Faksimile av plakaten med noen av FNs bærekraftsmål. Foto: Speed, Jan Martin

FN-sjef: Det går for langsomt framover

Færre jenter blir kjønnslemlestet, det er noen flere kvinnelige parlamentarikere og flere kvinner får økonomiske muligheter. Men kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter er under stort press.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 18.07.2017 08.14.40

Slik oppsummerer daglig leder for Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), Gro Lindstad, arbeidet med FNs bærekraftsmål om å oppnå full likestilling innen 2030.

Denne uken holdes FNs høynivåmøte om bærekraftig utvikling. På årets møte skal det blant annet rapporteres om arbeidet med likestilling og helse, som er prioriterte områder for Norge.

– De globale bærekraftsmålene er en rettesnor for norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Målene gjelder alle land og er et veikart for å bekjempe alle former for fattigdom innen 2030, sier statssekretær Laila Bokhari som deltar på møtet.

Mandag la FNs generalsekretær fram den årlige rapporten om bærekraftsmålene.

– Gjennomføringen har begynt, men tiden går. Rapporten viser at framgangen på en rekke områder går for langsomt for at vi skal kunne nå målene innen 2030, sier generalsekretær Antonio Guterres.

Fortsatt er lever 767 millioner mennesker i ekstrem fattigdom.

 

Likestilling

– Utfordringene og mulighetene som kvinner verden opplever, er sammensatte. FOKUS oppfordring til norske myndigheter er å tenke kvinners rettigheter og deltakelse i all utviklingspolitikk. Det vil være Norges viktigste bidrag til å oppnå full likestilling i 2030, sier Gro Lindstad, daglig leder i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS).

Hun mener kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter er under stort press.

– Religiøse og politiske motkrefter har vunnet terreng de siste årene. Data fra 45 land viser at 50 prosent av gifte eller samboende kvinner mellom 15-49 år ikke får ta egne avgjørelse når det kommer til seksuelle relasjoner eller bruk av prevensjonsmidler, sier Lindstad.

Andre utfordringer:

  • Fortsatt finnes det en rekke kvinnediskriminerende lover. The World Bank Group’s rapport, Women, Business and the Law 2016, har sett nærmere på 173 land. 90 prosent av disse har minst én lov som begrenser kvinners økonomiske deltakelse, ved for eksempel å holde kvinner ute fra enkelte typer yrker, nekte kvinner å reise på egenhånd eller ved å begrense kvinners rett til å arve eller eie land. 

  • Vold mot kvinner og jenter i det private eller offentlige rom er et vedvarende og enormt problem som ingen land har klart å utrydde.  Statistikken viser at en av tre kvinner utsettes for fysisk og/eller seksualisert vold fra en partner eller seksualisert vold fra en ikke-partner i løpet av livet. Dette har enorme konsekvenser, både personlig og sosioøkonomisk.

 – Heldigvis der vi også noen framskritt. Andelen jenter og kvinner som utsettes for kjønnslemlestelse har gått ned, sier FOKUS-lederen. Tall fra 30 land hvor praksisen er vanlig viser at i overkant av en tredjedel av jentene som er mellom 15 og 19 i dag er utsatt for kjønnslemlestelse. På midten av 80-tallet gjaldt det nesten halvparten av jentene i denne aldersgruppen.

Andre positive trekk i FN-rapporten:

  • Det ble avholdt parlamentsvalg i 53 land i 2016 og andelen kvinnelige parlamentarikere gikk opp fra 22,6 prosent i 2015 til 23,3 prosent ved utgangen av 2016. Et ørlite framskritt, men sett over en tiårsperiode har andelen kvinnelige parlamentarikere gått opp 6,5 prosent.

  • Og selv om det fortsatt finnes en lang rekke lover som begrenser kvinners økonomiske deltakelse, så gjennomførte 65 av de 173 økonomiene som The World Bank Group så på totalt 94 reformer som øker kvinners økonomiske muligheter mellom 2014 og 2016. Mesteparten av reformene skjedde i utviklingsøkonomier.

 

Mer til reproduktiv helse

I forrige uke annonserte statssekretær Laila Bokhari at regjeringen gir totalt 700 millioner kroner over 4 år til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Støtten til FNs befolkningsfond, UNFPA økes dermed med 25 prosent. 50 millioner av den norske støtten vil gå i direkte støtte til prevensjonsmidler til kvinner i de fattigste landene og til kvinner i krise og konflikt.

Dette utløser samtidig 50 millioner kroner til samme formål fra Gates. Norge vil være vertskap for en konferanse om seksualundervisning i Oslo i vinter. I tillegg vil Norge inngå avtaler med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner. Norad er i ferd med å inngå flerårige avtaler verdt 400 millioner kroner, skriver UD i en pressemelding.

Publisert: 18.07.2017 08.09.12 Sist oppdatert: 18.07.2017 08.14.40