Mens den Vesten faser ut kullkraftverk, planlegges det mange slike kraftverk i utviklingsland. På den vakre øya Lamu i Kenya skal det bygges et stort kinesiskfinansiert kullkraftverk. Deler av lokalbefolkningen protesterer. Foto: Reuters Foundation/ NTB scanpix

Bygger kullkraftverk nær verdensarv

Kinesiske Power Global finansierer bygging av kullkraftverk på den kenyanske øya Lamu. Gamlebyen står på Unescos verdensarvliste.

Av Jorid Lothe Sist oppdatert: 26.06.2017 12.20.01

Kritthvite strender, asurblått hav og frodig mangroveskog danner rammen om Lamu Old Town. Dette er den eldste swahilibebyggelsen i Øst-Afrika, øya og byen har i århundrer vært et travelt knutepunkt for handel i Indiahavet.

Øya rett utenfor Kenyas kyst er et populært turistmål og en viktig inntektskilde for landet. Siden 2001 har Lamu Old Town stått på Unescos verdensarvliste. Her skal Kenyas første kullkraftverk bygges.

Naturvernorgansasjonen WWF Verdens naturfond er svært kritiske til planene, og frykter ødelagte økosystemer og at mennesker skal miste livsgrunnlaget sitt.

– Anlegget er en fare for de tre hovedøyene Lamu, Mandu og Pate og skjærgården rundt. Her finnes en stor artsrikdom både i havet og på land. Mange typer fisk yngler ved korallrev og på grunne områder, og det er også et rikt dyreliv. På disse grunnene finner tre forskjellige typer havskilpadder maten sin. Det finnes store skoger på øyene med hele ni ulike sorter mangrovetrær, og mange fuglearter. Også sanddynene og strendene har et rikt dyreliv, med blant annet afrikanske villhunder. Her legger fugler og skilpadder egg, sier Jared Bosire, fagsjef i WWF-Kenya.

Tradisjonelt fiske er viktig

– Majoriteten av folket på disse øyene lever av det rike fisket, den voksende turistnæringen eller beskjeden handel. Et kullkraftverk vil definitivt forurense, skade og forandre det marine livet i disse kystområdene. Fattigdommen er stor her, og vi venter å se at den forverres om planene blir realisert, sier Bosire.

Han peker på at varmt spillvann og røykpartikler er skadelig for den sårbare naturen. Tradisjonelt fiske er viktig i området. 75 prosent av husholdningene på Lamu er avhengige av lokalfanget fisk.

– Kenya er forpliktet av Paris-avtalen til å gjøre det som skal til for å holde klodens temperaturstigning på under 1,5 grader. Ved å bygge dette anlegget så legger landet opp til en dyster framtid for kommende generasjoner, mener Bosire.

Kinesisk selskap finansierer utbygging

Det var under den internasjonale Belt and Road Forum-konferansen i Beijing i mai, der statsledere fra 29 land deltok, at kullkraftverkavtalen mellom Kina og Kenya ble inngått. Statseide Power Construction Corporation of China (Power Global) signerte en avtale verdt to milliarder amerikanske dollar (mer en 17 milliarder kroner) med kenyanske myndigheter. Kullkraftverket på Lamu vil få en kapasitet på 1050 MW.

Det kenyanske selskapet Amu Power skal bygge anlegget. Kullet skal importeres fra Sør-Afrika og Zimbabwe, og Kenya og Sør-Afrika skal også bidra med kapital i tillegg til Kina. Det planlegges også en stor dypvannshavn og infrastruktur til å håndtere kullet som kommer med store skip.

Byggearbeidet på selve kraftverket skulle egentlig ha startet i desember 2015, men planene har skapt sterke reaksjoner i Kenya og andre steder, og prosjektet ble satt på vent.

Har fått norske bistandsmidler

Fra 2007 til 2011 hadde Norad og WWF et prosjekt på Lamu og øysamfunnet rundt. Det var en del av et større program som omfattet The Coastal East Africa Global Initiative, det også nabolandene Tanzania og Mosambik var med. Dette programmet gikk fra 2007 til 2016, og WWF i de respektive landene deltok.

Arbeidet gikk ut på å styrke bærekraft og fiskeriforvaltningen i dette området, og få til et bedre og mer effektivt samarbeid. Målet var å ta vare på naturressursene. I evalueringen av arbeidet er hovedkonklusjonen at oppgaven er bestått. Både byråkratene og lokalbefolkningen som lever av fiske driver sunn forvaltning av naturressursene, og det var mer kunnskap om biologisk mangfold og bærekraft.

–  Kan ødelagte økosystemer og dårligere fiske rundt Lamu påvirke forholdet til nabolandene som er en del av den samme kysten?

– På dette stadiet er det altfor tidlig å si noe sikkert om dette. Om det blir en negativ effekt, så blir trolig Tanzania mest skadelidende, sier Bosire i WWF-Kenya.

Har gått til rettssak mot planene

Planene om kullkraftverk har fått blandet mottangelse lokalt på Lamu.

– Noen i lokalsamfunnet er misfornøyde og har gått rettens veg, mens noen støtter initiativet på bakgrunn av ulike løfter som har blitt gitt, sier Bosire.

Save Lamu Natural Justice Movement er en paraplyorganisasjon for 30 grupper og organisasjoner som protesterer mot planene. Greenpeace Africa er en av disse. Save Lamu Natural Justice Movement gikk til rettsak mot Amu Power og andre partnere som er involvert i prosjektet i november i fjor.

Kenyas energidepartement trakk tilbake lisensen til Lamu Coal Power Plant samme måned. Greenpeace uttrykker stor tilfredshet over dette i en pressemelding på sine hjemmeside. Det er ikke kommet dom i saken ennå, men i en høring om saken i mai ble byggestart for kullkraftanlegget utsatt til etter valget i august.

Unescos verdensarv-komite har i en rapport fra 2015 konkludert med at et kullkraftverk vil skade Lamu Old Town.

Kullkraft vokser i sør

Kullkraftverk regnes som den mest forurensende av alle måter å produsere elektrisk kraft, og er planlagt faset ut i den industrialiserte delen av verden. Selv om Kina fortsatt er det landet som forurenser mest med kullfyring, så er det grønne skiftet i gang. I Beijing stengte det siste kullkraftverket denne våren.

Flere afrikanske land derimot, viser en stor appetitt på kullfyrt elektrisitet. Ifølge nettstedet Coalswarm, som følger kullindustrien, så er det nå hundre helt eller delvis kullfyrte kraftverk under planlegging eller bygging i Afrika. Dette er fordelt på elleve land utenom Sør-Afrika, og har en sammenlagt kapasitet på vel 42 gigawatt.

Nesten alle prosjekt er drevet av utenlandsk kapital, og Kina er inne i rundt halvparten av prosjektene. Dette til tross for at president Xi Jinping i september 2015 annonserte at Kina skulle begrense sin statlige finansiering i karbonintensive prosjekt i utlandet.

Mener strømproduksjon fra kull er en dyr løsning

– FNs klimapanel har vist at klimaendringene rammer de fattigste landene hardest, og at fortsatt økte utslipp fra fossil energi vil gjøre de som allerede er fattige enda dårligere stilt. Det internasjonale energibyrået (IEA) legger til grunn at de fleste som i dag er uten tilgang til strøm, vil få det via minigrid eller hjemmebaserte systemer som solcellepaneler på taket. Dette kan bidra til fattigdomsbekjempelse og reduserte klimagassutslipp, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF i Norge.

Lomelde peker på at verdens befolkning er forventet å øke til ni milliarder mennesker før 2050, og at verden samtidig skal sikre energitilgang til de 1,6 milliardene som ikke har det i dag. Strømproduksjon fra kull er både et dyrt og dårlig svar på denne utfordringen, mener hun. 

WWF i Norge er ikke direkte engasjert i nedleggelsen av konkrete kullkraftverk, men har jobbet for å fase ut finansieringen av kullkraftverk, både gjennom bistandsmidler og gjennom statlige garantiordninger.

GUIZIOU Franck / hemis.fr
Gamlebyen i Lamu står på Unescos verdensarvliste. Foto: NTB scanpix

Lamu Power Project

  • Kenyas første kullkraftverk skal ligge på øya Lamu, 21 km nord for verdensarvstedet Lamu Old Town.
  • Kullkraftverket vil få en kapasitet på 1050 MW.
  • Statseide Power Construction Corporation of China (Power Global) har signert en avtale verdt to milliarder amerikanske dollar med kenyanske myndigheter.
  • Ifølge Verdensbanken har bare 23 prosent av Kenyas innbyggere tilgang til strøm.
  • Lamu og øyene rundt har en stor fiskerinæring, og rike økosystemer.
  • Unesco har i rapport fra 2015 klart uttrykt at dette prosjekt vil skade verdensarvstedet Lamu Old Town.
  • Kenya har forpliktet seg til Paris-avtalen om å få ned landets karbonutslipp.

Publisert: 26.06.2017 12.20.00 Sist oppdatert: 26.06.2017 12.20.01