Organisasjonen Givedirectly overfører penger direkte til mottakerne gjennom den kenyanske mobilbanktjenesten Mpesa. De som ikke har egen telefon får utdelt et sim-kort, som kan settes inn i en lånt telefon i den lokale pengeover-føringssjappa. Foto: Givedirectly  

Er cash rett i lomma bra bistand?

Å vite hva de fattige trenger, og sørge for at de får akkurat dette, kan være både kostbart og vanskelig. Hvorfor ikke bare gi dem penger? Flere store bistandsorganisasjoner har de siste årene begynt å gjøre nettopp det.

Av Even Tømte Sist oppdatert: 19.04.2015 18.06.07

I stedet for å tilby de fattige mat, varer eller tjenester, får de kontanter. Teknologiske nyvinninger har gjort det enkelt, billig og trygt å sende penger ved hjelp av kredittkort eller mobilbank. Pengene overføres direkte til de som trenger dem, og mottakerne kan bruke dem til hva de vil. 

Den lille, amerikanske organisasjonen Givedirectly bygger hele virksomheten sin på direkte pengeoverføringer.

– Givedirectly begynte som et prosjekt av utviklingsstudenter ved de amerikanske universitetene Harvard og MiT, som så etter den beste måten å gi bort sine egne penger. De oppdaget at direkte pengeoverføringer allerede nådde én milliard mennesker i utviklingsland, at det fantes mye forskning om virkningene, og at de var meget positive, forteller Sharon Harvey i Givedirectly. 

Organisasjonen ble dannet for fire år siden. Siden den gang har 6000 familier i Kenya og Uganda mottatt pengestøtte. Hver familie får tusen dollar (seks tusen norske kroner) over en ett- eller toårsperiode.

Ifølge Givedirectly er det relativt få konflikter om hvem som skal få penger. Fem prosent av de som får penger forteller om uenighet i lokalsamfunnene knyttet til dette. Én prosent melder om vold eller kriminalitet.

– Vanligvis velger vi familier som ikke har solide vegger, gulv eller tak i husene sine. Dette henger nært sammen med ekstrem fattigdom, og er samtidig enkelt og synlig. Det gjør det lett å forklare til et lokalsamfunn hvorfor noen vil få pengeoverføringer og andre ikke vil få det. Lokalsamfunnene har selv anbefalt oss denne måten å gjøre utvalget på, sier Harvey.

Uten betingelser

– Det er tre grunner til at vi ikke knytter noen betingelser til pengene. For det første er det et uttrykk for respekt, som er en av våre grunnleggende verdier. For det andre lar det mottakerne kjøpe det de har mest bruk for. For det tredje vil det være kostbart å overvåke pengebruken, sier Harvey. Men kan virkelig de fattige vite hva som er best for dem, bedre enn en behovsanalyse foretatt av en vestlig bistandsekspert? 

Ja, mener organisasjonen.– Evalueringer fra Kenya viser at pengene blir brukt på alle slags utgifter: mat, medisin, utdanning, varige goder, oppussing, og sosiale begivenheter. De har også funnet store økninger i inntekt og i eiendeler, særlig buskap, møbler, og metalltak. Derimot fant evalueringen ingen økning i utgifter til tobakk, alkohol eller pengespill. Det sammenfaller med annen forskning, som enten ikke har funnet noen økning i slike «fristelsesgoder», eller en økning tilsvarende økningen i andre utgifter, sier Harvey.

Verdig og fleksibelt

Blant tungvekterne i bistandsbransjen blir ikke kontantoverføringer mye brukt i langsiktig bistand. Flere organisasjoner, som Oxfam og Røde Kors, bruker det derimot i nødhjelpsituasjoner, der man må dekke akutte behov for store grupper mennesker.

– I humanitære situasjoner har nødhjelpsorganisasjoner brukt kontantoverføringer med gode resultater, sier Norad-direktør Villa Kulild. Både Norad og britiske Dfid har funnet gode resultater ved bruk av kontantoverføringer i humanitært arbeid.

– Utbredelsen av slike ordninger har økt betydelig i de siste tiårene, og det er gjort mye forskning og evaluering. Det er solid dokumentert at de ofte virker etter hensikten. Det er påvist klare effekter på omfang og alvorlighetsgrad av fattigdom, og på sult og matsikkerhet. Det er også påvist positive effekter på bruk av helse og undervisningstjenester. Enkelte studier tyder på at effektene kan være varige, ved at folk unnslipper fattigdomsfeller, sier hun.

– Større spillerom

Norsk Folkehjelp er en av de norske bistandsorganisasjonene som jobber med direkte kontantoverføringer. Organisasjonen overfører blant annet penger til flyktninger i Libanon, som ikke ennå har fått hjelp fra FN. Pengene blir satt inn på kredittkort hver måned, som flyktningene så kan bruke på nødvendighetsartikler.

– Utdeling av kontanter kan overlate mer spillerom til mottakerne til å prioritere. Mottakerne kjenner også ofte de billigste butikkene og markedene. I tillegg kan kontantoverføringer bidra til å stimulere lokale markeder, sier Folkehjelpens generalsekretær Liv Tørres.Hun nevner det brasilianske programmet Bolsa Familia og det meksikanske Oportunidades som eksempler på at kontantoverføringer har gitt gode resultater.

– Programmene har bidratt til å løfte millioner ut av fattigdom. Vi har tilsvarende erfaringer fra velferdsstaten her hjemme, som barnetrygd eller pensjoner, men der har alle krav på ordningene og ikke bare noen få. Her ligger det store forskjeller fra Givedirectly-programmet. For at kontantsystemer skal fungere godt, krever de dessuten administrasjon for å sikre at det er de riktige gruppene som nås og at de faktisk har tilgang på varer.

Kritisk til «handouts»

Generalsekretæren er derfor kritisk til privat utdeling av penger kan skape varige forandringer for verdens fattige. 

– Viktigere enn å dele ut penger, som lett kan ramme feil, er det å sikre en politikk for utjamning og arbeidsplasser, som kan sørge for varig endring og utvikling i et land. For å få til det må vi bistå organisasjoner med å legge press på myndighetene.

Ifølge Tørres er Norsk Folkehjelp først og fremst opptatt av bistand som bidrar til å endre systemer og gi varige endringer i form av omfordeling av makt og ressurser.

– Det vil ikke slike avgrensede kontantprogrammer oppnå. Disse risikerer i stedet å virke skjevt og derfor heller framstå som veldedighet til noen få, sier hun. 

Publisert: 15.04.2014 14.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 18.06.07