Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Bill Gates advarer mot bistandskutt

Stiftelsen til Microsoft-grunnlegger Bill Gates peker i en ny rapport på en rekke framskritt i arbeidet for bedre helse i fattige land. Samtidig advarer de mot bistandskutt.

Av NTB og Jan Speed Sist oppdatert: 14.09.2017 05.36.35

– Fattigdom og sykdom i fattige land er de klareste eksemplene på menneskelig lidelse som det går an å gjøre noe med, heter det i en uttalelse fra Gates.

Dødelighet blant barn under fem år har falt kraftig, understrekes det i rapporten fra Bill and Melinda Gates Foundation. Hovedårsaken er vaksiner og bedre levekår.

I Malawi døde ett av fire barn før de ble fem år i 1990, men i dag har andelen sunket til ett av 16.

Senegal trekkes fram som et land hvor mange flere kvinner har fått tilgang til prevensjon.

Rapporten «Goalkeepers» ble lagt fram onsdag, i forkant av FNs hovedforsamling i New York. Stiftelsen til Bill Gates og kona Melinda planlegger å lage årlige rapporter om arbeidet med å nå FNs bærekraftmål, som ble vedtatt i 2015.

Milliardæren Bill Gates regnes som verdens rikeste person. Stiftelsen, som ble opprettet i år 2000, er en viktig bistandsaktør som har gitt store pengesummer til bekjempelse av sykdom og fattigdom i utviklingsland.

Rapporten fra Gates-stiftelsen påpeker at fortsatt framgang er avhengig av at offentlig bistand ikke blir kuttet. Trump-administrasjonen har foreslått en bistandskutt på 32 prosent. Gates sier til avisen The Guardian at hullet som et eventuelt kutt i amerikansk bistand skaper vil ikke kunne tettes av private givere.

Rapporten skriver at en 10 prosent reduksjon i støtten til hiv/aids-programmer vil føre til fem millioner flere døde innen 2030.

Publisert: 14.09.2017 05.21.44 Sist oppdatert: 14.09.2017 05.36.35