En helt ny gutte- og jenteskole på Vestbredden ble ødelagt etter ordre fra israelske myndigheter på sommerferiens siste dag. Nå Har Flyktninghjelpen reist et telt på betongfundamentet, men første skoledag fikk elevene undervisning i den brennhete solsteiken. EU krever nå erstatning for den ødelagte skolen. Foto: NRC

Israel: Ødelagt skole ble bygget ulovlig

Norske myndigheter «vil ta opp saken» og EU krever «erstatning» etter at israelske myndigheter ødela en skole dagen før skolestart på Vestbredden. Israel fremholder at landet «støtter palestinske barns rett til utdanning», men at akkurat denne skolen manglet byggetillatelse.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 28.08.2017 12.36.15

– Dette er svært bekymringsfullt, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Marit Berger Røsland (H) til Bistandsaktuelt – i en kommentar til at israelske myndigheter rev en nyoppført barneskole på Vestbredden i forrige uke.

Som Bistandsaktuelt omtalte ble gutte- og jenteskolen i landsbyen Jubbet Al Dhib ødelagt etter ordre fra israelske myndigheter på sommerferiens siste dag. Skolen var oppført av Flyktninghjelpen – finansiert av EU, og var en enkel konstruksjon. Den skulle huse rundt åtti barn i alderen seks til ti år.

– Rivningen har rammet en særlig utsatt og sårbar gruppe. Slike tiltak bidrar til økt spenning, sier Berger Røsland og forteller at Utenriksdepartementet vil «ta opp saken med israelske myndigheter».

 

Krever erstatning fra Israel

I en pressemelding fra den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem heter det at ødelggelsen av skolebygningen med tydelighet viser den «systematiske trakasseringen fra israelske myndigheter for å drive palestinerne fra sitt land». Også EU, som finansierte skolen, uttrykker «sterk bekymring» etter at barneskolen nær Betlehem ble ødelagt.

«Barn har rett til trygg tilgang til utdanning, og stater har plikt til å beskytte, respektere og oppfylle denne rettigheten», heter det i en uttalelse fra EUs representasjonskontor i Jerusalem og Ramallah.

EU oppfordrer samtidig israelske myndigheter til å stanse ødeleggelser av palestinsk eiendom og trekker fram landets ansvar til å overholde internasjonal humanitær rett. Fra Brussel bes det også om at israelske myndigheter returnerer og/eller setter opp igjen de ødelagte skole-brakkene Jubbet Al Dhib.

 

Israel: – Støtter palestinske barn

Bistandsaktuelt har vært i kontakt med Israels ambassade for å få hjelp til å komme i kontakt med rette myndighetsorgan i Israel. Ambassaden har valgt å svare på Bistandsaktuelts henvendelse ved å oversende et notat fra Israels utenriksdepartement, samt ambassadens egen betraktning rundt Flyktninghjelpens pressemelding fra sist uke.

I notatet heter det blant annet at «Israel håper å se en fremtid der alle palestinske barn får utdanning på høyt nivå, slik at de kan lykkes profesjonelt og være med på drive den palestinske økonomien fremover. Israel søker en fremtid der alle barn får en utdannelse fri for hjernevasking og oppmuntring til vold, med en visjon om å oppmuntre neste generasjon til å leve i fred med sine naboer».

– I motsetning til det Flyktninghjelpen hevder, støtter Israel palestinske barns rett til utdanning, og palestinske skoler i Område C på Vestbredden følger palestinske læreplaner, sier førstesekretær ved den israelske ambassaden i Oslo Dan Poraz.

Han poengterer overfor Bistandsaktuelt budskapet i det israelske UD-notatet om oppføring av bygninger i område C uten byggetillatelse.

 

– Byggeplaner er Israels ansvar

– I henhold til Oslo-avtalen er det israelske myndigheter som har ansvaret for areal- og byggeplaner i Område C, der skolen ble bygget.

Poraz påpeker også at israelske og palestinske myndigheter samarbeider om økonomiske og humanitære prosjekter flere steder på Vestbredden. I notatet fra israelsk UD heter det at «Israel arbeider konsekvent med palestinske myndigheter og internasjonale organisasjoner for å fremme økonomiske og humanitære prosjekter som forbedrer levestandarden for palestinerne i israelsk administrert område C på Vestbredden, inkludert bygging av skoler for palestinske barn».

– Et eksempel er skolen i Khirbet Atwani, sør for Hebron. Man kan spørre seg om hvorfor Flyktninghjelpen (NRC) støtter prosjekter som konsekvent bryter med Oslo-avtalen. Heller enn å spille en konstruktiv rolle og støtte samarbeidet mellom israelske og palestinske myndigheter, får vi inntrykk av at NRC fremmer en følelsesbasert politisk kampanje som ignorerer etablerte rammeverk, sier Poraz.

 

– Liten tvil om hvem som er aggressor

Organisasjonen Med Israel for Fred (MIFF) har kommentert Flyktninghjelpens håndtering av saken i artikkelen «Flyktninghjelpen brøt Oslo-avtalen og skjuler vesentlige fakta». Her skriver MIFF-redaktør Conrad Myrland at mye tyder på at skolen «er satt opp mer i en kamp om å vinne kontroll over landområder enn å være nær opp til hjemmene til de palestinske barna som skal gå på skolen».

Flyktninghjelpens rådgiver Itay Epshtain avviser Miff-redaktørens betraktning:

– Man trenger naturligvis et åpent landområde for å bygge en skole. Den ble satt opp innenfor landsbyens grenser og ble selvfølgelig ikke bygget for å få kontroll over landområder, men for å gi barn tilgang til utdanning, sier Epshtain til Bistandsaktuelt.

Over telefon påpeker rådgiveren at israelske bosettinger ikke skulle vært bygget i dette området og at disse bosettingene bryter med internasjonal lovgivning.

– Så det kan ikke være mye tvil om hvilken part som er aggressoren her.

 

– Faller på egen urimelighet

Både i Miff-artikkelen og i svaret fra Israels ambassade i Norge/israelsk UD påpekes det at skolen ble bygget i område C, uten nødvendige byggetillatelser fra israelske myndigheter. Ifølge Flyktninghjelpens rådgiver avviser Israel nesten alle palestinske «byggesøknader» i område C. Dette fører til at palestinerne ikke får mulighet til å gjenoppbygge eller utvikle nødvendig infrastruktur, mener organisasjonen. Epshtain påpeker også at israelske bosetninger, etablert i strid med folkeretten, fortsetter å ekspandere.

– Det stemmer at vi ikke søkte israelske myndigheter om byggetillatelse. Dét er fordi vi ikke anerkjenner Israels rett til myndighet over disse områdene. Det gjør vi med støtte av internasjonal lovgivning, sier han.

Epshtain mener påstanden om at Flyktninghjelpen bryter Oslo-avtalen faller på egen urimelighet.

– Vi gir palestinere humanitær hjelp i henhold til internasjonal lovgivning. Det betyr husly, helse – og skolegang, blant annet. Vi gir palestinerne den hjelpen israelske myndigheter ikke bidrar med, og i motsetning til Israel forholder vi oss til internasjonale lover. Om også israelske myndigheter hadde gjort dét, hadde ikke Flyktninghjelpen trengt å være i disse områdene for å yte bistand.

Publisert: 28.08.2017 12.36.14 Sist oppdatert: 28.08.2017 12.36.15