Oby Ezekwesili fra Nigeria forakter korrupsjon. Og hun mener europeere er like korrupte som afrikanere. Her er hun foran Tinghuset i Oslo, september 2017. Foto: Nina Bull Jørgensen

Ei bråkebøtte og frontkvinne i kampen mot korrupsjon

I hele sitt våkne liv – som skolejente, student, aktivist, regnskapsfører, jurist, statsråd i Nigeria og direktør i Verdensbanken – har hun ført en utrettelig kamp mot det hun kaller ”en global kreftsvulst”. Oby Ezekwesili er en av Transparency Internationals grunnleggere.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 26.09.2017 09.27.52

– Jeg begynte å lage trøbbel lenge før Transparency International ble grunnlagt. Moren min ville antakelig sagt at jeg begynte å lage bråk allerede inne i magen hennes, sier Oby Ezekwesili (53) og slipper løs en rungende latter.

Latteren er avvæpnende, men tar ikke bort kraften i de tunge skytsene hun bruker mot det hun mener er den største årsaken til fattigdom og manglende utvikling i mange utviklingsland.

– Det er ingenting jeg forakter mer enn korrupsjon. Det er uutholdelig å tenke på at personlig grådighet og egoisme undergraver fellesgodene og fellesskapets beste.

Bistandsaktuelt møter den nigerianske tungvekteren i Oslo, etter at hun har vært hovedtaler under PRIOs årlige fredsforedrag. Oby Ezekwesili forteller om barndommen i et borgerkrigsherjet Nigeria og hvordan hennes egen far inspirerte henne. 

Målrettet ung jente

–  Da jeg var sju år gammel spurte jeg faren min: ”Hvorfor ser jeg så mye fattigdom og elendighet her? Og hvorfor ser jeg så mange på TV som har det mye bedre?” Faren min svarte: ”Det er fordi at de som styrer landet vårt ikke styrer bra”.

Faren til Oby lærte henne å stille spørsmål og se med et kritisk blikk på det som foregikk i samfunnet. Og han lærte henne hvor viktig det er å holde fast ved sine grunnleggende verdier og prinsipper. Han var selv offentlig tjenestemann og jobbet for havnemyndighetene.

– Han sa en gang til meg, veldig oppgitt og frustrert, at havnemyndighetene var blitt ”the citadel of Nigerias corruption” – korrupsjonens høyborg, forteller Ezekwesili og legger til:

– Da lovte jeg han at ”når jeg blir stor skal jeg fikse dette”.

23 år senere, i 1993, ble Ezekwesili med på å starte opp Transparency International (TI), en organisasjon som etterhvert har satt tydelige fotavtrykk i kampen mot korrupsjon og vinningsforbrytelser.

Rettferdighet, sannhet, likhet

Det var en tidligere regionsdirektør i Verdensbanken, Peter Eigen, som fikk ideen om å starte opp en global anti-korrupsjonsorganisasjon – etter at han med egne øyne hadde sett hvor ødeleggende korrupsjon kunne være for internasjonal utvikling. Og han ville ha flere med på laget. Ordet om ”bråkebøtta” fra Nigeria hadde nådd over landegrensene.

– Det var ikke sånn at jeg begynte å lage trøbbel etter at jeg ble med i TI. Det var snarere det at jeg allerede hadde laget mye bråk som førte meg til that gentleman, Peter Eigen. Han ønsket å bygge en sterk internasjonal koalisjon av mennesker som var like bekymret og forbannet på korrupsjonen i verden som han.

Oby Ezekwesili hadde gjort seg bemerket allerede på universitetet i Lagos. Når hun så noe som ikke var bra, sa hun høyt og tydelig i fra. Andre sa: ”Nei, nei ikke bry deg om det. La det ligge. Noen vil bli sinte”, mens Oby insisterte på at ”det er noe som heter rettferdighet, sannhet og likhet”. Som praktikant i det internasjonale revisorfirmaet Deloitte skjedde det samme.

– Jeg klarte ikke å tie stille. Hvis feil ble funnet i regnskapet til en av våre kunder, men likevel utelatt i revisjonsrapporten, måtte jeg bare si høyt ifra – jeg nektet å gå god for bevisst feilrapportering.

Fra helter til hyklere

– Hvorfor blir politikere og samfunnstopper korrupte? Vi har jo sett hvordan mange i utgangspunktet har hatt fantastiske ideer og gode verdier, store idealistiske helter fra frigjøringskampene i Afrika...

– Du tenker på folk som Mugabe... Han var en fantastisk mann da han kjempet for friheten til landet sitt. Jeg husker godt hvordan jeg beundret han. Da vi over tid så hvordan han endret seg, ble vi forvirret.  Men dette viser bare hvor viktig det er å utvikle et system med maktbalanse og krysskontroll. Uten et system med solide kontrollmekanismer har menneskers moral en tendens til å forfalle, uansett hvor gode intensjoner de hadde i utgangspunktet. 

– Så du sier at det er systemet som avgjør om politikerne oppfører seg bra eller ikke? 

– Ja, det samme ville skjedd i Norge, hvis dere ikke hadde hatt et godt system med maktbalanse mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt. Hvis dere ikke hadde hatt godt fungerende kontrollmekanismer, ville deres statsminister oppført seg akkurat som Mugabe. Det er menneskelig, og ikke kulturelt betinget.

Ikke ”afrikansk kultur”

Ezekwesili sier hun er lei av at alle retter pekefingeren mot Afrikas ledere og afrikansk kultur.

Ingen må fortelle meg at korrupsjon er ”afrikansk kultur”. Europeere er ikke mer interessert i ærlighet enn afrikanere, sier hun.

Den nigerianske revisoren, politikeren og aktivistene minner om rollen de store internasjonale selskapene fra ”mer avanserte økonomier” spiller i det store bildet.

 – De føler seg helt komfortable med å opptre korrupt i mindre utviklede systemer. De nøler ikke med å inngå avtaler med korrupte politikere og tjenestemenn i Afrika. De eksporterer sin korrupte atferd bort fra hjemlandet til utviklingsland, der de ikke blir straffet for det, sier Oby Ezekwesili.

Hun understreker at korrupsjonen i verden må bekjempes gjennom en helhetlig tilnærming.

– Man må være to for å danse tango! Jeg nekter å snakke med en norsk, amerikansk eller britisk journalist om at korrupsjon bare skjer i Afrika. Korrupsjon er et globalt problem, en kreftsvulst som vi bare kan bekjempe gjennom å angripe de selskapene fra utlandet som drar til Afrika for å bedrive korrupsjon, samtidig som vi peker fingeren på de tjenestemennene og politikerne i Afrika som er villige til å la seg kjøpe. 

Når korrupsjon blir belønnet

Korrupsjon en "kreftsvulst" som får spre seg på grunn av at systemet tillater det, understreker Ezekwesili. Det hele handler om belønning, straff og insentiver.

– Vi er alle drevet av insentiver. Det er universelt og menneskelig. Hvis mennesker kan tjene enkle kroner uten å være produktive, så gjør de det. Når mennesker opplever at hardt arbeid ikke lønner seg, mens korrupsjon blir belønnet – da blir de korrupte. Men hvis du reparerer systemet, slik at folk vet at hardt arbeid blir belønnet, mens dårlig oppførsel blir straffet – da vil de over tid endre seg.

Men hvordan skape systemendring hvis de som er i posisjon til å gjøre det ikke ønsker det, fordi det er nettopp de som tjener på mindre åpenhet og kontroll?

Det vil komme til et punkt der de eneste som kan forandre systemet er misfornøyde borgere som våkner, som innser at korrupsjon er så ødeleggende at alle kommer til å gå nedenom. Vi må styrke sivilsamfunnene. Folk må innse at én stemme alene ikke er nok. Men mange stemmer samlet kan bli sterke og skape endring. Vi må bygge koalisjoner, vi må protestere og kreve endring.

Da Hong Kong ble korrupsjonsfritt

Ezekwesili trekker fram Hong Kong som et godt eksempel på at det nytter. På 1970-tallet var Hong Kong et ”ingenmannsland der korrupsjonen nådde epidemiske dimensjoner”, forteller hun.

Det kom til et punkt der innbyggerne sa: ”Nå har vi fått nok!. Vi er lei av å bli tvunget til å betale og bestikke  politiet, elektrisitetsverket, sykehuset – alt og alle...” Det var innbyggernes krav som førte til en egen anti-korrupsjonsenhet, som igjen førte til at Hong Kong i dag er fritt for korrupsjon med en rivende økonomisk utvikling, et nervesenter i finansverdenen.

– Men hva med den arabiske våren, som endte i kaos, krig og ødeleggelser i stedet for reform...?

– En bortkastet mulighet

 – Det var fordi den arabiske våren ikke fikk god nok fødselshjelp. Det var en bortkastet mulighet, fordi de som protesterte mot systemet ikke hadde en klar plan for hvordan de ville endre systemet. De hadde ikke et klart alternativ, de ønsket bare endring. Det var ”the missing link”, sier Oby Ezekwesili og legger til:

– Jeg har vært i privat sektor, jeg har vært del av sivilsamfunnet, jeg har vært minister og jeg har drevet med internasjonal utvikling – og hele veien har jeg hatt én viktig tanke i hodet – vi må bruke mer tid, krefter og ressurser på å bygge opp kollektivets kraft. Sivilsamfunnet må bli bedre informert, mer aktivt engasjert og flere må stå sammen for å bli mer effektive i å kreve forandring.

– Hva mener du med ”vi” – hvem er ”vi”?

Jeg mener IKKE at utledninger skal komme til land som Nigeria og Mosambik og si: ”Vi er her for å utdanne de innfødte”. Jeg kan ikke fordra paternalistiske holdninger overfor Afrika. Appetitten for endring må komme innenfra. Og faktum er at det fins mange sterke stemmer i de landene det gjelder. Det de trenger er støtte til å koble seg opp med andre – slå seg sammen, slik at de får en sterkere samlet stemme.

– En enkelt stemme kan bringes til taushet. Mange sterke stemmer er ikke så lette å ødelegge.

”Naming and shaming”

– Tilbake til Transparency International, som kanskje først og fremst er kjent for the Global Corruption Barometer og the Corruption Perceptions Index – men har innsatsen ført til noe mer enn bare ”naming and shaming”? 

– Oh, please! Transparency International har helt klart bidratt til betydelige fremskritt! Aller først fordi vi bragte til overflaten et tema som ingen snakket om. Transparency International er den organisasjonen som alene har fått verden til å åpne øynene for at korrupsjon eksisterer – og rammer de fattigste aller hardest. Vi har samlet en bred koalisjon med engasjerte mennesker fra utviklingsland og utviklede land, privat sektor, sivilsamfunn, næringsliv, menn, kvinner, unge, gamle og sørget for å få korrupsjon på den globale agendaen.

Som en av grunnleggerne av Transparency International, sier Oby Ezekwesili at hun også er stolt av at organisasjonen har  bidratt til flere internasjonale resolusjoner og avtaler som fordømmer korrupsjon. Hun nevner FNs Global Compact, EITI (the Extractive Industry Transparancy Initiative), og at en rekke land i Europa nå har innført lover mot korrupsjon som skjer utenfor eget hjemland.

Skattefradrag for bestikkelser

– I et land som Tyskland kunne et selskap tidligere trekke korrupsjon i utviklingsland fra på skatten. Penger de brukte på å bestikke myndighetspersoner i utviklingsland var fradragsberettiget! Det var forferdelig! Her har verden heldigvis gått framover.

Ezekwesili mener også at selve korrupsjonsindeksen har vært et nyttig redskap. Det har gitt empirisk og analytisk tyngde bak ”anekdotene om at korrupsjon er dumt”.

– Du har ledere som har våknet en morgen og fått vite at "ditt land er oppfattet som det mest korrupte i verden". Uansett hvor mye folk hater CPI’en, så har den rettet lyskasterne mot noe de kanskje ikke har ønsket å gjøre noe med. Indeksen har tvunget landene til å svare, enten positivt eller negativt. Noen sier for eksempel: "Ok, vi anerkjenner at vi har et korrupsjonsproblem. Og nå ser hele verden på oss. Nå må vi gjøre noe med det!" 

”Madame due prosess”

”Madame due prosess” er et av navnene hun gikk under da hun selv kom til makten – fra å være sivilsamfunnsaktivist til å bli utdanningsminister og senere solid minerals minister under president Olusegun Obasanjo. Hun ble sett på som redeligheten og rettsikkerhetens utrettelige vokter.

– På den tiden gjorde Nigeria gjorde en seriøs innsats mot korrupsjon. På grunn av det vi gjorde på det tidspunktet klarte vi å få kreditorer til forhandlingsbordet, og vi oppnådde en massiv gjeldsreduksjon.

Men Nigeria er blant de landene som opplever ”the resource curse” – en forbannelse som hviler over land som er rike på olje og andre naturressurser, sukker Ezekwesili oppgitt.

– Vi vet at land som har store nasjonale ressurser er tilbøyelige til å ha alvorlige utfordringer med korrupsjon. Nigeria ble med på EITI, the Extractive Industry Transparancy Initiative, men hvis du ikke er konsekvent i oppfølgingen av slike standarder, så glipper ballen og ruller tilbake...

Forhandler ikke om verdier

– Har du noen gang blitt truet eller havnet i trøbbel på grunn av at du er så tydelig på hva du mener om korrupsjon?

– Hva tror du? De som ville tape på at systemet endres har ikke akkurat gitt meg kyss og klemmer. Men jeg har heller ikke behov for å være venn med korrupte mennesker. Jeg forakter dem. Jeg har selvfølgelig fått mange meldinger med trusler, men den dagen jeg lukker munnen fordi jeg er redd, er også den dagen jeg bør lukke øynene og forsvinne.

Bråkebøtta fra Nigeria, Oby Ezekwesili benytter anledningen til nok en gang å sitere sin gamle far.

– Faren min gjorde det helt klart for oss at vi ALDRI måtte forhandle om vårt verdigrunnlag. Han sa: ”Du kan gjerne skifte mening, for det hender andre er bedre informert, har nye fakta og bedre argumenter. Men verdiene dine - de må du aldri gi opp!”


Det er ingenting jeg forakter mer enn korrupsjon. Det er uutholdelig å tenke på at personlig grådighet og egoisme undergraver fellesgodene og fellesskapets beste.

Oby Ezekwesili
Oby Ezekwesili under årets fredsforedrag på PRIO i Oslo Foto: Nina Bull Jørgensen

Oby Ezekwesili

 • Obiageli (Oby) Ezekwesili ble født i Lagos i 1963
 • Er en av Transparency Internationals grunnleggere (1993)
 • Minister of Solid Minerals, Nigeria (2005-2006)
 • Utdanningsminister i Nigeria (2006-2007)
 • Visepresident for Verdensbankens Afrika-divisjon (2007-2012)
 • Er utdannet som statsautorisert regnskapsfører.
 • Har master i International Law and Diplomacy fra universitetet i Lagos,  og Master of Public Administration fra the Kennedy School of Government, Harvard
 • Var med å dra i gang #BringBackOurGirls-kampanjen, for å redde 276 kidnappede skolejenter fra terrorgruppa Boko Haram
 • Ble i 2014 valgt ut av BBC som en av verdens "100 women"
 • Har 648 000 følgere på Twitter @obyezeks

Oby Ezekwesili er en av drivkreftene bak #BringBackOurGirls-kampanjen, som har gått viralt verden over

Transparency International (TI)

 • Internasjonal ikke-statlig organisasjon, basert i Berlin
 • Grunnlagt i 1993
 • Formålet er å bekjempe korrupsjon og forhindre kriminelle aktiviteter som oppstår som følge av korrupsjon
 • Publiserer årlig det globale korrupsjonsbarometert, Global Corruption Barometer og Corruption Perceptions Index (CPI)
 • Fungerer som en paraplyorganisasjon, der medlemstallet har økt fra noen få personer til mer enn 100 nasjonale underavdelinger som engasjerer seg i å bekjempe korrupsjon i hjemlandet
 • I 2016 CPI havnet Nord Korea, Somalia og Sør-Sudan nederst, mens Danmark, New Zealand og Finland scoret best. Norge havnet som nummer 6. 

Transparency International består av en bred koalisjon engasjerte mennesker fra utviklingsland og utviklede land, privat og offentlig sektor, sivilsamfunn og næringsliv. Målet er å bekjempe korrupsjon. Oby Ezekwesili er en av organisasjonens grunnleggere, her sammen med Microsoft-gründer, Bill Gates.
Publisert: 26.09.2017 09.27.52 Sist oppdatert: 26.09.2017 09.27.52

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes.