Shaukat (30) blir behandlet for hepatitt C i ved Leger Uten Grensers klinikk i Sidh i Pakistan. Dersom du er smittet av hepatitt C, men ikke bor i en velferdsstat, kan du risikere å måtte betale opp til 700 000 kroner for legemiddelet som kurerer sykdommen. Foto: Leger Uten Grenser

Patentkamp mot høye medisinpriser

Sofosbivur er det eneste legemiddelet som kurerer hepatitt C. Medisinen er patentbeskyttet. En kur kan koste en halv million kroner. Leger Uten Grenser kjemper for billigere behandling, og klager inn legemiddelprodusenten Gilead til Det europeiske patentkontoret (EPO).

Av Jorid Lothe Sist oppdatert: 29.05.2017 15.06.13

Før sofosbivur kom på markedet i 2014 var det ingen effektive medisiner mot hepatitt C. Trolig lever mer enn 80 millioner mennesker i verden med kronisk hepatitt C, noen i mange år uten å vite det, fordi smitten ofte gir få eller ingen symptomer.

Sofosbivur er den første effektive medisinen mot hepatitt C, men en tolvukers kur kan koste så mye som en halv million kroner i Europa, en sum som er helt utenfor rekkevidde for de fleste som har sykdommen. Tilgang til rimelige hepatitt C-legemidler har blitt en global utfordring. Land der Gilead Sciences har monopol kan ikke produsere eller importere kopimedisin (generisk medisin).

Oljefondet eier aksjer for over 10 milliarder kroner i Gileads.

Enorm profitt

Leger Uten Grenser og Médecins du Monde (MdM) har nå gått sammen med 28 organisasjoner fra 17 ulike land og klaget inn den amerikanske legemiddelprodusenten Gilead Sciences til Det europeiske patentkontoret (EPO).

– Det koster svært lite å produsere en pille av dette legemiddelet, masseproduksjon kan gjøres for under ti kroner. At en tolvukers-kur med sofosbivur skal koste så mye som det den gjør i dag er helt hårreisende, sier styreleder i Leger Uten Grenser og selv lege, Karine Nordstrand.

Leger Uten Grenser mener at patentet bør fjernes slik at legemiddelet kan produseres uten at man trenger å gå gjennom Gilead.

– Legemiddelindustrien er en pengemaskin, og slik produksjonen og omsetningen av sofosbivur fungerer i dag er det ikke til det beste for folkehelsen, understreker Nordstrand. I Europa kan hvem som helst bestride patentrettigheter gitt av EPO. Etter en rettslig vurdering kommer det er avgjørelse om saken.

Ønsker å fjerne patentet

Målet med å klage inn Gilead Sciences til patentkontoret er å fjerne patentbeskyttelsen slik at det er mulig for andre legemiddelselskaper å produsere medisinen generisk. Da kan den selges til en langt mer overkommelig pris. I dag blir legemiddelet produsert generisk i Egypt og India, men det er etter spesifikke avtaler som er gjort med Gilead. I disse landene kan en tolvukers-kur koste 300 dollar, i underkant av 2500 kroner. Men slike priser kan langt flere pasienter nåes og langt flere liv enn i dag kan reddes. Da det nye legemiddelet kom på markedet, ville Gilead først ha så mye som 700 000 kroner for en tolvukers-kur, men gikk altså ned til 500 000 kroner på det europeiske markedet. Også i mellominntektsland som Thailand og Brasil er de høye prisene et problem.

– Situasjonen i land som Brasil og Russland er alvorlig, hepatitt C er et kjempeproblem, og sykdommen rammer ofte de som er marginalisert fra før. Svært mange flere mennesker ville kunne få hjelp dersom prisene på sofosbivur kom ned på et mer akseptabelt nivå, sier Nordstrand.

Sterke reaksjoner

De skyhøye prisene på behandling av hepatitt C har ført til kritikk i mange land, og det har blitt lagt inn klage på patentet andre steder i verden. I Brasil ble det tatt en avgjørelse nå nylig om at patentet bør bli fjernet, og høyesterett i India skal avgi en beslutning i nær fremtid. I Ukraina og Kina har patentet på sofosbivur blitt tilbakekalt.

I 2013 kom det sterke reaksjoner i USA på de høye prisene, der tar legemiddelfirmaet omkring 700 000 norske kroner for en kur. Anslagsvis tre millioner amerikanere lever med sykdommen. Etter reaksjonene i USA beordret senatet en granskning. Etter atten måneder kom  konklusjonen: ”Gilead utførte en nøye gjennomtenkt plan for hvordan de ville prise og markedsføre sin hepatitt C-medisin. Hovedmålet er å maksimere omsetningen uten tanke på konsekvensene det kan få for mennesker.”

– Ikke ny vitenskap

Organisasjonene bak klagemålet til patentkontoret mener sofosbivur har et svakt grunnlag for patentbeskyttelse.

– Gileads patentmonopol på sofosbivur blokkerer rimelig hepatitt C-behandling, også generiske versjoner. Patentene til noen av disse medisinene kan og bør bli utfordret, vitenskapen bak Sofosbivur er ikke ny, sier Aliénor Devalière, EU-rådgiver for MSFs Access Campaign.

Gilead Sciences var tidlig på 2000-tallet gjennom en lignende disputt om patentrettigheter til aidslegemiddelet tenofovir (viread). Aidsmedisiner har nå i mange år blitt produsert generisk, og mange liv har blitt reddet som følge av det.

Gileads Sciences svarte ikke på Bistandsaktuelts henvendelser om saken.

 

 

Hva er Hepatitt C

Hepatitt C er en virussykdom som angriper leveren. Den smitter først og fremst via blod, ved bruk av urene sprøyter eller smitteinfiserte blodprodukter. En høy andel hepatitt C-smittede er rusmisbrukere. Overføring av smitte kan også skje ved deling av tannbørster eller barberhøvler. Hepatitt C kan også smitte fra mor til barn ved svangerskap, eller via sex. Uten behandling fører sykdommen til skrumplever, leversvikt, kreft og død. Det finnes ingen vaksine. Det er seks ulike typer av hepatitt C. 

Publisert: 29.05.2017 14.51.35 Sist oppdatert: 29.05.2017 15.06.13