helseorganisasjon. Når en tenker på at ett gram avføring kan inneholde 10 millioner virus, 1 million bakterier, 1000 parasitter og 100 orme-egg er to pluss to fire. Folk blir syke.

FNs bærekraftsmål

Det sjette av FNs nye bærekraftsmål skal sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle innen 2030.Om India når sitt mål gjenstår å se. På verdensbasis ser det mer dystert ut.

”Bærekraftsmålet om vann og sanitær vil ikke bli nådd dersom det økonomiske ambisjonsnivået og innsatsen ikke styrkes betydelig. Globalt er det et årlig finansielt underskudd på 114 millioner amerikanske dollar, dersom man skal kunne klare å sikre retten til vann og sanitær til alle innen 2030. ”

Det kommer frem i rapporten ”Financing universal water, sanitation and hygiene under the sustainable development goals” fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Publisert: 01.07.2017 12.20.00 Sist oppdatert: 01.07.2017 12.20.01