Det er viktig at barn blir stimulert i førskolealder for at de skal senere klare seg på skolen. Alle foto: Jan Speed

Billig, frivillig og for de små

En liten norsk organisasjon, Impande, er blitt den store barnehageutbyggeren på sørøstkysten av Sør-Afrika. Billig og frivillig er stikkord for arbeidet.

Av Jan Speed / Sør-Afrika Sist oppdatert: 03.05.2017 09.05.07

Over 30 skoler, aktivitetssentere og barnehager er etablert på omtrent samme måte: Frivillige i Norge samler inn penger, et lite sørafrikansk grasrotnettverk organiserer arbeidet, og landsbykvinner sørger for bygging og drift av barnehagene. Kostnadene ligger langt under hva myndighetene og store bistandsorganisasjoner opererer med.
Vi besøker Sonzaba barnehage, som nylig er ferdigstilt. En gammel rønne av en barnehage står ved siden av et nybygg. Utenfor nybygget leker et 30-talls barn. Det er også her de får undervisning, mat og regelmessig helsesjekk.
Denne barnehagen er kommet igang til en brøkdel av prisen sammenlignet med hva myndighetene i Sør-Afrika mener det koster å bygge en barnehage.
– Jeg er en god forhandler. Vi fikk penger fra Norge, og jeg fikk en god pris av håndverkerne, forklarer barnehagestyrer Nomthandazo Bhuku.

Tar seg av 50 barn

Bhuku og hennes assistenter tar seg av 50 barn.
– De stimuleres intellektuelt, emosjonelt og får trygge rammer i et samfunn der mange familier er i oppløsning, forklarer hun.
Takket være at landsbyen fikk en førskolebygning som oppfylte forskriftene, så bidrar myndighetene på sin side med støtte. Det er en fast sum basert på antall barn i barnehagen, og går til mat til barna, administrasjon og lønn til personalet.
En liten norsk utviklingsorganisasjon, Impande, har en sentral rolle i å finansiere barnehageprosjektet. Den har alliert seg med organisasjonen Network Action Group i byen Port Shepstone. Nettverket består av 350 grasrotorganisasjoner.

– Vi vet det meste om det som foregår på bakken, hvem man kan stole på og hvilken grupper som får ting til, sier Brian Liggett, en av få betalte ansatte i nettverket.

– Vi ønsker at en krone gitt i Norge skal bli en krone til en grasrotorganisasjon, sier han.

– En forsømt sektor

– Førskolesektoren er forsømt i Sør-Afrika. Samtidig viser all forskning hvor avgjørende denne perioden i livet er for et barns videre utvikling. Vi forsøker å bruke penger der myndighetene ikke gjør det, samtidig som vi får til et samarbeid, sier Brian Liggett.
Sørafrikanske NAG og norske Impande har identifisert 100 barnehager drevet av driftige lokale kvinner i distriktet. Alle har behov for bedre lokaler. Dette skjer i det svært fattige Ugu-distriktet, et område der de fleste avgjørelser tas av tradisjonelle ledere.
Impande har som mål å samle inn penger slik at ti barnehager kan bygges hvert år framover. Av de over 100 000 barna i 0–5-årsalderen i distriktet er det bare ti prosent som går i en eller annen form for barnehage, og av barnehagene er det i underkant av 50 prosent som får statlig støtte.
Det norske engasjementet i området begynte for litt over ti år siden. Det oppsto i møtet med en lokal menighet som var hardt rammet av hiv/aids-epidemien. Impande har hittil stått for byggingen av to utviklingssentre og rehabilitering av flere skoler, samt at organisasjonen har donert utstyr.

Følelse av eierskap

– Vi mobiliserer folk lokalt i Norge. Alt vi gjør bygger på frivillighet. Vi vil skape en følelse av eierskap både for de som gir penger, og for de som mottar, sier Rolf Olsen, primus motor bak den ideelle, ikke-religiøse stiftelsen Impande.
Fire videregående skoler i Oslo, flere enkeltpersoner, fond og bedrifter er med i Impande-nettverket. En barnehage ble bygget med penger fra Facebook-innsamlingen til to skoleelever på en videregående skole i Oslo-området. En annen er finansiert av et minnefond.
Familiene til to av ofrene fra Utøya-terroren har finansiert henholdsvis et kvinnesenter for voldsofre og et utdanningstilbud for blivende jurister fra lokalmiljøet.

Shippingselskapet Torvald Klaveness AS er med og rekrutterer framtidige sjøfolk fra skolene i Port Shepstone-området. De har et samarbeid med et sørafrikanske marineakademi og lokale ledere, men det er rederiet som dekker utgiftene til studentene.

– Flere næringslivsfolk burde drevet med bistand – det å viktig å kunne se det forretningsmessige i et prosjekt, stille krav til leverandører, måle output – kanskje det er det vi har å bidra med, sier Rolf Olsen.

Nå står også førskolebarn på agendaen.
– Jeg knytter folk sammen, og utvikler konsepter for innsamling av penger, sier Olsen.

Må driftes av sørafrikanere

Finansieringen kommer fra norske innsamlede midler og sørafrikanske myndigheter, men det er folk i lokalmiljøet i Sør-Afrika som må drive prosjektene fram.
– Det skal være likevekt i forholdet. 96 prosent av det vi samler inn går rett til prosjektene, sier Olsen.
Han har bakgrunn fra både næringsliv, bistand og som bedriftskonsulent. I tillegg har han tidligere jobbet som prest. Sistnevnte er ingen ulempe i et religiøst samfunn som Sør-Afrika, men evangeliet han prediker i dette prosjektet er sekulært; målbare resultater og åpenhet rundt pengebruken.
– Alt vi gjør er prosjektdrevet, og det skal være lokalt forankret. Vi skal være tett på lokalsamfunnet. Det er ingen ide å pøse inn for mye penger, sier Olsen.
Impande er med i Innsamlingskontrollen.

Fakta

Slik er normaltilstanden for barnehagene i området på sørøstkysten av Sør-Afrika:
40 prosent av barnehagene
mangler bøker.
80 prosent har ikke innlagt vann.
64 prosent har ikke lekeapparater.
Kilde: Impande/NAG

Rolf Olsen mener flere næringslivfolk burde ha drevet med bistand.
64 prosent av førskolene i området har ikke lekeapparater.
Publisert: 03.05.2017 09.05.06 Sist oppdatert: 03.05.2017 09.05.07