Foto: Speed, Jan Martin

Hva er forskjellen på eksakt 1% og om lag 1%?

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skriver i et svar til Stortinget at Norges «bistandsbudsjett utgjør om lag en prosent av BNI-anslaget for 2018». Det mangler likevel 355 millioner kroner for å bli eksakt 1 prosent, framgår det av nasjonalbudsjettet.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 21.11.2017 08.45.44

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides fikk spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak om å avsette en prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand i de årlige budsjetter.

Hun svarer skriftlig at: «Regjeringens forslag til bistandsbudsjett utgjør om lag en prosent av BNI-anslaget for 2018, og helt nøyaktig 0,990 prosent av forventet BNI for 2018. Regjeringen mener med dette at Stortingets vedtak er fulgt opp.»

Hun skriver videre at «I regjeringens forslag for 2017 utgjorde bistandsbudsjettet 0,995 prosent, tilsvarende en prosent av forventet BNI. Dette nivået lå fast i perioden 2012 til 2015, mens saldert bistandsbudsjett i 2016 utgjorde 1,11 prosent av forventet BNI, som følge av flyktningstrømmen høsten 2015.

Differansen mellom 0,990 prosent og 0,995 prosent av BNI-anslaget for 2018 utgjør 177 millioner kroner.»

Som det framgår av dette vil den resterende differansen opp til 1,0 prosent utgjøre ytterligere 177 millioner kroner. Et helt nøyaktig anslag vil være å ta én prosent av BNI-anslaget i nasjonalbudsjettet på 3 549 196 000 000 kroner. Da blir differansen på 354,9 millioner kroner. 

 

Budsjettdiskusjon

I de alternative statsbudsjettene til Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet er kravet om 1 prosent eller mer tallfestet. De manglende millionene er blitt del av budsjettdiskusjonen.

 

Slik er tallene:

Regjeringens forslag til bistandsbudsjett for 2018:         35 137 000 000 kroner

Brutto nasjonalinntekt (nasjonalbud. S. 165): 3 549 196 000 000 kroner

Bistand som andel av BNI:  0,9899 prosent

En prosent av BNI eksakt:                                           35 491 960 000 kroner

Differanse mellom regjeringens forslag og 1%:          354 960 000 kroner

 

 

 

Publisert: 21.11.2017 08.31.58 Sist oppdatert: 21.11.2017 08.45.44