Lars Løvold har gjennom 25 år vært en markant talsmann for urfolk og regnskogbevaring. Blant annet var han sentral i lobbyarbeid og rådgivning da norske myndigheter for ti år siden innledet sin store klima- og skogsatsing. Foto: Agnete Brun

Lars Løvold går av, vil at yngre skal overta

Regnskogfondets leder Lars Løvold går av, etter om lag 25 år som organisasjonens øverste leder. Nå ønsker han at yngre krefter skal fronte kampen for urfolk og skogvern.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 20.09.2017 12.42.29

Løvold overtok som leder i 1990, året etter at organisasjonen ble stiftet.

Organisasjonen søker nå etter en ny, engasjert leder for organisasjonens 50 «kunnskapsrike medarbeidere».

Etter det Bistandsaktuelt erfarer er det ingen spesiell dramatikk knyttet til det bebudede lederskiftet.

– Jeg er på vei mot "de magiske 67", og går over til andre oppgaver – i Regnskogfondet, kommenterer Løvold.

 

Nye rådgiver-oppgaver

Den 66-årige regnskogsaktivisten avviser blankt at alderen begynner å tære på kreftene.

– Slett ikke. Poenget er ikke å trappe ned, men å fortsette å jobbe for fullt – men som spesialrådgiver med mer avgrensede oppgaver, sier han.

Løvold viser til at tidspunktet nå er det rette for å la andre overta.

– Regnskogfondet har akkurat laget ny langtidsstrategi, for perioden 2018-2030, og jeg synes at organisasjonen da bør ha en person i førersetet som er noe yngre enn meg, sier Løvold.

Sosialantropologen Løvold har vært en sentral deltaker i den offentlige debatten om regnskog og urfolk i de om lag 25 årene han har ledet organisasjonen (bare avbrutt av et par år på oppdrag for organisasjonen i Brasil). I denne perioden har Regnskogfondet også fått betydelig oppmerksomhet rundt sine kampsaker, ekspandert sitt bistandsarbeid, fått økende offentlig støtte og flere ansatte.

 

Jobber i 11 land

Organisasjonen samarbeider i dag med over 70 organisasjoner i 11 regnskogland i Amazonas-området i Sør-Amerika, samt Sentral­-Afrika og Sørøst-Asia. 

I 2016 mottok organisasjonen til sammen 115 millioner kroner fra det norske bistandsbudsjettet av et totalbudsjett på 163 millioner. Også ulike internasjonale fond, blant dem Ford Foundation, er økonomiske bidragsytere.

– Organisasjonens nye strategi er ambisiøs og ekspansiv, og tar sikte på at organisasjonen skal se større sammenhenger og jobbe på flere nivåer. Samtidig innebærer den en utålmodighet, fordi det er store ting som står på spill, men hovedkursen ligger fast, sier styreleder Anne Hege Simonsen.  

 

"Fram til ny leder er på plass"

Løvold fortsetter i stillingen fram til en ny leder er på plass. Søknadsfrist er satt til 30. september, mens ønsket tiltredelse er satt til «senest medio 2018», ifølge utlysningen.

Den nye lederen må ta på seg store sko, på sin vei inn i regnskogen. Blant kvalifikasjonene styret ønsker for kandidatene er; god kjennskap til sentrale miljø- og klimaspørsmål, menneskerettighetsfeltet og utviklingspolitikk, strategisk ledererfaring, erfaring med å praktisere tillitsbasert ledelse, erfaring fra internasjonalt arbeid og å være flytende i engelsk og gjerne beherske andre relevante språk.

Les også: 

 

Publisert: 20.09.2017 12.42.28 Sist oppdatert: 20.09.2017 12.42.29