© Luca Sola
Elleve år gamle hivpositive Gloria blir undersøkt av sykepleier ved en av klinikkene Leger uten grenser driver i Malawi. 51 000 hivpositive mennesker i landet får livreddende behandling av organisasjonen. Foto: Luca Sola /MSF Foto: Luca Sola

Dobbelt så mange får hiv-behandling

Globalt satses det tungt på å bekjempe hiv og aids. Antallet som dør av sykdommen er halvert siden 2005. På fem år er tallet på er pasienter som hiv-behandles doblet.

Av Jorid Lothe Sist oppdatert: 08.11.2017 06.59.52

I Vesten ble den kalt homsepest og homsekreft, sykdommen som på uforklarlig vis tok livet av så mange unge menn tidlig på åttitallet. I Afrika ble det kalt "slims". Man fant raskt ut hvordan viruset smittet, men det fantes ingen medisiner. Positiv test var en dødsdom.

 

Godt liv med hiv

I dag til er hiv-smitte og aids en sykdom man kan leve lenge og godt med, om man bare får riktig behandling. Ubehandlet hiv er fortsatt dødelig. I løpet av de fem siste årene er antallet hiv-smittede som får medisiner doblet. 19 av verdens 36 millioner hiv-smittede får nå behandling, og tallet stiger. Det har blitt gjort en enorm innsats av mange parter for å bekjempe hiv og aids.

Totalt behandler Leger uten grenser (MSF) 323 400 hiv-smittede og har hiv-prosjekter i 32 land. MSF behandler hiv-positive i 19 land, flesteparten i Afrika. Antall personer som dør av hiv årlig har gått ned med 45 prosent, og stadig nye pasientgrupper får hiv-medisiner. Dette skyldes i stor grad aktivister og pressgrupper som i nesten tjue år har kjempet mot legemiddelindustrien. Dette har sørget for at billige medisiner har blitt tilgjengelige for hiv-smittede i fattige land. I 2000 kostet medisiner for ett år opp til 120 000 kroner. I dag er prisen rundt 900 kroner.

– Det har skjedd veldig, veldig mye bra, men kampen mot hiv- og aids er ikke over, slår lege og medisinsk fagansvarlig i Leger uten grenser, Øyunn Holen fast.

 

Satsingsområde

Kampen mot hiv og aids var ett av flere satsningsområder for organisasjonen. På åtti- og nittitallet spredte hivsmitten seg raskt i fattige land, mye på grunn av svake helsevesen. I 1999 ble aids den mest dødelige sykdommen i Afrika. Levealderen ble redusert med opptil 20 år i de hardest rammede landene, som Sør-Afrika, Uganda, Swaziland og Botswana. Millioner av barn mistet foreldre og omsorgspersoner.

 

I det sørlige og østlige Afrika er arbeidet med å bekjempe hiv nå kommet relativt langt, i den vestlige delen av Afrika er bildet mørkere. Her er det også fortsatt et stigma knyttet til hiv og aids, noe som gjør det vanskeligere å nå de som trenger det. Ifølge MSF-rapporten Fight against HIV doomed to fail without urgent focus on West and Central Africa” fra 2016 så bor hver femte nye hivsmittede i verden i vest- og sentralafrika og hvert fjerde aidsdødsfall skjer her. Nær halvparten av alle klodens barn som blir født med hiv kommer til verden i denne regionen. Rapporten advarer om det er ”now or never” når det kommer til å bekjempe utbredelsen av aids i denne regionen.

 

Viktig med tilbud om testing

– I Vest-Afrika får bare ett av ti hivsmittede barn og en av fire voksne den medisinske hjelpen de trenger. Det snakk om rundt fem millioner mennesker, så her satser vi på å få flest mulig til å teste seg. Vi ser at dersom folk får tilbud om  behandling, så stiger tallet på dem som kommer for å bli testet, forteller Holen.

Holen har selv jobbet i felt i Kenya og Liberia med behandling av hivsmittede marginaliserte mennesker, og ser at arbeidet nytter.

UNAIDS, FNs organisasjon for bekjempelse av aids, jobber med en målsetning om å utrydde hiv og aids innen 2030.

 

Resistens en trussel

Professor Peter Piot, legen som oppdaget ebola-viruset og var leder av UNAIDS fra oppstarten i 1996 til 2008, er skeptisk til realismen 2030-målsetningen. I et intervju med The Guardian peker han på farene ved utvikling av resistens. Han understreker at den mest overlegent tallrike afrikanske ungdomsgenerasjonen noen sinne er i ferd med å bli voksne og seksuelt aktive, uten at kulturelle normer er forandret noe særlig. Unge kvinner har lite innflytelse over sitt eget liv, og smittes lett. I Afrika er overvåkning av hiv resistens helt i startfasen, selv om det er et stort kjempeproblem.

Leger uten Grenser er opptatt av å prøve å stoppe veksten av resistente virus, og tester jevnlig for dette.

– Vi legger vekt på at hiv-smittede tar medisinen regelmessig, da minker sjansene for resistens. Vi tester også systematisk for resistens. Tett oppfølging gjør at man også har mulighet til å bytte medisin om pasienten får bivirkninger av medikamentene man prøver i starten, istedenfor å slutte. Generelt er nyere hiv-medisiner mer effektive og har færre bivirkninger enn de medikamentene som først kom på markedet, men de er også mer kostbare. Mor-til-barn-smitte er et stort problem i Vest- og Sentral-Afrika, mens denne smitteveien blir nesten er borte når mor mottar effektive medisiner. Der en gravid og hiv-positiv kvinne får oppfølging og riktig medisiner gjennom svangerskapet finner man så å si aldri at smitten går over til babyen, forteller Holen.

 

Munnkurvregelen skader arbeidet mot aids

I januar innførte Trump-administrasjonen «munnkurvregelen». Denne begrenser amerikansk statsstøtte til utenlandske organisasjoner som informerer om abort. Regelendringen har møtt enorm kritikk, og rammer sårbare jenter og kvinner i fattige land. Også arbeidet for å stoppe aidsutbredelsen kommer til å bli rammet, klinikker som tester og behandler hiv, informerer også ofte om prevensjon og abort.

– USA har vært en stor donor til hjelpearbeid, og en innstramming av finansieringen av helsearbeid vil føre til at programmer stopper opp, at hivpasienter slutter på medisin, at resistensraten øker og flere dør. Kvinner blir lettere smittet enn menn, og de er yngre når det blir smittet. Kvinner og jenter rammes dermed hardere av et redusert behandlingstilbud. Vår organisasjon mottar ingen statlig støtte, så vi blir ikke direkte rammet, men mange flere mennesker kommer til å bli syke og dø fordi klinikkene og hjelpetilbudene forsvinner, understreker Holen. 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 08.11.2017 06.50.10 Sist oppdatert: 08.11.2017 06.59.52