Copyright © Norad, tlf. 22242040
Frilanskontrakten innebærer også å måtte foreta reportasjereiser. Her er det Bistandsaktuelts redaktør Gunnar Zachrisen som intervjuer Tanzanias tidligere FN-topp Anna Tibaijuka. Foto: Gunnar Zachrisen

Vi trenger FRILANSJOURNALIST

ANNONSE: Bistandsaktuelt har nå ledig 1 kontrakt for frilansjournalist.

Sist oppdatert: 02.10.2017 20.35.23

Bistandsaktuelt er Norges ledende fagblad innen bistands- og utviklingsspørsmål. Opplaget for papirutgaven er for tida rundt 19 600 eksemplarer, mens nettutgaven har omlag 60 000 sidevisninger per måned. Antallet lesere av nettutgaven har det siste året økt kraftig.

Den nye frilanseren vil inngå i et team med både frilansere og fast ansatte. Hun/han skal jobbe med både papir- og nettavis, men hovedvekten av arbeidet vil være knyttet til nettavis.

Arbeidet vil i hovedsak bestå i å skrive og redigere artikler til Bistandsaktuelt om norsk og internasjonal bistand, samt utenriks- og utviklingspolitiske emner.

Kontrakten er for tre år. For kontrakten gjelder en opsjon for oppdragsgiver til å innvilge ytterligere ett års forlengelse av kontraktstiden ut over tre-årsperioden.

Starttidspunkt for kontraktene er fra og med cirka 1. januar 2018. Frilanskontrakten vil ha en timeramme på 1200 timer per år.

Det konkurreres ikke på pris. For kontrakten gjelder en timepris per 2017 på kr. 450 per time, som vil bli justert i henhold til konsumprisindeks per 1. januar 2018.

Tilbydere til frilansjournalist-kontrakten bør ha erfaring fra utenriksjournalistikk, politisk journalistikk/samfunnsjournalistikk eller økonomijournalistikk. For kontrakten gjelder: gode engelskkunnskaper, utdanning på universitets-/høgskolenivå og interesse for internasjonale utviklingsspørsmål.

Det forutsettes deltakelse på ukentlige redaksjonsmøter, samt nettvakt- og deadlinearbeid i Oslo. I tillegg må tilbyder/søker ha mulighet til å foreta reportasjereiser i utviklingsland.

Kontrakten inngås etter reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Mer informasjon, blant annet om nødvendige vedlegg til tilbudet, er lagt ut på www.doffin.no. Kontraktsanbudet ligger utlyst under Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Søk på «bistandsaktuelt». Kunngjøring: 2017-404791.

https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-404791

Søkere (tilbydere) må registrere interesse for å få tilgang til konkurransegrunnlag og vedlegg. (Ved eventuelle problemer/spørsmål: henvendelse bistandsaktuelt@norad.no).

Søknadsfrist (tilbudsfrist):
4. oktober 2017, kl. 12.00.

Obs! Det kan ta noe tid å utarbeide et kontraktstilbud, herunder å oppfylle de krav som stilles i konkurransegrunnlaget. Søknader per e-post godtas heller ikke. Så start i tide.

 

Publisert: 15.09.2017 10.18.15 Sist oppdatert: 02.10.2017 20.35.23

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.